Får ulvepenger de ikke vil ha

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen setter av 20 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for kommuner i ulvesonen. – Det var ikke dette vi ba om, sier småbrukarlagsleder.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen orienterer om ulv.

ULVETILSKUDD: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) setter av 40 millioner kroner til kommuner med mye ulv.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Klima- og miljøminister har blitt svært upopulær i ulvekommunene. Nå byr han på til sammen 40 millioner kroner i nye tilskudd for å hjelpe dem.

Pengene bevilges i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

– Jeg har fått med meg at det ikke er noe ønske fra kommunene, noen kaller det Judaspenger. De mener dette er penger som skal smøre kommunene for å få innpass av enda mer ulv. Det er verken noe beitenæringa eller kommunene har på ønskelista si, sier leder i Hedmark bonde- og småbrukarlag, Ståle Støen.

Flere tiltak

Bente Øverås viser hvor ulven gikk i morges.

BESØKTE ULVELAND: Vidar Helgesen besøkte Slettås i Trysil i vinter og møtte folk som har ulven i sitt nærområde, deriblant Bente Øverås.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kommuner som har ulverevir skal få en egen tilskuddsordning med 20 millioner kroner som kan fordeles på særlig berørte næringer, til tjenestetilbud eller næringsutvikling.

– Pengene skal bidra til å redusere belastningen som noen opplever i områder med ulverevir, sier Helgesen.

Ulvekommunene i Hedmark, Østfold, Akershus og Oslo skal selv fordele disse kronene.

– Ba ikke om penger

Bygda Slettås i Trysil har flere ganger hatt nærgående ulver.

Ståle Støen

IKKE PENGER: Ståle Støen sier bøndene ikke vil ha penger, men uttak av skadegjører før beitesesong.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

Ordfører Erik Sletten (Sp) sier de ikke har bedt om penger.

– Alle midler til kommuner er i utgangspunktet positiv, men knyttet til ulvesaken så kan jeg ikke erindre at vi har bedt om midler til mer merking, kompetanseheving eller de tingene som jeg ser er foreslått. Det vi har bedt om er at Helgesen iverksetter uttak i henhold til det forvaltingen og bestandsmålet tilsier, sier Sletten.

Bondelagsleder Støen vil heller ha penger til effektiv skadefelling av skadegjører i forkant av beitesesongen.

Fornøyd

En som er fornøyd med tildelingen er varaordfører i Åsnes, Kristian Botten Pedersen (V).

Åsnes Venstre har vedtatt en uttalelse på årsmøte der de mente at kommuner som har fått redusert sitt inntektspotensial på grunn av ulvesonen, bør få statlige omstillingsmidler for å fremme annen næring.

– Det er derfor med glede at vi ser det settes av midler til nettopp dette. Selv om ikke summen er den aller største, så er det prinsipielt viktig å komme inn i denne omgang. Målet må være å komme frem til en fullverdig økonomisk kompensasjon, men vi er fornøyde så langt. Nå må det jobbes videre for å øke dette i neste budsjettomgang til høsten, sier Botten Pedersen.

Vil ha økt kunnskap

Regjeringa vil gi 12,6 millioner kroner til ulike prosjekter som skal øke kunnskapen om ulv – om ulvens adferd og skadepotensial, om ulvens effekt på økosystemet, men også om folks holdning til ulv og når den oppfattes som nærgående.

– Mer kunnskap kan bidra til å redusere konflikter, sier Helgesen.

Samtidig settes 7,4 millioner kroner av til radiomerking av ulv og tettere oppfølging av ulvebestanden.

Flere saker fra Innlandet