NRK Meny
Stavanger-budsjettet
Foto: Øystein Otterdal / NRK

Stavanger kommune

Oppsummert

Fredag legger rådmannen i Stavanger, Per Kristian Vareide, frem sitt forslag til Stavanger-budsjettet for 2018. Kommunen skal investere 5.3 milliarder kroner de neste fire årene. Lånegjelden til kommunen vil øke fra 6.2 til 7.3 milliarder om fire år.

 • Fant asbest i kommunalt bygg

  Stavanger kommune må følge opp ansatte etter asbestfunn. I forbindelse med den pågående rehabiliteringen av Olav Kyrres gate 19 er det funnet asbeststøv noen steder i bygget. De ansatte blir tilbudt helseundersøkelse. Helserisikoen betegnes som lav for ansatte og andre brukere av bygget

 • Dei som ikkje vil ha hjelp

  Stavangerrådmannen vil setje av fem millionar både i 2018 og 2019, til forsking på dei innbyggjarane som ikkje vil ta imot hjelp. Det handlar ofte om psykiatri og rus. Her kan Stavanger stille seg i spissen for ei nasjonal forskingssatsing.

 • Gode på innovasjon

  Stavanger er den einaste kommunen i landet som har sett av 100 millionar kroner i eit digitaliserings- og innovasjonsfond. Dette området er det som kan føre til effektivisering og hindre nedskjeringar framover, seier rådmann Vareide.

 • Stille før stormen

  Rådmannen i Stavanger meiner at situasjonen i Stavanger kommune kan samanliknast med uttrykket "stille før stormen". Nå må innbyggjarane førebu seg på at det kjem til å bli sparing, altså kutt på mange område i åra framover, meiner rådmannen.