Hopp til innhold

Sykehuset måtte avbryte narkose fordi PC ble oppdatert

Midt under undersøkelsen av en pasient i narkose startet PC-en automatisk oppdatering av programvaren.

Sykehuset Østfold

Hendelsen skjedde ved Sykehuset Østfold som i fjor ble trukket frem som et av Europas beste på bruk av teknologi.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

– Det var helt uventet og kom fullstendig overraskende for personellet som skulle undersøke pasienten, sier Jostein Vist, leder for pasientsikkerhetsutvalget for somatikk ved Sykehuset Østfold.

Det var før sommeren at teknologien sviktet på verst tenkelige tidspunkt da en pasient som lå i narkose skulle undersøkes ved en av sykehusets avdelinger.

PC-en som ble brukt begynte automatisk å oppdatere programvaren midt i undersøkelsen, som derfor måtte avbrytes fordi sykehuset ikke hadde en reserve-PC tilgjengelig.

– Det skal selvfølgelig ikke skje og hendelsen er grundig fulgt opp av sykehuset, sier Vist.

Sykehuset Østfold ble i fjor trukket frem som et av Europas aller beste på bruk av ny teknologi i behandling.

Oppdateringer må nå startes manuelt

Pasienten skulle gjennomgå en planlagt undersøkelse, og det var derfor ikke snakk om at akutt hjelp ble avbrutt.

Den uventede avbrytelsen førte imidlertid til at pasienten ble liggende unødvendig i narkose i en time. Pasienten måtte senere til ny undersøkelse med ny narkose.

Jostein Vist ved Sykehuset Østfold

Jostein Vist ved Sykehuset Østfold sier at PC-oppdateringen kom overraskende på personellet ved sykehuset.

Foto: NRK

– Hendelsen var ikke farlig for pasienten. Men det er en belastning å bli lagt i narkose, og man ønsker selvsagt ikke at pasienter legges i narkose flere ganger enn det som er strengt nødvendig, sier Vist.

Sykehuset har i etterkant endret rutiner slik at slike hendelser ikke skal kunne skje igjen.

– Rutinene er gjennomgått og endret, og det skal i prinsippet ikke kunne skje igjen. Denne typen PC skal ikke lenger kunne gå til oppdatering uten at det blir satt i gang manuelt, sier Vist.