330-sjef gleder seg til nye redningshelikoptre

330-skvadronsjef Svein Tore Pettersen ser frem til dagen de nye redningshelikoptrene kommer på plass. – Fantastisk bra med avklaring, sier han.

AgustaWestland AW 101 og Svein Tore Pettersen

Svein Tore Pettersen, skvadronsjef i 330 (innfelt), og en modell av helikopteret som trolig blir det nye redningshelikopteret i Norge.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Det å få nytt verktøy er alltid spennende, og vi gleder oss til å ta i bruk i de nye helikoptrene når den tiden er moden, sier Svein Tore Pettersen, skvadronsjef for Forsvarets 330 skvadron, til NRK.no.

Fredag ble det kjent at regjeringen innleder sluttforhandlinger med AgustaWestland om innkjøp av 16 nye redningshelikoptre. De nye helikoptrene skal erstatte Sea King, som redningstjenesten bruker i dag. Innfasingen starter i 2017.

AW101

AgustaWestlands AW 101.

Foto: AgustaWstland
Sea King-helikopter på Preikestolen

Dagens Sea King, her fra et redningsoppdrag på Preikestolen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Norske myndigheter begynte å se på saken i 2002.

– Kanskje unødvendig lang tid

– Vi er glade for at det har blitt tatt en avgjørelse etter så mange år, sier skvadronsjefen.

Pettersen har flere ganger tatt til orde for å bytte ut dagens Sea King. I 2011 fryktet han svekket beredskap på grunn av slitne Sea King-helikoptre, og i årsrapporten sin for samme år slo han alarm om den tekniske tilstanden, og

– Det er fantastisk bra med en avklaring. Dette har vært en prosess som har tatt veldig lang tid, kanskje vil noen si unødvendig lang tid. Sea King, som vi flyr i dag, har vært 40 år i operativ tjeneste. Den begynner å bli gammeldags, og trenger en avløsning, sier han.

Mistenkes for korrupsjon

I oktober skrev Teknisk Ukeblad at AgustaWestland er mistenkt for korrupsjon i forbindelse med et helikoptersalg til India. Selskapet nekter skyld, men hvis det blir domfelt i saken, kan det få konsekvenser for det norske kjøpet.

Overfor NTB understreker Justis- og beredskapsdepartementet understreker at regjeringen har nulltoleranse for korrupsjon. Men AgustaWestland blir ikke avvist av den grunn.

– Må være mer enn mistanke

– Det er åpenbart at det må ligge mer enn mistanker til grunn for at vi skal kunne avvise tilbydere, sier kommunikasjonsrådgiver Trond Øvstedal til NTB.

Ifølge ham har regjeringen vurdert hvilke rettslige alternativer den har i saken. I tillegg har den innhentet informasjon om den pågående etterforskningen mot AgustaWestland.

– Den informasjonen som framkommer, er både mangelfull og beheftet med usikkerhet, sier Øvstedal.

Kan plukke opp flere

Pettersen er på sine side bare fornøyd, og mener det er positivt at de nå kan begynne å planlegget skifte av helikopter.

– Dette er et velprøvd helikopter, det er stort, og har god rekkevidde og kapasitet. Vi kan plukke opp flere i nød, og rekkevidden kommer også til å øke, sier 330-sjefen, men legger til at AgustaWestlands AW 101 kan bli for stort for enkelte oppdrag.

Likevel forbereder han seg på enda noen år til med Sea King.

– Mitt hovedfokus er å sørge for at vi kan levere redningstjeneste med Sea King i mange år enda, sier han.