Halden kutter 45 millioner

Halden kommune må spare 90 millioner kroner i år. Torsdag kveld gikk formannskapet inn for en omfattende sparepakke – med noen endringer.

Thor Edquist, Høyre

Ordfører i Halden Thor Edquist forteller at flere kutt må til.

Foto: Rainer Prang / NRK

Denne kuttpakken ligger rundt regnet på 45 millioner kroner på årsbasis.

– Vi må dermed ha en kuttpakke til senere i år for å komme i null. Selv om vi vedtok det aller meste av rådmannens forslag nå, så er ikke det nok til å komme i balanse for Halden kommune, sier ordfører Thor Edquist (H).

– Vi må kutte tilsvarende en gang til, sier Edquist.

Halden har vært i Robek-registeret, eller under fylkesmannens kontroll, snart i ett år. Det betyr at kommunens gjeld må dekkes inn, før de kan gjøre budsjettdisponeringer som innebærer nye lån og økonomiske forpliktelser uten godkjenning fra Fylkesmannen.

Men formannskapet sa nei til rådmannens forslag om å legge ned Karrestad eldreboliger.

I stedet vil kommunen prøve å fylle opp sengene som står ledige. Formannskapet ber rådmannen se hva som kan hentes av penger fra de hjemmebaserte omsorgstjenestene.

Rådmannen har også foreslått millionkutt på kulturbudsjettet, blant annet ved å fase ut avtalen med Blåseensembelet. Der varslet politikerne allerede før formannskapsmøtet, at det ikke ville bli aktuelt.