17 mrd. mindre oljeinntekter til Oljefondet

Norges inntekter fra oljevirksomheten stupte i 2015, ifølge Petoro. I fjor var resultatet «bare» 89 milliarder kroner.

Odfjell-eide Deepsea Atlantic

En arbeider ombord på Odfjell-eide Deepsea Atlantic. Plattformen skal brukes av Statoil på Johan Sverdrup-feltet, hvor Petoro er blant partnerne.

Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Petoro la onsdag fram årsresultatene for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norsk sokkel i 2015. Oljeselskapet forvalter Norges eierandeler på norsk kontinentalsokkel.

Petoro årsresultat mars 2016

Petoro og administrerende direktør Grethe Moen la fram årsresultatet på en pressekonferanse onsdag.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Kontantstrømmen, det vil si pengene inn til pensjonsfondet (det såkalte oljefondet), var 15 prosent lavere i 2015 enn i 2014, og gikk ned fra 111 milliarder kroner til 94 milliarder.

Med de dårlige tidene som bakteppe, er Petoro-direktøren likevel fornøyd.

– Kontantstrømmen er overraskende høy sett i lys av de vanskelige forholdene i industrien, sier administererende direktør i Petoro, Grethe Moen.

Hun sier den lave oljeprisen er hovedforklaringen på nedgangen.

– Det heldige i denne sammenhengen er at den norske kronen har blitt svakere, slik at vi har fått mer norske kroner igjen for oljen. Det andre er at vi har hatt større gassvolum fordi vi utsatte noe produksjon fra 2014 til 2015.

Nesten 150 mrd. i 2012 – 90 i 2015

Resultatet blei 89 milliarder kroner i fjor, altså 31 milliarder kroner mindre enn de 120 milliardene i 2014-resultatet.

Petoro 2011-2015

2015

2014

2013

2012

2011

Driftsinntekter (i millioner kroner)

157.753

179.797

194.308

213.885

188.820

Årsresultat (i millioner kroner)

88.999

119.671

132.817

149.986

133.721

Investeringer (i millioner kroner)

27.961

35.742

35.444

26.399

19.053

Netto kontantstrøm (i millioner kroner)

93.639

111.068

124.825

146.930

128.083

Produksjon - olje og NGL (tusen fat/dag)

411

407

413

430

440

Produksjon - tørrgass (millioner Sm3/dag)

105

94

99

112

92

Oljepris (USD/fat)

53

99

110

113

114

Oljepris (NOK/fat)

420

617

647

657

632

Gasspris (NOK/Sm3)

2.14

2.23

2.31

2.35

2.15

Utsikter til fortsatt lav oljepris og stor usikkerhet preger synet på framtida, ifølge Petoro. Lavere inntekter har fått konsekvenser i form av kutt i virksomhet og arbeidsplasser.

Mener bransjen er mer effektiv nå

Det har imidlertid også ført noe positivt med seg – nemlig effektivisering, mener administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen, i ei pressemelding.

Brønnkostnader er halvert, boretakten dobla og «påvirkbare driftskostnader» er redusert med nær 20 prosent sammenligna med 2013.

– Dette skaper optimisme for hva som er mulig å oppnå, her er det mer å hente, sier Moen.