NRK Meny
Normal

Mente politikerne burde si nei til tomtesalg

Rådmannen i Halden fant mange usikkerhetsfaktorer å peke på, før salgsavtalen for Tyska og Hollenderen ble undertegnet.

Tomteområder i Halden

TUNGE INNVENDINGER MOT TOMTESALG. Rådmannen i Halden mente det var mange skjær i sjøen for kommunen, da hun hadde lest avtaleutkastet for salg av Tyska og Hollenderen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Den 25. april i år het det i en pressemelding fra styreleder Jan Erik Erichsen og daglig leder Per Egil Pedersen i det helkommunalt eide Halden Byutvikling as, at det var inngått en kjøpeavtale for tomtene Tyska og Hollenderen med Norske Helsehus AS.

Avtalen var sluttbehandlet av styret i selskapet den 17. april i år og styret anbefalte den ekstraordinære generalforsamlingen (ordføreren i Halden kommune) å underskrive kontrakten den 6. mai 2013.

Først skulle ordføreren ta opp saken i kommunestyret den 2. mai, men han ønsket administrasjonens gjennomgang av kontrakten og den var ikke ferdig til kommunestyrets møte den 2. mai i år.

Les også:

Ny bydel ved Tista i Halden

BARE EN IDÈ? I brevet fra rådmannen etterlyses det økonomisk kapasitet hos kjøper, og det spørres også etter realismen i å få etablert en ny bydel ved elva Tista, som deler sentrum av Halden i to deler.

Foto: Halden Byutvikling AS

Sterk skepsis

Før styret i Halden Byutvikling as (HBU) godkjent kjøpekontrakten med Norske Helsehus as, ble HBU tilskrevet av rådmann Gudrun Haabeth Grindaker den 12. april 2013.

I rådmannens brev til HBU, som inntil nylig var unntatt offentlighet, ble det gitt uttrykk for skepsis til kjøpers økonomiske kapasitet og erfaring.

Det ble stilt spørsmål ved omfang for rensing av tomtene og kostnader forbundet med sanering av giftstoffene på de tidligere industritomtene Tyska og Hollenderen.

Det pekes i brevet også på utfordringer knyttet til Jernbaneverkets planer for spor til og fra Halden, som ikke vil bli avklart hvor skal ligge på lang tid, og støy- og rystelsesproblematikk derfra.

Les også:

Tomter ved Tista i Halden

HBU EIER IKKE TOMTENE . I følge rådmannens brev av 12. april i år har ikke Halden kommune skjøtet over områdene Tyska og Hollenderen, der det er regulert for 350 boligenheter, til HBU.

Foto: Halden Byutvikling AS

Lite konkurransefremmende

NRK har gjentatte ganger underveis i salgsprosessen bedt styreleder Jan Erik Erichsen om å redegjøre for hvor mange og hvem, som var interessenter til Tyska og Hollenderen.

Det har ikke vært mulig å få konkrete opplysninger, og det endte med at Norske Helsehus as fikk tilslag på tomtene for 100 millioner kroner.

Norske Helsehus as ble startet i mars 2012, har en aksjekapital på 31 000 kroner og ingen ansatte.

Rådmannen skriver, etter å ha blitt kjent med utkastet til kjøpekontrakten mellom HBU og Norske Helsehus as:

" Medkontrahenten virker økonomisk lite solid, og er uten dokumentert erfaring og referanser - tydeligvis et firma som kun foreløpig muligens bare har en ide`."

Det heter videre:

"Opplegget med at kun en interessent får alenetilgang på hele området er lite konkurranefremmende og stenger også feltet for mindre lokale aktører.

Det må være riktigere å dele feltet opp i mindre klart definerte biter med hensyn til byggetillatelse, og prissetting (økonomiske forhold og risiki med hensyn til infrastruktur, forurensningsansvar, støy og rystelser m.m.)"

Les også:

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden

FRARÅDET GODKJENNING. - Slik saken står for administrasjonen i øyeblikket er rådet vi gir folkevalgt organ og ordfører som selskapets generalforsamling at inngåelse av kjøpekontrakt som fremlagt frarådes, skrev rådmannen til HBU fem dager før styret ga kjøpeavtalen klarering.

Foto: Privat

Anbefalte politikerne å si nei

Rådmannen i Halden har gitt uttrykk for utvetydig skepsis til avtaleutkastet for salget av Tyska og Hollenderen, som ble presentert for henne via ordfører.

- Hvem tar egentlig risiko i denne saken - bare selger og til sist kommune?, spør rådmannen i brevet til Halden Byutvikling as den 12. april i år, fem dager før styret gikk inn for avtalen.

Det heter videre i brevet:

"Formålet synes å være et håp om, for en mindre sum penger, å kunne sikre seg eksklusiv adgang til og båndlegging av det store området alene med en ganske fri opsjonsavtale for dem, men med bindinger og forpliktelser for kommunen - for eventuelt etter hvert å få kommunen overbevist til å gå videre med kun dem i hele området basert på dette avtaleforholdet."

- Hvor er kjøpers risiko?, skriver rådmannen til HBU, og tilføyer

- Slik saken står for administrasjonen i øyeblikket er rådet vi gir folkevalgt organ og ordfører som selskapets generalforsamling at inngåelse av kjøpekontrakt som fremlagt frarådes, skriver rådmann Gudrun Haabeth Grindaker.

HBU as svarer rådmannen

FORDELAKTIG AVTALE. Halden Byutvikling as skriver at avtalen med Norske Helsehus as er en fordelaktig avtale både for HBU og kommunen.

Foto: Kopi HBU brev av 18. april 2013

Hevdet salg er lønnsomt

I et brev, datert 18. april i år, undertegnet av styreleder Jan Erik Erichsen og daglig leder Per Egil Pedersen, besvares rådmannens henvendelse fra 12. april.

Av brevet står å lese at Halden Byutvikling as har tatt tilstrekkelig hensyn til spørsmål knyttet til forurensning og Norske Helsehus as soliditet.

I følge brevet heter det at den foreliggende kjøpekontrakten med Norske Helsehus as etter HBUs oppfatning sikrer en rask igangsetting.

I tillegg hevder Erichsen og Pedersen på vegne av Halden Byutvikling as at kjøpekontrakten gir gode økonomiske betingelser for HBU og Halden kommune.

Kommunen vil blant annet bli sikret en delvis tilbakebetaling med 55 millioner kroner av et samlet lån på 145 millioner, heter det i brevet fra HBU den 18. april i år.

- Ingen kommentar

NRK har bedt ordfører og generalforsamling Thor Edquist om å redegjøre for, om han har satt seg inn i Norske Helsehus as bakgrunn og erfaring.

I følge opplysninger på internet har selskapet prosjekter og erfaring andre steder i landet, og NRK har spurt ordføreren om disse prosjektene styrker Norske Helsehus as muligheter for å få kjøpt Tyska og Hollenderen.

- Jeg ønsker ikke å kommentere dette nå.

For min del er det uaktuelt å uttale meg på noen som helst måte, som kan legge føringer for arbeidet administrasjonen nå skal gjøre før kommunestyret senere i måneden tar stilling til saken, sier Edquist til NRK.

Rådmannsstaben er i full gang med evalueringen av tomtesalget og kontrakten som er inngått, og rådmannen regner med å ha et svar klart til kommende kommunestyre.

- Administrasjonen, ved en egen intern arbeidsgruppe, arbeider med et saksfremlegg som skal danne grunnlag for beslutning i kommunestyret den 23. mai, sier Gudrun Haabeth Grindaker til NRK.no.

Les rådmannens brev av 12. april 2013 til HBU her:

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Skogbrann i Østfold under kontroll

    Etter at brannhelikopter og brannvesenet rykket ut til en skogbrann i Rømskog i Østfold, har brannmannskapene etter hvert fått kontroll på flammene. Det skriver NTB.

  • Ikke kontroll på Rømskog-skogbrann

    Et område på 100X20 meter på Stangebrot i Rømskog brenner. Brannvesenet er på stedet, men har foreløpig ikke kontroll på brannen. Skogbrannhelikopteret er rekvirert.