Hopp til innhold

Utbrudd av afrikansk svinepest: – Vi har aldri opplevd å ha sykdommen så tett på Norge

Mattilsynet vil at alle villsvin som krysser grensa skytes. Kommer sykdommen til Norge vil det få alvorlige konsekvenser.

Villsvin

SVINEPEST: Sykdommen smitter mellom villsvin og tamsvin, og er svært alvorlig for dyrene.

Afrikansk svinepest er en av de absolutt mest alvorlige svinesykdommene som finnes i verden, sier veterinær Carl Andreas Grøntvedt.

Han er fagansvarlig for svin ved Veterinærinstituttet og forteller at det vil være svært alvorlig dersom svinepest kommer til Norge.

6. september opplyste det svenske veterinærinstituttet om at det var oppdaget afrikansk svinepest i et dødt villsvin.

Det ble funnet i Fagersta, som ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Senere er det påvist minst 20 smittede dyr.

Dette er de første tilfellene som er oppdaget i Norden.

Sykdommen smitter både villsvin og tamsvin, men ikke andre dyr eller mennesker.

– Dyrene som blir smittet av dette blir veldig syke. Nesten alle svin som blir smittet av viruset dør, sier Grøntvedt.

Kan få store konsekvenser

Kommer viruset til Norge kan det få konsekvenser for produksjonen av svineprodukter.

– Andre land vil gjerne begrense importen av svineprodukter fra Norge, sier viltforsker Inger Maren Rivrud ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Portrettbilde av Inger Maren Rivrud

Inger Maren Rivrud er forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Hun mener det er viktig å få mer kunnskap om villsvin i Norge.

Foto: Norsk institutt for naturforskning / Pressebilde

Det vil også bli innført inngripende tiltak for å begrense smitte.

– I Sverige har de nå slaktet svinebesetningene som er innenfor smittesonen, selv om de ikke har vært smittet, men som et preventivt tiltak, forklarer hun.

– Det er også inngripende tiltak som rammer næring og friluftsliv, som at man ikke kan drive skogsdrift eller plukke sopp og bær.

Oppfordrer til å skyte villsvinene

I Norge er det lov å skyte villsvin hele året. Dyrene er regnet som en fremmed art og er uønsket.

Flest villsvin er det sør i Østfold, mot grensa til Sverige. Tre av fire villsvin som blir skutt blir felt i dette området.

– Målet er at vi skal ha færrest mulig villsvin, sier sjefveterinær Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

Ole-Herman Tronerud

Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet oppfordrer jegere til å skyte villsvin.

Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK

Bestanden i Norge er fortsatt liten, men i Sverige er det minst 300.000 villsvin. Dyrene kan bevege seg fritt over landegrensene.

– Vi vil alltid ha flyt av villsvin over grensa, men målet er at med en gang ett villsvin kommer over, så er det noen som skyter det ned, sier Tronerud.

Mattilsynet gir en godtgjørelse til jegere som skyter villsvin.

Også de som gir beskjed om at de har funnet et dødt villsvin får penger. Nå vil Mattilsynet fremme et forslag om å øke satsene ytterligere.

– Kan det hjelpe å gi høyere godtgjørelse for prøvetaking eller meldinger om døde villsvin? Som gjør at vi kanskje får en motivasjon for at noen vil jakte mer, sier Tronerud.

Smittesone på tusen kvadratkilometer

Også Norges Bondelag frykter sykdommen.

– Dette er en alvorlig situasjon. Vi har aldri opplevd å ha sykdommen så tett på Norge, sier leder Bjørn Gimming.

– Det viktigste tiltaket for å redusere risikoen, er å redusere bestanden av villsvin til null.

Leder i Norges bondelag Bjørn Gimming

Lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, mener at jegere, bønder og grunneiere nå må sette i gang med en bekjempelsesstrategi.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Etter at svinepest ble oppdaget i nabolandet har det svenske jordbruksverket opprettet en smittesone på nesten tusen kvadratkilometer.

Innenfor sonen er det satt en rekke svært strenge begrensninger for hva en kan gjøre.

– Sonens utstrekning er anlagt på grunnlag av bestanden av villsvin, altså hvor mange de er, hva tettheten er og hvordan de beveger seg i området. Slik kunnskap har vi sterkt behov for i Norge for å styrke beredskapen, sier Rivrud

Selv om det er flest villsvin i Østfold, har de blitt observert så langt nord som Trøndelag. Også i Innlandet er det villsvin.

– Områdene hvor vi har mest villsvin overlapper ganske godt med hvor det er mest svineproduksjon, sier Rivrud.

Les også Skjøt svensk villsvin på Hvaler

Skutt villsvin og jakthund

Vanskelig å bekjempe

Flere land i Europa har hatt afrikansk svinepest i mange år. Det har skapt problemer.

– Afrikansk svinepest i villsvinpopulasjonen har vist seg å være veldig vanskelig å bli kvitt, sier Tronerud i Mattilsynet.

Til tross for at den nå er påvist i Sverige er det ikke garantert at den vil komme til Norge.

Vi har sett en utvikling som har gått over ganske lang tid. Hvis vi ser på Europa, så ble afrikansk svinepest påvist i EU første gang i 2014, sier veterinær Carl Andreas Grøntvedt.

Han sier at det er en sykdom som Veterinærinstituttet har fulgt med på lenge og at det har skjedd en gradvis spredning av viruset.

– Det er kun to land som har fått til å bekjempe det sykdommen hos villsvin i Europa så langt, og det er Belgia og Tsjekkia. Det har de fått til med omfattende og inngripende tiltak, sier Grøntvedt.

Les også Villsvin GPS-merka i Noreg for første gong

Villsvin som ligger på siden på et pledd.

Les også Stenger av enormt område etter utbrudd av svinepest

Villsvin