Krever at sykkelprosjektet på Frogner stanses

Bymiljøetaten går for fort frem i planlegging av sykkelveinettet i Oslo, mener beboere på Frogner. De står i fare for å miste flere hundre parkeringsplasser. I dag ble 1700 protestunderskrifter overlevert bystyret.

I august fikk beboerne i Elisenbergveien, Eilert Sundts gate og Professor Dahls gate brev om at gateparkeringen skulle fjernes til fordel for sykkelveier. Parkeringsplassene kunne komme til å bli borte allerede i oktober.

– Vi reagerer på at vi ikke har fått bedre informasjon på et tidligere tidspunkt. Det er også kort tid til å finne alternative parkeringsløsninger, sier Jens Jørgen Lie, leder Bydelsutvalget Frogner bydel.

Folk i bydelen har reagert på at ikke alle har blitt varslet om at parkeringsplasser i nabolaget blir borte. Generelt er manglende opplysninger om kommunens sykkelprosjekt det som provoserer frognerfolk mest.

Også bygdøyfolk har vært opprørt over byrådets sykkelplaner.

Burde vært flinkere til å informere

Rune Gjøs

FORSTÅR REAKSJONENE: Rune Gjøs skjønner at folk opplever det som et tap å miste parkeringsplassene sine.

Foto: Erik Engen / NRK

– Jeg ser at vi kunne ha vært mye, mye flinkere til å gi god informasjon tidligere og til langt flere personer. Vi har fått veldig mange gode forslag til hvordan vi kan gjøre ting bedre, sier direktør for sykkelprosjektet, Rune Gjøs.

Han lover at de skal besøke bydelen, møte politikerne og bli flinkere til å fortelle om hva de har tenkt å gjøre på Frogner, for å bedre sikkerheten for syklistene.

Så langt har Bymiljøetaten anslått at 450 parkeringsplasser kommer til å forsvinne fra Frogner i løpet av en fireårsperiode. Til sammen kommer rundt 1500 parkeringsplasser rundt om i Oslo til å bli fjernet i løpet av samme tid.

Årsaken er at byrådet ønsker å lage åtte nye byruter for å få et sammenhengende sykkelveinett innenfor Ring 3.

Til nå har 389 parkeringsplasser allerede blitt borte for å gi plass til enten syklister eller trikker og busser. Bymiljøetaten kommer til å gjennomføre tiltak på alle byrutene i løpet at neste år, men det er bare på rutene 1, 4, 7 og 8 at parkeringsplasser blir berørt.

«Et angrep på lokaldemokratiet»

I ettermiddag leverte innbyggerinitiativet på Frogner 1707 underskrifter fra folk, som ønsker at sykkelprosjektet enten stanses eller utsettes, til Eirik Lae Solberg (H). Høyrepolitikeren er leder av samferdsels- og miljøkomiteen og mottok underskriftene på vegne av bystyret.

I brevet fra står det blant annet:

«Saksgangen hittil kan oppfattes som en fullstendig overkjøring av innbyggerne i bydel Frogner og et angrep på lokaldemokratiet.»

– Det er bra at man lager sykkelveier, men vi har ikke vært involvert i prosessen slik at vi kunne ha kommet frem til andre løsninger, som ivaretar både bilister og syklister bedre, sier Lie.

Oversikt over Oslos byruter for syklister

Byrutene utgjør til sammen 53 kilometer, opplyser Oslo kommune.

Foto: Oslo kommune