Hopp til innhold

Lover fergefritt vestland om 20 år

MF BOKNAFJORD, MORTVIKA-ÅRSVÅGEN (NRK.no): Regjeringen legger 1 milliard på bordet til et prestisjeprosjekt utenfor Stavanger. Bilistene må betale 9 milliarder i bompenger.

Liv Signe Navarsete (Sp) og Trond Giske (Ap) lekker fra Nasjonal Transportplan. Regjeringen legger 1 milliard på bordet til et prestisjeprosjekt utenfor Stavanger. Bilistene må betale 9 milliarder i bompenger. De ønsker et fergefritt vestland til en prislapp på 150 milliarder kroner.

STORE PLANER: Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) og næringsminister Trond Giske (Ap) mener et fergefritt vestland er nødvendig for at regionen fortsatt skal ha posisjon som «gullkysten».

Senterpartileder Liv Signe Navarsete lekker fra Nasjonal Transportplan:

– Vestlandet er den mest eksportrettede regionen i Norge. Regjeringen vil ha en ferdig opprustet og fergefri vei innen 20 år. Vi starter her i Rogaland, forteller en tydelig stolt Navarsete.

Regjeringens løfter gjelder totalt åtte fjordkrysninger, de håndfaste pengene i første rekke til ett.

Totalprosjektet er estimert til å koste 150 milliarder kroner.

Boknafjorden først

Senest i 2015 starter arbeidet med å bore seg under Boknafjorden. Fire felt. To tunnelløp. 25 kilometer. 390 meter under havoverflaten. Verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel.

Dette er første av totalt åtte fjordkrysninger mellom Stavanger og Trondheim. De syv andre prosjektene får kun mindre planleggingsbevilgninger.

Om og hvordan disse skal bygges ut vil først bli klart når neste transportplan legges frem om fire år. Det kan som kjent være med en helt annen regjering og stortingssammensetning som da får ansvaret for å følge opp løftene som nå gis.

– Dette vil binde sammen Bergen, Haugesund og Stavanger til én vekstkraftig region. Dette skal også i fremtiden være gullkysten, sier Navarsete.

Bilistene betaler

Liv Signe Navarsete

Helt fra tiden som fylkespolitiker, i samferdselsministerstolen og nå som partileder har Navarsete kjempet for bedre standard på vestlandsveiene.

Foto: Lars Nehru Sand/NRK

Rogfast er det første prosjektet og koster rundt 10 milliarder kroner. 9 av 10 kroner skal innkreves fra bompenger til dette prosjektet. Regjeringen legger 1 milliard kroner på bordet når Nasjonal Transportplan legges frem.

– Skal 90 prosent av de 150 milliardene betales av bompenger?

– En del av dette vil være bompenger. Hvor stor del dét blir, vet vi ikke før alle de andre prosjektene er ferdig utredet, sier Navarsete.

Å krysse Boknafjorden koster i dag 176 kroner med ferge for personbil og sjåfør. Med dagens beregninger vil bompengeprisen i prosjektet bli 276 kroner per passering, får NRK opplyst av vegvesenet.

– Jeg tror de som tar ferge her i dag mer enn gjerne er villige til å betale noen kroner ekstra. De sparer så mye reisetid og ventetid.

– Det har vært snakket om opp mot 2.000 kroner fra Kristiansand til Trondheim i bompenger?

– Bompengepotensialet vil bli utnyttet i denne delen av landet som i resten av landet. Det vi gjør her er i beste forståelse med kommunene, fylkeskommunene og vestlandsrådet, sier Navarsete.

Giske: – Kanskje det aller beste

Navarsete har tatt med NRK og næringsminister Trond Giske (Ap) på fergetur. Han vet at NHO og lokalt næringsliv har vært blant de fremste lobbyistene for fergefri vegforbindelse langs hele Vestlandet.

– Dette er kanskje det aller beste vi kan gjør for næringslivet på Vestlandet. Vekstkraften blir enda sterkere når Bergen-Haugesund-Stavanger blir én felles region i enda større grad, sier Giske.

Heller ikke han er bekymret for at bompengeutgiftene blir større enn fergeprisen.

– Alle pengene bilistene nå betaler til fergebilletter, blir nå en nedbetaling på en vei som står der til evig tid, mener næringsministeren.

Svelene forsvinner

Med frustrerende fergekøer forsvinner også en vestlandsk institusjon fra sjåførenes hverdag: Svela.

– Hvor er teposene?

Sveleoppskrift

Sveleoppskriften får du med kaffekoppen på turen mellom Mortavika og Årsvågen i Boknafjorden.

Foto: Lars Nehru Sand/NRK

Navarsete kikker rundt kaffemaskinen på MF Boknafjord og går til slutt for å betale.

– To sveler, kaffe og en te.

Navarsete betaler kontant.

– Svelene er nok det folk vil savne mest når fergen forsvinner. Folk bytter ikke bort tunnelen med sveler, altså, humrer Navarsete til noen passasjerer før hun tar en slurk av den hvite kaffekoppen med sveleoppskrift påført med blått trykk.

Tar forbehold om Sognefjorden

Av de 150 milliardene totalprosjektet foreløpig er estimert til å koste, står vil bruer og tunneler alene koste over 80 milliarder kroner.

– Dette er gøy. Det er ikke hver dag vi gjør noe som er så stort, smiler Navarsete i vinden på dekk.

Regjeringen tar et forbehold om at det er praktisk mulig å få til en realistisk krysning av Sognefjorden med bro og/eller tunnel. Et slikt prosjekt vil medføre betydelig ingeniørmessig nybrottsarbeid.

Gul midtstripe

I de interne regjeringsforhandlingene har det vært viktig for Senterpartiet å sikre penger til veistrekningene på land, ikke bare de store prosjektene over og under vann.

– Jeg har snakket mye om gul midtstripe i mitt liv, sier Navarsete.

Helt fra tiden som fylkespolitiker, i samferdselsministerstolen og nå som partileder har hun kjempet for bedre standard på vestlandsveiene.

Nå skal smale veier med hvit stiplet linje, bli oppgradert til verdig europaveistandard med gul midtstripe.

Nasjonal Transportplan legges frem over påske. Etter det NRK forstår er planen nå å legge den frem fredag 12. april.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ