Normal

Vil fjerne bilvask-avtaler

Nå vil rådmannen i Halden ha en gjennomgang på om det er greit at privatbilen vaskes i arbeidstiden.

Bilvask

NEI TIL BILVASK. Ansatte har mulighet for dekkskift og vask og rengjøring av eget kjøretøy i arbeidstiden.

Foto: Liv-Eva Welhaven Løchen / NRK

Kommuneansatte på anlegg i teknisk etat har blant annet hatt fast overtid 2,5 timer a 50 prosent ukentlig for å møte frem på anleggsjobb forskjellige steder i Halden.

- Det er helt nødvendig med en opprydding i interne avtaler i Halden kommune, det sier Venstres gruppeleder Geir Helge Sandsmark.

- Dessuten har ansatte hatt avtaler om å kunne bruke arbeidstiden til å skifte dekk og vaske privatbil, og slikt kan ikke videreføres.

Jeg er glad for at rådmannen nå tar tak i dette, sier Sandsmark til NRK.no.

Les også:

Geir Helge Sandsmark, Venstre Halden

HAR OPPSTÅTT EN KULTUR. Venstre og Geir Helge Sandsmark er usikre på hvor mye penger som kan kuttes ved endringene, men peker på at de ordningene som er innført for enkelte ansatte i teknisk etat, ikke er en del av et offisielt avtaleverk.

Foto: Kjetil A. Berg

- Vil ha vekk privilegier

Sakene om hvilke ordninger ansatte i teknisk etat har hatt, har i år kommet opp både i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø, formannskapet og kommunestyret i forbindelse med kommunens dårlige økonomi.

Halden er en ROBEK-kommune, og har begrensninger i forhold til hva de kan bruke av penger og om kommunen kan gjøre låneopptak.

Sandsmark er usikker på hvor mye penger Halden kan hente inn ved å fjerne ordningene med fast ukentlig overtid for anleggsansatte, og at ansatte som bruker privatbil i jobben får vaske dem og skifte dekk i arbeidstiden.

Men han irriterer seg over det han kaller privilegier.

- Det mest vesentlige er at dette kanskje er en del av en kultur, der man forsøker å lage seg litt privilegier. Dette er ikke en del av et offisielt avtaleverk, med muntlige avtaler og praksis.

Det som er greit, er at man nå ser igjennom en slik praksis, og er kritisk til hva som skal videreføres og hva som ikke skal videreføres, sier Geir Helge Sandsmark.

Les også:

Kirsti Rørmyr

BLIR IKKE BILLIGERE. - Ikke noe av dette er avtalefestet, men hvis noen tror dette blir rimeligere for kommunen å gjøre disse endringene, så vær så god, sier Kirsti Rørmyr.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen/NRK

- Henger ikke med

Kirsti Rørmyr er leder i Fagforbundet i Halden kommune.

- Ordningen med fast overtid ble fjernet i mars 2012. At man nå kommer trekkende med disse vedtakene om samme sak i 2013, forteller oss at politikere og administrasjon ikke henger med, sier hun.

I dokumenter fra Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljøs behandling av saken den 24. april i år heter det

" På teknisk hovedbase på Sommerro har alle som jobber innen anleggslagene hatt godtgjort 2,5 timer 50% overtid i uken.

Dette har vært en kompensasjon for å møte direkte opp i anlegget samt kompensasjon for manglende mulighet til å kunne vaske seg der ute.

Denne muntlige avtalen gjaldt 12 mann. Endringen er varslet og iverksettes etter at det er sendt ut et brev og redegjort for endringen."

12 mann x ½ time overtid hver dag vil representere et kutt på 434.700 kroner per år, inklusive sosiale utgifter.

Rørmyr minner om at ordningen med 2,5 timer 50 prosent overtid ukentlig i sin tid ble innført fordi kommunen ikke hadde lovpålagte dusjanlegg ute på anleggsplassene.

- Man sparer tid med denne ordningen, og ansatte var på plass på kortere tid enn å måtte møte opp på teknisk etats hovedanlegg på Sommero i Halden, sier hun.

Dekkskifte

VIL HA SLUTT PÅ PRIVATE GJØREMÅL I ARBEIDSTIDEN. Rådmannens forslag om å fjerne avtaler ønskes velkommen av Venstre i Halden.

Foto: Ståle Kjell Kvammen

Har ikke tro på billigere løsning

Ansatte har mulighet for dekkskift og vask og rengjøring av eget kjøretøy i arbeidstiden.

- Grunnlaget for hele ordningen er at arbeidsgiver skulle slippe å stille bil til disposisjon, som er arbeidsgivers plikt. De ansatte har brukt sine privatbiler i noen tilfeller, sier Rørmyr.

Hun er heller ikke sikker på at det er mye å tjene på for kommunen, at ansatte nå skal droppe å kjøre privatbil, og Halden kommune selv må skaffe nødvendige kjøretøyer.

- Ikke noe av dette er avtalefestet, men hvis noen tror dette blir rimeligere for kommunen, så vær så god, sier hun.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Distriktsnyheter før Kveldsnytt

    Programleder i kveld er Bengt-Eigil Ruud.
  • Sparta-tap for Frisk Asker

    Frisk Asker ble for sterke i Sparta Amfi og tok med seg alle poengene hjem til Asker. Kampen endte til slutt 0–4.