NRK Meny
Normal

– Tabbe å legge ned prostitusjonsgruppe

Oslo politidistrikt innrømmer at det var en tabbe å legge ned STOP-gruppen i 2010. Innen sommeren skal politiet opprette en ny gruppe som skal jobbe kun med prostitusjon og menneskehandel.

Mange kvinner tvinges til å prostituere seg i Norge

BLE TVUNGET TIL Å SELGE SEX I OSLO I TO ÅR: Leah vokste opp i Nigeria uten skolegang og i svært fattige kår. Som 14-åring ble hun offer for menneskehandlere.

Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK

– Det største problemet har vært å ha oversikt over miljøet, sier Harald Bøhler i Oslo politidistrikt.

Politioverbetjenten innrømmer at det var en tabbe å legge ned STOP-gruppen i 2010. Her jobbet spesielle etterforskere med å løse saker som omhandlet prostitusjon og menneskehandel.

I Oslo har det de siste tre årene vært 51 anmeldte saker om menneskehandel, men bare fem av disse endte med tiltale.

Politioverbetjent Harald Bøhler

NY STOP-GRUPPE: Ifølge politioverbetjent Harald Bøhler blir det nå lettere å ha oversikt over prostitusjonsmiljøet.

Foto: NRK

– Man kan ivareta straffesaker uten å nødvendigvis se helheten, men jeg tror at totalen på arbeidet vi gjør blir dårligere, sier Harald Bøhler ved Oslo politidistrikt.

Ny STOP-gruppe

Brennpunkt har denne uken fortalt grusomme historier om hvordan jenter blir tvunget inn i prostitusjon i Norge. Når de forsøker å hoppe av blir ikke sakene fulgt godt nok opp av politiet.

Nå er det bestemt at Oslo politidistrikt innen sommeren skal opprette en ny STOP-gruppe der ti etterforskere skal jobbe på feltet.

– Det å forstå når en sak bør utvides og når man skal se nærmere på totalen av det miljøet saken står i, det blir lettere med den kunnskapen som vi får ved å ha folk inne hele tiden, sier Bøhler.

Særskilt fokus

Ifølge Brennpunkt blir mange av kvinnene som blir reddet ut av prostitusjon i Norge senere sendt ut av landet, uten at politiet har behandlet sakene deres ordentlig.

Blant annet Pro-senteret advarte mot å legge ned STOP-gruppen.

Bjørg Norli

VIKTIG: Leder av Pro senteret Bjørg Norli er glad for at politiet gjenoppretter STOP-gruppen.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– Det kreves at man har et særskilt fokus på menneskehandel for å kunne gjøre en stor innsats på dette området, sier Bjørg Norli, leder av senteret.

Pro-senteret er Oslo kommunes hjelpetilbud for kvinner og menn med prostitusjonserfaring. Det at politiet nå har ombestemt seg og gjenoppretter STOP-gruppen, gleder de som jobber ute i feltet.

– Vi er veldig glad for at Oslo politidistrikt igjen skal opprette en tilsvarende gruppe med dedikert personell som skal etterforske den type kriminalitet, sier Norli.