NRK Meny
Normal

Vil gjøre det vanskeligere å ha bil i Oslo

Mange som kjøper nybygd bolig i Oslo, må i fremtiden se langt etter parkeringsplass. Byrådet vil senke kravene til hvor mange plasser nye boligprosjekter må ha.

Waldemars Hage

BRANT INNE MED PLASSER: Da boligprosjektet Waldemars Hage ved Alexander Kiellands plass sto ferdig i 2009, sto utbygger JM Norge igjen med 70 usolgte parkeringsplasser under bakken. Selskapet ønsker de nye reglene velkommen.

Foto: Olav Juven / NRK

Miljøpartiet De Grønne

FOLK MÅ DELE: Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) mener at bildeling kan løse manges behov for bil av og til.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Vi ønsker å stimulere til mindre bilbruk, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

Hun mener det er en trend at færre unge velger å ta lappen, at færre velger å eie bil i Oslo, og at flere og flere ønsker å knytte seg til bildelingsordninger eller bruke sykkel i dagliglivet.

– Å legge mindre til rette for bilbruk samtidig som vi øker kravene til antall sykkelparkeringsplasser, er en bevisst politikk fra byrådets side, sier Marcussen.

– Barnefamilier presses ut

Eirik Lae Solberg foran rådhuset

PISK: Færre parkeringsplasser i nye boligprosjekter er nok et eksempel på at byrådet bruker pisk fremfor gulrot for å få bilbruken ned, mener Eirik Lae Solberg (H). Høyre er også kritisk til at stadig mer gateparkering forsvinner til fordel for sykkelveier.

Foto: Olav Juven / NRK

– Jeg frykter at flere familier, særlig barnefamilier, blir presset ut av Oslo fordi det blir for vanskelig å parkere, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg.

Er det en menneskerett å ha bil i byen?

– Nei, og Oslo-folk er jo de som bruker bilen minst. Men av og til har vi behov for bil, og da må det være mulig å parkere i rimelig nærhet til der vi bor, sier han.

– Noen trenger å ha bil, men for mange dekker for eksempel bildelingsordninger behovet, svarer Marcussen.

– De trenger ikke bil i hverdagen, men for eksempel når de skal flytte store ting eller skal på hytta.

Krav fra utbyggere

Byutviklingsbyråden sier at kravet om færre parkeringsplasser også kommer som et ønske fra utbyggere. De melder at de stadig oftere ikke får solgt alle parkeringsplassene i nye boligprosjekter.

Å slakke opp på parkeringsnormen var én av mange anbefalinger fra Boligvekstutvalget for å få fart på boligbyggingen og dempe prisveksten i Oslo.

Daniel Siraj

FÆRRE DYRE P-KJELLERE: Å løsrive seg fra garasjebyggingen er ett av mange tiltak som kan få fart på boligbyggingen, sier konsernsjef i OBOS, Daniel K. Siraj.

Foto: Olav Juven / NRK

Konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj, satt i utvalget og ønsker de nye reglene velkommen.

– Å bygge færre parkeringsplasser reduserer byggekostnadene og gjør det mulig innenfor ganske trange tomter å få til gode boområder med bedre grøntanlegg og uteområder.

Etterspør ikke folk bil i byen lenger?

– I mindre grad enn før. Det er ganske stor forskjell på ungdom og eldre som kommer fra villamarkedet og har med seg hytte på fjellet, sier Siraj.

Også i ytre by

De nye reglene for «den tette byen», grovt sett innenfor Ring 1, skal også gjelde for flere områder i ytre by.

– Det dreier deg om områder ved kollektivknutepunkter, utviklingsområder som kommer til å få en bymessighet på samme måte som vi har i indre by, sier Hanna Marcussen.

Frykter villparkering

– Jeg tror det fører til at det blir kaos i mange boligområder fordi flere kommer til å forsøke å parkere i nabogatene.

– Det kommer til å gå utover trafikksikkerheten. Mange av disse gatene er skolevei for barn, så det ser jeg alvorlig på, sier Eirik Lae Solberg.