Hopp til innhold

Oslo-ulv venter valper med sin far

Alt tyder på at ulvetispa som ble født i Østmarka i 2013 er drektig og at det er far som blir far.

Ulver på vandring i Østmarka

- Drektige tisper får vom. De endrer fasong. De får en stor mage som er utvidet til sidene. Denne tispa er høyst sannsynlig drektig, sier veterinær Jon M. Arnemo, veterinær og professor ved Høgskolen i Hedmark. Bildene er tatt 14. april 2015 av Marius Angvik. Han har et vilkamera som utløses når noe varmt beveger seg.

Gjennom fotografier, observasjoner av ulvespor og DNA-analyser av ulvemøkk har Rovdata, som overvåker ulvebestanden i Norge, god kontroll på hva som foregår i den lille ulvefamilien i Østmarka.

Drektig med faren sin

Etter at mor i familien ble borte ble far gående sammen med sønn og datter. Ulvunger forlater kjernefamilien sin når de er mellom 12 og 18 måneder gamle. Sønnen har nå forlatt Østmarka-familien, nesten to år gammel, han var litt seint ute.

  • Se videoer av ulvene nederst i saken

Ingen andre ulver har etterlatt spor i Østmarka i paringstida.

– Det er veldig sannsynlig at det er far og datter som venter valper, sier Øystein Flagstad, seniorforsker i Rovdata. Han har også sett de nye fotografiene og er enig i at tispa ser drektig ut.

Sjelden paring innad i familien

Det er sjelden at ulveforeldre parer seg med sitt eget avkom. I løpet av de drøyt 30 årene den nye skandinaviske bestanden har hatt ynglinger, har det vært 5 foreldre-avkom-paringer.

– Vi har hatt tre mor-sønn-paringer og to far-datter. Vi har også hatt noen søskenparinger.

– Har ikke ulv motstand mot å pare seg med nær slekt?

– Kullsøsken vil unngå å pare seg med hverandre, det kan vi slå fast fra forskningen. Og det at foreldre-barn- og søskenparinger er så sjeldne, tyder på at de forsøker å unngå paring med sine nærmeste slektninger, sier Øystein Flagstad.

I Østmarka-flokken ble den vanlige familiestrukturen forstyrret av at mor forsvant.

– Det er jo en spesiell hendelse at partneren har forsvunnet. Da kan ofte en datter bli igjen for å opprettholde reviret, og da kan far velge å satse på henne, sier Øystein Flagstad i Rovdata.

Får færre valper

Jo nærmere i slekt ulveforeldrene er, jo færre valper blir født eller overlever.

– Et nylig eksempel er en mor-sønn-paring i Trysil, der ble det observert bare én valp om sommeren og den ble ikke sett på vinteren. Det var også en far-datter-paring i Koppang. Der ble det påvist yngling om sommeren, men ingen valper ble gjenfunnet påfølgende vinter.

Men i tre tilfeller av foreldre-avkom-paringer i Skandinavia har minst én valp overlevd og gått inn i reproduksjon.

Sterk innavl i skandinavisk ulv

Det er sterk innavl i den skandinaviske ulvebestanden. Alle ulvene kan tilbakeføres til 7 individer.

Forskere har påvist innavlsdepresjon, det vil si negative effekter som at innavlede ulver får færre levedyktige valper. Situasjonen er likevel bedre nå, fordi 4 av de 7 ulvene er kommet til bestanden etter 2008.

– Så om avkom fra far-datter i Østmarka går inn i reproduksjon behøver ikke det være negativt for bestanden. Det kommer helt an på hvilke gener som videreføres, sier Øystein Flagstad i Rovdata.

Ulvefamilien i østmarka før sønnen flyttet ut

TRE ULVER I FEBRUAR. På videoen fra 21. februar 2015 ser vi tre ulver. Skabben til far er på retur. Dette er de siste bildene som er tatt av sønnen før han forlater kjernefamilien. Faren løfter beinet og urinerer og skrapemarkerer, og tispa urinerer i fars markering. Marius Angvik har tatt filmene med viltkamera.

Bare far og datter er igjen i Østmarka. Forskerne mener de har paret seg

TO ULVER I MARS. På den siste videoen som er tatt, fra 12. mars i år, finner vi bare tegn på far og datter i området. Marius Angvik har tatt bildene med viltkamera.