Hopp til innhold

Vil utfase bruken av belteseng: – På høy tid at helseministeren kommer på banen

En 21 år gammel mann med autisme ble beltelagt seks uker i strekk på Sykehuset Østfold. Fagmiljøet mener det er begått et alvorlig menneskerettighetsbrudd.

Beltet fast på Sykehuset Østfold

21-åringen lå beltet fast naken i denne sengen på Sykehuset Østfold i 40 dager. Ekstremt og uverdig, mener Norsk forbund for utviklingshemmede.

Foto: Privat

– Det er hjerteskjærende og en veldig rystende sak, sier likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.

I seks uker lå en 21 år gammel mann beltet fast i en seng på Sykehuset Østfold. Mannen har autisme og er psykisk utviklingshemmet – og har kognitive evner som er fireåring.

Han ble flyttet til sykehuset da Arbeidstilsynet stengte ned hans kommunale bolig i Halden. På sykehuset lå han beltet fast døgnet rundt i 40 dager.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) går nå kraftig ut og kritiserer behandlingen 21-åringen har fått.

fy3jevLxOgw

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon mener saken om 21-åringen må få etterspill og krever utfasing av belteseng i Norge.

Foto: Javad Parsa / NTB

Har bedt om lovendring i flere år

Både Sykehuset Østfold og Halden kommune har beklaget at beltelegging var den eneste løsningen.

– Dette er en pasient som utagerer så kraftig at det var en stor risiko for at han kunne skade seg selv og andre. Derfor var det nødvendig å legge ham i belter, sier kommunikasjonssjef på Sykehuset Østfold Ingrid Wisnes Trømborg.

Men Thon reagerer på forklaringen.

– Det er på høy tid at helseministeren kommer på banen. Det har blitt begått et alvorlig menneskerettighetsbrudd mot denne personen. Å ligge i belter er forferdelig traumatiserende. Det kan gi både fysiske og psykiske skadevirkninger som kan vare i flere år etter hendelsen, sier han.

Også NFU mener saken viser at det har vært svikt i alle ledd. De retter spesielt kritikk mot kommunen.

– Halden kommune skylder på utfordringer med å rekruttere helsefagarbeidere og vernepleiere. Det er en ansvarsfraskrivelse. De har feilet i sin plikt som arbeidsgiver. Men de står ikke alene om ansvaret, sier forbundsleder Tom Tvedt i NFU.

Tom Tvedt

Forbundsleder i Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) Tom Tvedt mener saken gir et bilde av at kommuner som mangler ressurser tyr til ulovlig tvangsbruk.

Halden kommune skriver i en e-post til NRK at de ikke ønsker å kommentere saken.

Brudd på menneskerettighetene ved beltelegging i Norge ble påpekt av blant annet Tvangsbegrensningsutvalget i 2019. Utvalget foreslo utfasing av belteseng over tre år.

Men siden da har ingenting skjedd. Det har imidlertid blitt avdekket en rekke tilfeller av ulovlig tvangsbruk de siste årene, ifølge diskrimineringsombudet.

Thon mener saken om 21-åringen er et godt eksempel på hvor galt det kan gå.

– Vi kan ikke ha en helseminister som forholder seg passiv til kunnskap om at det pågår menneskerettsbrudd i psykisk helsevern, og at personer som i utgangspunktet er sårbare og særlig utsatt påføres ytterligere traumatiseringen og skade i regi av helsetjenesten som skulle hjelpe dem.

14. juni ble 21-åringen beltelagt på sykehuset.

14. juni ble 21-åringen beltelagt på sykehuset. Seks uker senere ble mannen utskrevet og flyttet tilbake til den kommunale boligen som hadde blitt utbedret.

Preget etter belteleggingen

21-åringen ble liggende naken og beltelagt døgnet rundt, og måtte gjøre fra seg i sengen.

Remmene rundt overkroppen, armene og føttene hans ble tidvis løsnet. Men beltene ble aldri tatt helt av, og han fikk aldri forlate senga.

Norges institusjon for menneskerettigheter mener varighetene av belteleggingen er dypt problematisk.

– Praktiske- og bemanningsutfordringer forsvarer ikke bruk av tvang som bryter med det absolutte forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling, som er der for å verne sårbare individer mot overgrep, sier direktør Adele Matheson Mestad.

Lydia, søsteren til 21-åringen som ble innlagt på Sykehuset Østfold

Søsteren Lydia skal nå sammen med familien kjempe kampen videre for lillebroren.

Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

I dag beskriver familien 21-åringen som svært preget etter belteleggingen.

– Både vi og de ansatte som jobber med ham merker at han helt klart har det vanskeligere nå. Han er mer engstelig, redd og lider av PTSD. Han har mistet hår på hodet på grunn av stress. Han er ikke den samme personen som før innleggelsen, sier søsteren Lydia.

Regjeringen: – Fremstår alvorlig

FNs torturkomité har anbefalt Norge å stoppe praksisen med bruk av tvangsmidler overfor personer med funksjonsnedsettelse.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener alternativer til beltelegging kan være mer bruk av fastholding og mild medisinering.

– Vi forventer nå en plan med realistiske virkemidler som gjør det mulig å utfase bruken av belteseng i norsk helsevesen med sikte på at et forbud kan vedtas i løpet av inneværende regjeringsperiode, sier Thon.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har ikke hatt anledning til å stille til intervju med NRK.

Men statssekretær Truls Vasvik i Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at regjeringen har et pågående arbeid for å se på bruk av tvang i psykisk helsevern.

Han sier det er for tidlig å si noe om hva arbeidet vil resultere i.

– Vi kjenner ikke detaljene i denne saken, men slik den fortelles av NRK fremstår dette alvorlig og ikke i samsvar med det behandlingstilbudet vi ønsker at folk skal få i vår felles helsetjeneste, sier Vasvik.

Eva og Lydia i Halden

Søsteren Lydia og moren Eva forteller at 21-åringen i dag har det vanskelig og at de sammen skal sørge for at han får rettferdighet.

Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Skal ta saken videre

For å unngå at det samme skal skje igjen, skal diskrimineringsombudet ta kontakt med Halden kommunen for å gjennomgå saken.

– Dette er en helt spesiell sak og dette må rett og slett ikke skje igjen, sier Thon.

Familien forteller at de i tiden etter innleggelsen har fått mye støtte. Nå skal de ta saken videre og gå rettens vei.

– Bruddene på menneskerettighetene og den rettsstridige bruken av makt mot ham vil bli behandlet rettslig. Om det er nødvendig vil vi også få rettens bistand for å sikre at bosituasjonen hans i framtiden blir sikret, sier 21-åringens advokat Hans Henrik Pettersen.

Hei!

Har du meninger om saken, eller vet om noe annet jeg burde skrive om? Send meg gjerne en e-post!