Normal

– Bilistene må betale mer i bompenger i framtida

Selv om utgiftene til bompenger er mer enn doblet på ni år, mener Høyre-politiker Janne Johnsen at bilistene må belage seg på enda høyere utgifter i bomringen på Nord-Jæren.

Bomring

Da bomringen på Nord-Jæren ble opprettet i 2001, kostet det rundt 50-lappen å kjøre gjennom hver dag. Nå har prisen steget til mer enn det dobbelte.

Foto: Torunn Westvik Tørneng / NRK

Janne Johnsen

Janne Johnsen (H).

Foto: Åse Karin Hansen / NRK
Tom Tvedt og Ellen Solheim

Ellen Solheim (KrF).

Foto: Ole Andreas Bø / NRK
Pål Morten Borgli

Pål Morten Borgli (Frp).

Foto: Frp

Fylkespolitikerne behandler denne uken forslaget om økte bompengesatser i bomringen mellom Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

Tidligere denne uken kunne vi lese at forslaget fra fylkesadministrasjonen innebærer en firedobling av bomutgiftene for en vanlig bilist .

En ukentlig bomutgift på 50 kroner i 2001 kan bli til 240 kroner i 2011. (Se tabell nederst i artikkelen).

– Vi må ta ryggsekken sjøl

Janne Johnsen, som er gruppeleder for Høyre i fylkestinget, tror ikke vi har sett enden på bompengeøkningen. Ennå.

– Det er ingen signaler på milde gaver fra oven, sier hun.

Men politikeren setter ikke grensen på noe bestemt beløp.

– Det er en kjensgjerning at vi vil ha veier. Da må vi ta på ryggsekken og bære sjøl, sier hun, og utdyper:

– På den ene siden ønsker vi flere over på bussen. Da burde bompengene vært så høye som de bare kunne for at flere skulle la bilen stå. Samtidig må vi bygge veier fordi vi har næringstrafikk, og folk som skal komme seg på jobb, sier hun.

– Vi har nådd smertegrensen

Fylkesvaraordfører og KrF-politiker Ellen Solheim er ikke enig med Johnsen.

– Vi har nådd smertegrensen her på Nord-Jæren for flere år siden. Jeg mener det må komme en grense for hvor mye bompenger folk skal kunne betale. Skal en kjøre på kryss og tvers av kommunegrensene, slik som vi gjør her, blir det en veldig stor kostnad for mange, sier hun.

Pål Morten Borgli (Frp) mener grensen er overtrådt for lengst.

– Hvis det er slik at en stadig skal øke det brukerne betaler, må vi redusere andre avgifter for bilistene, sier han.

Kommunene er uenige

Tirsdag gikk fylkesutvalget bare delvis inn for adminstrasjonens forslag, som innebærer både kutt i rabatten fra 40 til 20 prosent og økning i satsen fra 20 til 25 kroner.

Fylkestinget behandleer saken endelig i dag, onsdag.

Kommunene rundt bomringen er ikke entydige i sine vedtak:

Bomutgifter på Nord-Jæren, tabell

Trafikant nr. 1 kjører to ganger per dag i rushtid. Én t/r hver helg. Totalt 12 passeringer. Full rabatt. Trafikant nr. 2 kjører to ganger t/r per uke, utenfor rushtid, og én t/r i helgen. Totalt seks passeringer. Redusert rabatt. I 2001 var prisen mandag-fredag kl. 7-9 og 15-17 kr. 10,-. Kl. 6-18 kr 5,-. Helg gratis.

* 18 prosent fra april 2001 til oktober 2010.