NRK Meny
Normal

Mener små leiligheter vil få ned boligprisene

Et utvalg mener utbyggere bør få bygge flere mindre leiligheter for å få fart på boligutbyggingen i Oslo.

Byggevirksomhet av nye boliger på Ensjø.

På Ensjø i Oslo bygges det ut mange nye boliger. Boligvekstutvalget ønsker at utbyggere i Oslo skal få bygge mindre leiligheter i hovedstaden.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

I en ny rapport har Boligvekstutvalget kommet frem 59 forslag som skal bidra til å få fart på boligutbyggingen i hovedstaden.

Utvalget ble oppnevnt av byrådet i mai 2016, og består av kommunen, boligutbyggere og eksperter. I mai ble 13 av forslagene levert til bystyret.

Et av forslagene er å endre leilighetsnormen i indre by, skriver Aftenposten. Normen begrenser hvor mange mindre leiligheter som kan bygges i Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen.

I dag kan maks 35 prosent av leilighetene som bygges i et prosjekt, være mellom 35–50 kvadratmeter.

Flertallet av utvalget foreslår å øke denne andelen til maks 50 prosent, for en periode på fem år.

I tillegg foreslår de at minimum 40 prosent av boligene må være over 75 kvadratmeter. Dagens krav er at 40 % av leiligheten må være over 80 kvadratmeter.

– Argumentene for dette er at å legge til rette for etterspørselen i markedet vil medføre økt utbyggingstakt, og dermed også i indre by kunne gi flere lønnsomme prosjekter raskere, og slik kunne motvirke prisveksten ved å øke tilbudet av små og mellomstore leiligheter, skriver utvalget i rapporten.

Mindretallet ønsker å beholde den gamle ordningen.

Vil ha mindre krav til sollys

Ifølge Aftenposten er både byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) åpne for at det i en periode kan bygges flere mindre leiligheter i indre by.

Utvalget har også sett på utearealnormene, som blant annet setter krav til størrelsen på uteområder og hva som skal være i uteområdene i et boligprosjekt.

Rapporten lister opp tre ulike forslag til hva som bør gjøres med normen. Representantene for boligbyggerne i utvalget mener at det med dagens regler krever for mye uteareal for hver leilighet. I tillegg foreslo de at det ikke skal stilles like strenge krav til solforhold.

I tillegg har utvalget blant annet foreslått:

  • At større boligprosjekter skal prioriteres i saksbehandlingen.
  • Lavere krav til antall parkeringsplasser i nye boligprosjekter.
  • En «fast-track»-ordning for hurtigere regulering av prioriterte prosjekter som følger opp kommuneplanen.
  • Effektivisering og kapasitetsøkning av saksbehandlingen i byggesaker.
  • Flere kommunale investeringer i markedsvake områder.
  • Kommunen bør påvirke områders attraktivitet gjennom å bygge sosial
  • infrastruktur, som skoler og barnehager i nye boligområder.
  • At kommunen kan anmode om at ferdigregulerte tomter bebygges.