Her kan sauene søke tilflukt når ulven herjer

Bak et strømgjerde i Eidsvoll skal sauene få være i fred og ro på utmarksbeite i perioder med mye ulv. Målet er å berge flest mulig saueliv.

Sauer på beredskapsbeite i Edsvoll

BEREDSKAPSBEITE: Her på Jøndalsvangen i Eidsvoll kan sauene trolig beite trygt fremover hvis det er ulv på fære. Bøndene i området er svært glade for det.

Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

Bønder i Eidsvoll, Mattilsynet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus samarbeider nå om å lage et «beredskapsbeite», hvor man kan ha sauene i korte perioder når det er ulv i området.

Asle Stokkereit i Eidsvoll

POSITIV: – Det vil nok ikke forhindre alle ulveskader, men det kan begrense det, sier Asle Stokkereit.

Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

Sauebønder i Eidsvoll ha lidd store tap de siste årene. Spesielt i 2014, 2015 og 2016 har svært mange sauer blitt drept av ulv.

– Enkelte bønder her har hatt tap på mellom 30 og 50 prosent. Hvis tapene skal fortsette å være så store, så orker de ikke å drive med sauer lenger, sier viltforvalter hos Fylkesmannen, Asle Stokkereit.

Derfor tas det nå grep.

«Beredskapsbeite»

– Nå gjerder vi inn et cirka 50 dekar stort område med et rovdyrbeskyttende gjerde rundt. Hvis vi får ulv i området som begynner å ta sau vil vi samle de innenfor gjerdet, sette på strømmen og ha tilsyn i området, sier Stokkereit.

Det skal kun være strøm i gjerdet når sauene er på beredskapsbeite. Der skal de kun være i korte perioder av gangen, trolig ikke mer enn 14 dager til sammen.

– Dette er et område som er prioritert for sau. Da er det viktig at vi kan være med å støtte opp om det, så bøndene her ser at det er liv laga å ha sau i et område som grenser opp mot ulvesonen, sier Stokkereit.

Dette gjerdet skal beskytte sauene mot ulv i Eidsvoll

STRØMGJERDE: Selv om det ser ut som et relativt lett gjerde å komme seg forbi, er det ifølge fylkesmannen ikke det. Strøm i gjerdet skal forhindre at ulven graver seg under eller hopper over. – Erfaring viser at et slikt gjerde er mer enn godt nok, sier Stokkereit.

Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

– Veldig tøft

Når ulv kommer til Eidsvoll pleier den alltid å komme forbi akkurat dette området. Derfor er det bra å iverksette tiltak nettopp her, for å se om tapene kan reduseres med et beskyttet beiteområde.

Det er sauebonde Stein Bentstuen svært glad for.

– Det er veldig tøft å miste sauer. Vi teller på knappene hver høst om vi orker en ny sesong til. Vi i Eidsvoll hjelper hverandre så godt vi kan, men det er vanskelig å finne sine egne dyr drept eller skadet, sier han til NRK.

Sauebonde Stein Bentstuen

BEKYMRET:– Under rovdyrangrepet i fjor sanket vi inn rundt 60 døde søyer av totalt 100 på bare tre timer, sier sauebonde Stein Bentstuen.

Foto: Sjur Skjelbreid Førland / NRK

Store sauetap i sommer

169 sauer er drept av ulv i Gran og Hurdal så langt i sommer.

Etter gjentatte angrep på sau ble det for en måned siden gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av kommunene Nannestad, Gran, Vestre Toten, Eidsvoll og hele Hurdal.

Mattilsynet har de siste ukene hatt daglige møter med fylkesmennene i Oslo, Akershus og Oppland og Statens naturoppsyn som følge av de store tapene nord i Akershus og i Oppland.

Det er gitt fellingstillatelse på to ulv i området. Denne tillatelsen er utvidet flere ganger og gjelder nå til 10. juli.

Ulven i Gran

ULV: Bildene ble tatt natt til mandag 26. juni, og viser trolig ulven som har herjet i Akershus og Oppland i sommer.

Foto: Fellingslaget i Gran