NRK Meny
Normal

Nordmarka-ulven slipper lettere unna enn andre

Ulven som har herjet i Nordmarka og tatt flere lam, er ikke som andre ulver i Skandinavia. Fordi den har helt spesielle gener er det svært vanskelig å få fellingstillatelse på den.

Galventispa

SJELDEN FAMILIE: Bildet viser søsteren til ulven som har forsynt seg med lam i Nordmarka. Den er nå flyttet til et beitefritt område.

Foto: Statens naturoppsyn

DNA-analyser av innsendt ulveavføring og hår viser at ulven som har vandret rundt i Nordmarka er avkom av den såkalte Galven-hannen, og bærer på viktige gener.

Innavl er et stort problem i den skandinaviske ulvebestanden.

Terje Bø

Seksjonssjef på viltseksjonen i Miljødirektoratet, Terje Bøe.

Foto: Johansen, Geir Otto / Geir Otto Johansen

Selv om ulven som har oppholdt seg i Nordmarka er sønn av en ulv som har paret et barnebarn, har Galven-hannen relativt nye gener i Skandinavia.

– Genetisk viktige ulver har et tilleggskriterium når vi vurderer å gi en fellingstillatelse. Det er fordi vi hele tiden skal veie hensynet til bestanden opp mot hensynet til skadeutviklingen. Da blir genetikk lagt på vektskåla til bestandshensyn, sier Terje Bøe, seksjonssjef på viltseksjonen i Miljødirektoratet til NRK.

Frem til 2008 nedstammet hele den skandinaviske bestanden fra kun tre dyr.

DNA-prøver etter genetisk viktig ulv

ULVE-DNA: Prøvene av avføring og hår er samlet inn i Nordre Land, Gran og Jevnaker kommune fra mars til juni. Det oransje stoffet er lagringsmedium, slik at prøvene holder seg tørre.

Foto: Torveig Balstad

Opphevet fellingstillatelse

Den genetisk viktige ulven har nettopp hatt en fellingstillatelse på seg. Den ble opphevet mandag 22. juni.

– Fordi vi ikke har noen nye skader eller observasjoner, blir det ikke gitt noen ny fellingstillatelse nå. Kommer det nye skader, så ønsker vi å vurdere dette i samråd med direktoratet, sier Harald Klæbo hos fylkesmannen i Oppland.

Fellingstillatelse ble gitt etter at det ble funnet tre døde lam. To andre lam var så skadd at de måtte avlives. I tillegg til de 5.000 sauene som beiter i området, går det også kyr og kalver i skogen.

Sau tatt av ulv

KADAVER: Denne sauen måtte bøte med livet i Nordmarka tidligere i juni etter et ulvebitt i halsregionen.

Foto: Jon Petter Bergsrud / Statens Naturoppsyn / NTB scanpix

Kan gjøre mer skade enn andre ulver

I likhet med alle andre ulv i Norge, er genetisk viktig ulv i utgangspunktet fredet. Men det blir likevel gitt fellingstillatelser i noen tilfeller der ulv har påført dyr store skader.

Så langt har ulven reist

LUFTLINJE: Ulven tilbakela cirka 300 kilometer fra Prästskogen-reviret i Sverige før den ble påvist i Nordre Land kommune i Oppland 27. mars i år.

Foto: Rovdata

– Hvis en slik ulv skal kunne skytes, må det være et så stort skadeomfang og fare for gjentakelse at fellingstillatelse er eneste løsning, sier Terje Bø.

Om sommeren er det vanskelig å følge ulvens spor, og da vil ofte en fellingstillatelse kunne gis.

– Hvis det er en genetisk viktig ulv vil vi tenke oss om litt lenger, og si at skaden i dette tilfellet ikke er av en størrelse som gjør det aktuelt med felling. Men hvis skadene fortsetter, må vi gjøre nye vurderinger, sier Bø.

WWF krever at ulven må reddes

Sverre Lundemo i WWF Norge

– Skal vi få en livskraftig ulvebestand i Skandinavia må disse individene beskyttes, sier Sverre Lundemo.

Foto: Privat

Verdens villmarksfond (WWF) har levert krav til klima- og miljøministeren om at ulven i Nordmarka må beskyttes mot fellingstillatelse.

– Beskytter vi disse ulvene så de kan danne par og få valper, vil innavlsnivået i ulvebestanden bli redusert. Her må alle andre muligheter prøves ut først, inkludert flytting til steder innenfor ulvesonen, sier WWFs rovdyrekspert Sverre Lundemo.