Får endelig flytte fra søppelgass-boligene

22 av boligeierne ved søppeldeponiet i Skedsmo kan endelig puste lettet ut. Etter en lang strid, er de nå enige med kommunen om hvor mye penger de skal få for leilighetene de vil vekk fra.

KJØPES UT: Marianne Mikkelsen kan endelig flytte fra boligen ved det nedlagte søppeldeponiet

KJØPES UT: Marianne Mikkelsen kan endelig flytte fra boligen ved det nedlagte søppeldeponiet.

Foto: Øyvind Gustavsen / NRK

– Det har vært intenst, frustrerende og fortvilende. Jeg er veldig glad for at det er over. Det har virkelig vært harde tak, sier Marianne Mikkelsen.

Hun er styreleder i Lillehaugen borettslag, og én av totalt 22 boligeiere som Skedsmo kommune har besluttet å kjøpe ut.

De skal få penger av kommunen til å kjøpe seg et annet sted å bo.

– Det var ingen andre som kunne kjøpe de leilighetene. Det kommer metangass inn og husene har setningsskader. De er ikke beboelige, sier Mikkelsen.

Søppeldeponi Skedsmo

Noen av boligeiere får nå penger fra kommunen så de kan flytte fra den gamle søppelfyllingen i Brånåsdalen.

Foto: NRK Luftfoto/Stian Rugsveen, Gregard Pallotta / NRK grafikk

Blir ikke rettssak likevel

Mange av boligene har hatt problemer med innsig av søppelgasser fra den kommunale søppelfyllinga og er uselgelige på det åpne markedet.

Politikerne vedtok i fjor høst at kommunen skulle kjøpe leilighetene, men partene har vært rykende uenige om hvilke utkjøpsregler som skulle gjelde.

Beboerne mente kommunen ikke ville betale nok penger, så de kunne skaffe seg en tilsvarende bolig et annet sted. Kommunen mente de ga et godt nok tilbud.

Partene skulle møtes i retten for å avgjøre striden senere denne måneden, men etter at de nå er enige om pris, kan rettssaken avblåses.

Kommunen har ment at de ikke plikter å kjøpe ut boligeierne. Før jul så besluttet de imidlertid å kjøpe ut de 22, fordi det skal graves rundt akkurat disse husene.

Dermed vil de bli ubeboelige i en lengre periode, på rundt to år.

Demonstrasjon foran rådhuset i Skedsmo

Flere naboer protesterte foran Skedsmo rådhus under slagordet «utkjøp nå, ingen graving».

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Vi står imot noen som er mye sterkere enn oss

Selv om naboene er glade for at de endelig skal kjøpes ut, så har det også være en hard og vanskelig prosess.

– Det som løste det var at vi fikk et noe bedre tilbud nå. I tillegg var det fint å kunne unngå en rettssak. Vi står imot noen som er mye sterkere enn oss, sier Mikkelsen.

Mange kommer nok til å flytte langt fra deponiet. Andre kommer fortsatt til å bli boende i kommunen.

– De har barn som går på skole her og jobb. Men å finne en tilsvarende leilighet, i samme område til samme pris, er mer eller mindre umulig.

Boliger ved det gamle deponi i Brånåsdalen i Skedsmo

Det er blant annet beboerne i dette boligkomplekset som nå skal kjøpes ut av kommunen. Det samme gjelder for eierne av en firemannsbolig i Haugen borettslag, like ved.

Foto: Stian Rugsveen/Stian Pedersen

Vil koste 68 millioner

Kjøpet skal godkjennes av kommunestyret i Skedsmo, men dette er trolig kun en ren formalitet.

Utkjøpene vil koste til sammen nesten 68 millioner kroner. Summene hver enkelt får varierer mellom andelseierne ut ifra en vurdering av boligens verdi.

Rådmann Erik Nafstad har ikke lyst til å gi en kommentar om tilbudet nå, men viser til saksfremlegget som skal stemmes over.

Her står det blant annet at:

«Rådmannen ser det som positivt at partene unngår ytterligere ressursbruk og risiko i tilknytning til søksmål, og at kommunen nå kan fokusere på å få gjennomført tiltakene som er pålagt av fylkesmannen».

Annen rettssak til høsten

I dag ligger det omtrent 150 boliger på eller i umiddelbar nærhet til den snart 50 år gamle dynga.

Minst 15 eneboligeiere har krevd å bli kjøpt ut, men har ikke fått tilbud om dette. Disse har stevnet kommunen. Saken skal opp for Nedre Romerike tingrett i oktober.

Det er satt av fem uker til saken.