Utvikler velferdsteknologi - får ikke solgt den

Bedrifter som utvikler nye dingser og utstyr for å hjelpe eldre og pleietrengende, sliter med å få solgt produktene sine fordi de ikke har kontakt med brukerne.

Noen av Helsedirektoratets eksempler på velferdsteknologi

Noen av Helsedirektoratets eksempler på velferdsteknologi.

Foto: Helsedirektoratet

Utvikling av ny velferdsteknologi skulle bli den nye oljen. Det skulle skapes mange nye arbeidsplasser etter oljenedturen, samtidig som den nye teknologien skulle gjøre det lettere for eldre å mestre hverdagen og bo lenger i eget hjem.

Men forskning fra Iris i Stavanger viser at dingser og løsninger som skulle gjøre livet enklere ikke selger.

– Problemet er at kommunene ofte ikke helt vet hva de vil ha. De har gjerne ikke den kompetansen heller som skal til for å finne ut av dette, sier forskningsleder Martin Gjelsvik.

– Tenker for lite på brukerne

De har snakket med elleve bedrifter i klyngesamarbeidet Norwegian Smart Care Cluster, og beskjeden er klar; de får ikke solgt teknologien sin. Men det er ikke bare kommunene som skal kjøpe inn sin feil.

– Mange av bedriftene vi har sett på er helt nye bedrifter som har en ide, en teknologi, også er de veldig opptatt av at den teknologien skal virke. Men de tenker altfor lite på brukerne, og hvordan de skal involveres i dette i det daglige.

Og ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, er klar over at de har en jobb å gjøre.

– Vi må tørre å tenke nytt i anskaffelsesprosessen, sier hun.

Hun påpeker at de ved å satse på å bli en såkalt smartby håper å bli flinkere til å blant annet ta i bruk velferdsteknologi.

Martin Gjelsvik ved Iris og helseminister Bent Høie

Martin Gjelsvik ved Iris og helseminister Bent Høie snakker om mulighetene for velferdsteknologien.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Ett nytt bein å stå på

Til tross for at det går tregt i utrullingen så er likevel helseminister Bent Høie overbevist om at velferdsteknologi er tingen å satse på.

– Jeg er optimist, jeg tror dette blir en av de nye beina vi kan stå på i Norge. Helse seiler opp som en av de fire store næringene det satses mye på, sier Høie.

Han tror likevel det er noe å gå på når det gjelder å få teknologien ut til brukerne.

– Vi trenger et enda tettere samarbeid [...] sånn at man jobber bedre med å ta teknologien i bruk, men og se mer på hvordan teknologien skal svare på hvilke behov som er der ute.

Gjelsvik tør ikke anslå hvor mye det kan bety i kroner og øre, men han tror på mulighetene.

– Vi ser etablerte bedrifter som har vært retta mot olja som nå snur seg mot dette. Og vi ser helt tydelig spirer til en ny næring i regionen, og det er positivt.

Velferdsteknologi skal gje ein betre alderdom

Velferdsteknologi kan være alt fra telefoner og fallsensorer til klokkekalendere som gir demente bedre oversikt over tid og dato.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Flere nyheter fra Rogaland