Byrådslederen sier forbud mot fossilbiler er uaktuelt

Byrådet vil utrede hvordan de kan få et sentrum uten bensin- og dieselbiler i 2024, men byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier det er uaktuelt med et forbud.

Raymond Johansen og Lan Marie Nguyen Berg

GIKK UT MED PRESSEMELDING: Byrådsleder Raymond Johansen og miljøbyråd Lan Marie Berg kom ut med en pressemelding torsdag ettermiddag der Johansen avviser et forbud mot bensin- og dieselbiler. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Foto: Ola Mjaaland / NRK

I en pressemelding torsdag ettermiddag kaller byrådsleder Raymond Johansen (Ap) et forbud mot fossilbiler «helt uaktuelt».

Dette til tross for at byrådet i dag legger fram en handlingsplan der de blant annet foreslår dette:

«Utrede et veikart for fossilfritt sentrum innen Ring 3 i 2024, og muligheten for lavutslippssone for lette biler eller økt miljødifferensiering i bomringen gjennom Oslopakke 3.»

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) hevder forbud ikke må til for å få ned forurensningen.

Raymond Johansen sier han er bekymret for at problemene med astma øker, at folk med luftveisplager må holde seg innendørs og at livskvaliteten forringes, men avviser forbud mot bensin- og dieselbiler.

– Med innføring av miljødifferensierte bomsatser og lavutslippssoner håper vi langt på vei å nå målsettingene innen 2024. Jeg ser det derfor som helt uaktuelt med forbud mot fossilbiler, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Miljøbyråd åpnet for forbud

Da NRK spurte miljøbyråd Lan Marie Berg om formuleringen i handlingsplanen innebar et forbud mot bensin- og dieselbiler svarte hun:

– Det vil utredningen vise. Virkemidlene på veien er miljødifferensiering og lavutslippssone, og så får vi se hva som vil være nødvendig.

Det er Miljødirektoratet som har pålagt Oslo kommune å revidere den gamle planen fra 2015 for å komme under grenseverdiene for helsefarlig NO2 innen 2020.

I en pressemelding der både Raymond Johansen og Lan Marie Berg uttaler seg, skriver byrådet:

«Luftforurensingen i Oslo er for høy. Det viktigste vi kan gjøre for å bedre lufta er å gjøre det enklere for folk å ta miljøvennlige valg. Personbiltrafikken står for 60 prosent av utslippene. En omlegging til mer miljøvennlig transport er avgjørende for å bedre luftkvaliteten. Skifte til miljøvennlig transport skyter nå fart og byrådet ønsker ikke et forbud mot fossilbiler i Oslo, slik enkelte medier i dag har hevdet.»

– Jeg har bedt om en utredning fra Klimaetaten om faglige råd til hvordan vi kan gjøre området innenfor Ring 3 fossilfritt frem mot 2024, slik et bredt flertall i bystyret inkludert Høyre har vedtatt. Jeg har ikke bedt om et forbud mot fossilbiler i min bestilling til Klimaetaten, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg i pressemeldingen.