Normal

Splitta om nytten av ferjefri E39

– De har jo ikke regnet med hovedeffekten, sier BI-professor Torger Reve om regnestykket som viser at ferjefri E39 ikke lønner seg.

Torger Reve og hallvard Ween

Torger Reve og Hallvard Ween mener regnestykket til Transportøkonomisk institutt ikke tar med de reelle effektene av ferjefri E39.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Som et samla konsept er ferjefri E39 en dårlig ide, var den klare beskjeden fra Transportøkonomisk institutt (TØI) i dag.

Ifølge regnestykket fra instituttet har prosjektet negativ samfunnsøkonomisk nytte.

«Fire av syv fergeavløsningsprosjekter mellom Stavanger og Trondheim er sterkt samfunnsøkonomisk ulønnsomme uansett regnemåte og bør legges bort.»

Les også: Forsker: – Bruk E39-milliardene til bedre formål

Les også: – Ferjefri E39 vil bli bygget

Men dette får BI-professor Torger Reve til å reagere, han mener instituttet har regnet for snevert, og uten å ta hensyn til veksten rundt en slik veiløsning.

– De har ikke regnet med den viktigste effekten, altså hva som skjer for lokalt næringsliv og arbeidsmarked, og hvor attraktiv regionen blir for dem som skal etablere seg, sier Reve.

Saken fortsetter under bildet

Rogfast

Slik vil en av nedkjørslene til Rogfast se ut når tunnelen er klar.

Mener effekten er større

Han er ikke overrasket over at de har kommet frem til resultatet ut ifra hva de har valgt å beregne, men effekten er så mye større mener han.

– Vi har gjort en analyse av hva det vil si for området rundt Ålesund og Molde, og effekten er veldig, veldig høy. Verdiskapningen går opp i begge regioner, og man får en veldig stor gevinst. Hensikten er jo ikke å gjøre reisetiden for en turist 13 minutter kortere, sier han oppgitt.

Han får støtte av regiondirektør i NHO, Hallvard Ween.

– Det er aldri noen som har tatt dette initiativet for å komme frem fortere, det er for å bygge større regioner. Det betyr for eksempel at nord og sør i Rogaland blir et felles arbeidsmarked.

Les også: Lover fergefritt vestland om 20 år

Les også: Rogfast kan bli forsinka

Motorvei på sjøen

Men hos dem som livnærer seg av fremkomst og frakt sjøveien kommer tallene fra TØI som en gavepakke.

– Vi har jo en motorvei på sjøen som etter vår oppfatning blir altfor lite brukt. Om man skal begynne med en storstilt vei og tunnelbygging på Vestlandet betyr jo det at man ønsker mer trafikk på veiene med den risikoen det vil ha, sier direktør ved Risavika havn, Kurt Ommundsen.

Reve mener derimot at gevinsten er for stor til å la være, spesielt rundt de store byene.

– Da det bygde E18 mellom Kristiansand og Grimstad fikk man plutselig Agderbyen, og det har plutselig blitt ett arbeidsmarked. Vi vet dette virker. Det vil nok ikke virke over alt, men rundt Bergen, Ålesund og Stavanger vil man lett se virkningen, sier Reve.

Rogfast mellom nord og sør i Rogaland blir første steg i prosjektet som totalt har en prislapp på 150 milliarder kroner.