28 milliarder mindre til Oljefondet

Statens eget oljeselskap merker usikre tider, og reduserte overføringa til Oljefondet med en tredel i fjor, sammenlignet med året før.

Petoro

Årsresultatet er preget av betydelig lavere olje- og gasspriser i 2016 enn i 2015.

Foto: Kirsti Wilhelmsen/NRK

Oljeselskapene må gjennomføre ytterligere sparetiltak for å øke lønnsomheten for norsk sokkel, mener direktør Grethe Moen i Petoro, som er statens eget oljeselskap.

Petoro la fram årsresultatet sitt i dag, og resultatet viser at det ble overført betydelig mindre til statens pensjonsfond, oljefondet, i fjor. Tallene viser 66 milliarder til oljefondet i 2016 mot 94 i 2015.

Petoro

Petoro legger fram årsresultatet tirsdag formiddag.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Industrien preges fortsatt av stor usikkerhet, melder selskape, og peker på at omstillingsarbeidet i 2016 har fungert, og gitt imponerende resultater.

Moen viser til at feltkostnadene blitt redusert med ytterligere 12 prosent siden 2015, og at det er boret rekordmange brønner på faste installasjoner.

– Jeg er sikker på at norsk sokkel kan sikre langsiktig konkurransekraft for å få tatt nye nødvendige investeringsbeslutninger, sier hun.

1700 milliarder siden 2001

Siden oppstarten i 2001 har Petoro overført nærmere 1 700 milliarder kroner til den norske stat. Men i fjor er både kontantstrøm og årsresultat er preget av betydelig lavere olje- og gasspriser i 2016 sammenlignet med 2015.

Totalproduksjonen i 2016 var på 1,040 million fat oljeekvivalenter per dag, noe som er tre prosent lavere enn året før. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere gassproduksjon. Investeringene i 2016 var 28 milliarder kroner som er på samme nivå som året før.