Hopp til innhold

– Stille før stormen i eldreomsorgen

Stavanger kommune står overfor store utfordringer med en aldrende befolkning. Uten en omstilling, vil det ikke være plass til de eldre de kommende årene.

Stavanger-budsjettet

Fredag la Per Kristian Vareide fram forslaget til handlings- og økonomiplan for 2018–2021

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Vi må være forberedt på tøffere tider og dårligere vær. Vi har vært vant til å ligge i solen, men nå må vi omstille oss for å kunne møte fremtiden på en god måte, sier Per Kristian Vareide, rådmann i Stavanger kommune.

Fredag la han fram forslaget til handlings- og økonomiplan for 2018–2021. I løpet av de neste 12 årene vil det skje en dramatisk økning i antall eldre. Dette tvinger kommunen til å ta grep.

– Hvis vi i kommunen ikke endrer praksis, blir vi nødt til å bygge et nytt Lervig sykehjem annethvert år. Det har vi hverken råd eller plass til, sier Vareide.

Lervig sykehjem, som har kostet 474 millioner kroner, er på syv etasjer, 18.000 kvadratmeter og har 123 sengeplasser.

Vil sikre selvhjulpne brukere

Vareide mener innbyggerne i Stavanger kommune nå må forberede seg på innsparinger på mange områder. I budsjettet foreslår han blant annet kutt i barnehage, skole og eldreomsorg.

– Sykehjemsplasser er dyrt, og hvis vi kan hjelpe folk hjemme er det både billigere og bedre. Vi må levere tjenester tidlig i forløpet så vi utsetter sykdom og fall i funksjonsnivå, sier Vareide.

John Peter Hernes

John Peter Hernes (H) mener det må endringer til for å kunne yte tjenester til de eldre i fremtiden.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Kommunen vil satse på digitalisering, ny velferdsteknologi og tverrfaglig samhandling for å sikre mer selvhjulpne brukere og utsette mer omfattende tjenestebehov. Rådmannen ønsker i tillegg å sette av 100 millioner kroner i et digitaliserings- og innovasjonsfond.

Ikke fornøyd med kuttene

Problemet med en aldrende befolkning er utbredt i hele landet, og i den vestlige verden generelt. Samtidig som det blir flere eldre, blir det færre yngre til å betale for de ytelsene pensjonistene forventer og trenger.

– Stavanger har et unikt høyt budsjett på helse- og omsorgstjenester. Hvis kommunen hadde gjort det på samme måte som i Kristiansand, kunne de frigjort 500 millioner kroner, sier John Peter Hernes (H).

Eirik Faret Sakariassen (SV) er ikke fornøyd med at kuttene i hovedsak rammer eldreomsorgen og barnehagene.

Eirik Faret

Eirik Faret Sakariassen (SV) mener kommunen må prioritere pengene annerledes.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– I disse tider diskuterer Stavanger kommune å kjøpe Viking stadion. Den type utgifter bør ikke kommunen pådra seg samtidig som de ønsker å stramme inn i eldreomsorg og barnehage, sier Sakariassen.

Politisk behandling av forslaget i bystyret blir 11. desember.