Hopp til innhold

Trafikken på europaveiene flater ut

Trafikken på E6 og E18 øker fortsatt, men ikke like mye som før, viser målinger.

E6 ved Sandesund

Den kraftige økningen i trafikken på E6 og E18 ser ut til å gi seg.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Trafikken har økt kraftig på både E6 og E18 i Østfold de siste årene, men nå ser trenden ut til å snu.

Økningen på E6 i fjor var i underkant av to prosent, mens trafikken på E18 økte litt over en halv prosent i forhold til året før, viser tall fra Østfold Bompengeselskap. Det er langt lavere enn tidligere år.

– Spesielt på E18 ser vi en utflating. På E6 er det fortsatt en betydelig økning, men langt mindre enn før, sier fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth.

Ikke overrasket

Ole Haabeth
Foto: Siw Mariann Strømbeck / NRK

Haabeth tror folk nå velger alternativer til bilen.

– Det kan bety at det er mindre aktivitet. Det er færre som reiser. Men det kan også bety at flere er over på buss og tog, sier han.

– Jeg er ikke overrasket. Det er vel heller grunn til å være overrasket over den kjempeøkningen vi har hatt tidligere år. Nå begynner vi å nærme oss det nivået som gjelder generelt i landet.

Passasjertallene til NSB bekrefter Haabeths teori: Over 2,3 millioner passasjerer reiste med NSBs regiontog på strekningen mellom Halden og Oslo i fjor. Det er en økning på litt over sju prosent sammenlignet med året før.

Ingen endring i bomplaner

Selv om trafikkøkningen er mindre enn tidligere betyr det ikke at bomstasjonene må stå lengre enn planlagt.

– Økningen har vært så betydelig de siste årene at man ligger godt an med tanke på innkreving. Det får ingen negative konsekvenser for bompengeselskapet, sier Haabeth.

Men det betyr heller ikke at de forsvinner tidligere.

– De gamle bommene blir stående frem til 2021. Så er det noen av de nye bommene som blir stående enda lenger på E18.