NRK Meny
Jan Erik Søndeland i budsjettdebatt
Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Stavanger kommune

Oppsummert

Mandag behandler bystyret rådmannens forslag til Stavanger-budsjett for 2018. Kommunen skal investere 5.3 milliarder kroner de neste fire årene.

 • Vannledningsbrudd på Storhaug

  Det har vært et vannledningsbrudd i Lysefjordgata i bydelen Storhaug i Stavanger. Beboere i området vil nok oppleve brunt vann i springen utover dagen, melder Brannvesenet som er på stedet.

  Vannlekkasje på Storhaug
  Foto: Morten Nesvik / NRK
 • Aukar eigedomsskatten i 2018

  Opposisjonspartia, Ap, SV, Raudt og MDG, aukar eigedomsskatten med 81 millionar kroner i 2018, for å finansiera sine forslag. Det betyr ein auke frå tre til fire promille. I 2017 er eigedomsskatten 3738 kroner for ein gjennomsnittsbustad på 120m2.

 • For dårleg sosial profil

  Ap skuldar fleirtalspartia for å tenkje for lite på dei som har minst i Stavanger. Ap vil at foreldre til handikappa barn skal få gratis SFO og at barnehagane skal få 50 % pedagogar. Fleirtalet meiner Ap ikkje har økonomisk dekning for sine forslag.

 • Nye alliansar i Stavangerpolitikken

  Budsjettopposisjonspartia, Ap, SV, MDG og Raudt, blir i budsjettdebatten i Stavanger omtalt som «SV-alliansen», av fleirtalspartia. Til gjengjeld har fleirtalet, Høgre, Frp, Venstre, KrF, Sp og Pp, fått namnet «Høgre-alliansen» av opposisjonen.

 • Greater Stavanger betyr bråk

  Hittil har opposisjonen sitt forslag om å kutte støtta til det næringslivsselskapet Greater Stavanger frå 2017, skapt høgast temperatur i budsjettdebatten. Ordføraren sa at nedgangen i arbeidsløysa i løpet av 2017, viser kor godt selskapet jobbar.