Utsatte behandlingen av gigantsykehus

Styret i Oslo Universitetssykehus utsatte fredag behandlingen av nytt storsykehus på Gaustad. Samtidig sa styret ja til å utrede ny storbylegevakt sammen med Oslo kommune.

Full samling på Gaustad/Rikshospitalet (1)

Alternativet full samling på Gaustad/Rikshospitalet foreslår skrinlagt, men området kan fortsatt få et sykehus dobbelt så stort som St. Olavs Hospital i Trondheim.

Foto: Fra idéfaserapporten

De to sakene henger tett sammen fordi plasseringen av storbylegevakten er avhengig av hvor Oslos fremtidige hovedsykehus blir liggende. Om det blir Gaustad eller Ullevål blir tidligst avklart i desember.

Fra tre til to ganger St. Olav

Styret i Oslo Universitetssykehus (OUS) skulle fredag behandle forslaget fra administrerende direktør Bjørn Erikstein der det mest gigantiske utbyggingsalternativet er skrinlagt, men der selve idéen om storsykehus på Gaustad langt fra er forkastet.

Bjørn Erikstein, OUS

OUS-sjef Bjørn Erikstein vil utrede et litt mindre storsykehus på Gaustad

De mest ambisiøse planene for Campus Oslo innebar først et sykehus på Gaustad Sør på størrelse med tre St. OIavs Hospital i Trondheim. Prisen var anslått til 43 milliarder kroner. Nå er det største Gaustad-alternativet redusert til en dobbel St. Olav.

Full samling for dyrt

– Gjennomgangen har vist at det vil være et stort behov for grunninvesteringer i alternativet Gaustad Sør med tunnel som det på det nåværende tidspunkt synes lite realistisk å kunne finansiere, skriver Erikstein i sin innstilling.

Den reduserte Gaustad-løsningen betyr at det må bygges et nytt lokalsykehus i Oslo sør eller øst. Dette er et ønske fra høringsrunden, der flere peker på Aker som mulighet.

Også en delt løsning mellom Ullevål og Gaustad skal utredes videre, ifølge innstillingen fra sykehusdirektøren. I møtet på Gardermoen fredag usatte styret saken for å få tid til å diskutere den på et eget styreseminar i mars.

Klarsignal for storbylegevakt

Øystein Eriksen Søreide

Helsebyråd Øystein Eriksen Søreide ønsker raskt svar på hvor storbylegevakten skal plasseres.

Foto: Arash Nejad/nyebilder.no

Saken om ny storbylegevakt til erstatning for dagens nedslitte legevakt i Storgata ble imidlertid vedtatt. Legevakten er et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus og Oslo kommune, og styret ga grønt lys for videre arbeid.

– Jeg er glad for vedtaket, som jeg oppfatter som et klarsignal for å utrede storbylegevakten videre sammen med oss, sier byråd for helse og sosiale tjenester, Øystein Eriksen Søreide (H).

Oslo kommune og OUS har som forutsetning at storbylegevakten blir plassert i tilknytning til akuttmottaket ved byens hovedsykehus. En fersk rapport fra kommunen anbefaler storbylegevakt på den såkalta Trekanttomta langs Kirkeveien på Ullevål.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Storbylegevakt Ullevål

Slik kan en storbylegevakt på den såkalte Trekanttomta på Ullevål bli sende ut.

Foto: Arkitektfirmaet CF Møller Norge A/S

Ullevål klart førstevalg

Søreide sier at det videre utredningsarbeidet også må ta høyde for at storbylegevakten kan bli plassert på Gaustad, men understreker at Ullevål er hans klare førstevalg.

– En legevakt på Ullevål kan stå ferdig på fem år; på Gaustad vil det ta dobbelt så lang tid.

– Jeg er utålmodig etter en avklaring på Oslo-folks vegne. Legevakten i Storgata er over hundre år gammel og lite hensiktsmessig, sier Øystein Eriksen Søreide.