Naboer til søppeldeponi møter Skedsmo kommune i retten

Søppelgasser som lekker inn i boligområder, hus som synker – og tapte millionverdier, avslørte NRK. Nå blir dette tema i rettssaken hvor 14 boligeiere ved et nedlagt søppeldeponi går til sak mot Skedsmo kommune.

søppeldep-retten

Naboer til søppeldeponiet i Skedsmo møter mandag i retten for å kreve erstatning for tapene kommunenes deponi har påført deres bolig

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk

For 30 år siden var det kommunal søppelfylling i Brånåsdalen i Skedsmo. Søppelet ble begravet og det ble bygget boliger over deponiet.

Slik startet marerittet for boligeierne som nå saksøker kommunen.

Først ble et hus kjøpt ut av kommunen og jevnet med jorden, men det var feil i langt flere hus i nabolaget. Kommunen var selv ikke klar over hvor grensen til deponiet gikk.

I dag starter rettssaken der 14 boligeiere i Skedsmo har stevnet kommunen. Rettssaken kommer etter NRKs avsløring om det nedlagte søppeldeponiet i Brånåsdalen.

– Vi ønsker å få erstatning for tapene kommunenes deponi har påført våre eiendommer, sier Vidar Hoel som er talsmann for de 14 boligeierne.

Hvis beboerne vinner kan de selge boligene og kommunen må dekke tapene. Familiene vil da få mulighet til å komme seg vekk.

Demonstrasjon foran rådhuset i Skedsmo

Det har vært en tøff kamp for beboerne ved søppeldeponiet. Her demonstrerer de foran rådhuset i Skedsmo.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Huset er blitt skakt

Boliger bygget på søppeldeponi

Vidar Hoel er én av 14 som går rettens vei mot Skedsmo kommune.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Huset til Vidar Hoel er en av boligene som har blitt skakt. 22 leiligheter i et borettslag i området ble kjøpt opp av kommunen, Vidar er ikke en av dem, derfor går han og 13 andre rettens vei.

– Det er skremmende, spesielt med gass. Men setningsskader bekymrer oss også, spesielt når kommunens innleide ingeniører sier at deponiet ikke er ferdig med å synke før i cirka 2050, sier Hoel.

Kommunen mener setningsskadene skyldes dårlig grunnarbeid da boligene ble bygget.

Advokat for beboerne i Skedsmo

Advokat Morten Hugo Berger mener skadene skyldes deponiet.

Foto: Daag Aasdalen / NRK

– De ulempene og skadene som disse eiendommene er utsatt for de skyldes deponiet. Det består i gass og setningsskader fra deponiet, sier advokat Morten Hugo Berger.

Huseierne vil i retten legge frem takster som viser at boligene er verdt kun ti til 30 prosent av normal verdi. Det gjør det umulig for beboerne å få penger nok til å flytte fra området.

Gassen siger inn i flere av boligene

Gassen siger inn i flere av boligene

Gass ble antent på bad

Bare ett hus ved søppeldyngen har Skedsmo kommune erstattet og revet. Der lakk gasser fra deponiet inn i huset og antente på familiens bad.

Slike problemer har ingen av de andre husene hatt, mener rådmann Erik Nafstad.

– Innsiget av gass til disse boligene er lavt. Vi mener at setningsskadene på disse husene ikke kommer fra deponiet, men at fundamenteringen ikke gjort slik det burde vært gjort, sier Nafstad.

Søppeldeponi Skedsmo

Ikke alle boligeiere med hus oppå det gamle deponiet blir kjøpt opp av kommunen. Nå går flere av dem rettens vei.

Foto: NRK Luftfoto/Stian Rugsveen, Gregard Pallotta / NRK grafikk