– Endelig får de lov å være krigshelter

Sabotasjeorganisasjonen Saborgs bånd til NKP førte til at deres aksjoner i 1944 har fått mindre plass i krigshistorien. Men i ei ny bok får mange etterkommere svar.

Sabotasjeorganisasjonen Saborgs bånd til NKP førte til at deres aksjoner i 1944 har fått mindre plass i krigshistorien. Men i ei ny bok får mange etterkommere svar.

GESTAPOS FORBRYTERALBUM: Oversikten over arbeidere på sykkelavdelingen hos Øglend i Sandnes ble senere brukt av Gestapo som en oversikt over de de mente sannsynligvis var motstandsfolk. Mange av dem ble arrestert.

Frantz Hegelstad

SJÅFØREN: Frantz Hegelstad eide et eget transportfirma da han ble Saborg-medlem.

Foto: Privat/fra boken «Saborg»
Alice Tengesdal

DATTER AV SABORG: Foreldrene til Alice Tengesdal var med på Saborgs aksjoner under andre verdenskrig.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Det var ikke noe som skulle snakkes om. Jeg var voksen før det gikk opp for meg hva mor og far hadde vært med på under krigen, sier Alice Tengesdal.

Hennes foreldre, Ingeborg og Frantz Hegelstad, var under krigen tilknyttet sabotasjeorganisasjonen Saborg på Vestlandet. Motstandsgruppen, med rot i kommunistpartiet NKP, var lenge et uskrevet blad i norsk krigshistorie.

Sabotasje i Bergen og Stavanger

– Historien er viktig å fortelle fordi den ikke har vært skikkelig fortalt før. Mange har visst at foreldrene eller besteforeldrene deres var med på noe, men de har ikke visst hva, sier forfatter Ole-Jacob Abraham.

Sammen med Terje Olsen har han skrevet «SABORG – Også vi når det blir krevet – om likvidasjoner og sabotasje i Bergen og Stavanger 1943-1945.» Boka er et resultat av syv års forskning.

– Klausuleringen på flere dokumenter gikk ut i år, og vi kan dermed presentere historien med alle navn. Vi kan også sette enkelthistoriene i en større sammenheng, sier Abraham.

Terje Olsen og Ole-Jacob Abraham

FORFATTERE: Terje Olsen og Ole-Jacob Abraham har skrevet boka om Saborg.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Fortjener oppmerksomhet

Jack Rostøl

SØNN AV SABORG: Jack Rostøl er lokalhistorier og sønn av Kåre Rostøl, som bidro i Saborgs aksjoner i Rogaland.

Foto: Eirin Larsen / NRK

– Jeg er rørt og stolt i dag. Min far fortalte disse historiene til meg i oppveksten, og det er viktig at alle andre nå også får vite hva som skjedde, sier Jack Rostøl.

Han er lokalhistorier og sønn av Kåre Rostøl, som bidro i Saborgs aksjoner i Rogaland, og senere sluttet seg til den mer kjente motstandsbevegelsen Milorg.

– Kommunistgruppa Saborg var ikke helt stuerein, og den kalde krigen bidro nok til det, men nå tror jeg folk får øynene opp for hva disse ungdommene gjorde. De var villige til å ofre livet for at Norge skulle bli fritt, og det fortjener oppmerksomhet, sier Rostøl.

Helge Hansens falske grenseboerbevis

FLYKTET MED FALSK BEVIS: Helge Hansen ledet Saborg i Stavanger. Han brukte dette grenseboerbeviset for å komme seg over grensa til Sverige etter at han ble arrestert, og brøt ut fra Lagård politistasjon i Stavanger.

Foto: Rogaland Krigshistoriske Museum

– Kommunismen var underordnet

Ifølge forfatteren selv var storpolitikken irrelevant for mange Saborg-medlemmer.

– Flere delte den kommunistiske ideologien, men det var kampen mot diktaturen som sto i front. Det som betydde noe var å få i gang motstand og aksjoner, sier Abraham.

Kåre Rolstøl og John Aksel Granberg

FRA SABORG TIL MILORG: Kåre Rostøl og John Aksel Granberg flyktet fra en razzia mot Øglends sykkelfabrikk, og søkte dekning i Vest-Agder der de fant Milorg.

Foto: Privat, utlånt av Jack Rostøl

– De var helter rett etter krigen, men så begynte den kalde krigen. Da skulle jo ikke kommunistene være helter. Derfor ble denne historien glemt i stor grad, og tabuisert. Det var ikke lov å snakke om det fordi de var kommunister, og kommunister var ikke helter, sier han.

For Alice Tengesdal og de andre etterkommerne etter Saborg er boka etterlengtet.

– I dag er jeg kjempestolt, og veldig glad for at historien blir fortalt. Det gjør godt å vite at de har vært med å gjøre noe for landet, sier hun.

Leonhard Johan Wickstrøm og Herbert Ernst Wilhelm Geicke

LIKVIDERT AV SABORG: Disse to politimennene fra Gestapo ble likvidert av Saborg. Wickstrøm var fra Stavanger og Geicke var fra Danzig.

Foto: «Stavanger Avis» 12.12.1944, Stavanger Byarkiv