Hopp til innhold

Avviser å bruke 60 milliarder på Østfoldbanen

Samferdselsministeren avviser kontant å bruke over 60 milliarder på å bygge et ekstra spor på Østfoldbanen mellom Moss og Halden.

Samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsminister Jon Georg Dale vil ikke bruke 63 milliarder kroner på å bygge dobbeltspor til Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

Foto: Jan Kåre Ness

I går la Jernbanedirektoratet fram en rapport som skulle vise hvordan det planlagte dobbeltsporet fra Moss til Halden på Østfoldbanen kunne bli billigere.

Men i stedet for et lavere tall, fortalte Bane Nor at prosjektet har lagt på seg med ti milliarder siden sist, og at prisen nå er på 63 milliarder kroner.

Årsaken er at det vil være ekstremt kostbart å bygge på leiregrunnen som finnes i Nedre Glomma-regionen.

I dag svarer samferdselsministeren Jon Georg Dale (Frp) dette om det nye anslaget:

– Det er helt uhåndterlige kostnader. Vi har sett for oss å bruke 20 milliarder kroner på dette, og det er fryktelig mye penger. Og tre ganger så mye er naturligvis uhåndterlig.

Dale lover å gå grundig gjennom rapporten, men er klar på at prisen må betydelig ned for at prosjektet skal realiseres.

– Vi må se på dette på nytt og finne ut hvordan vi skal håndtere det videre. Ambisjonen er fortsatt å gi et godt tilbud til de reisende på Østfoldbanen, men nå må vi på største alvor se etter alternativer som koster mindre.

– Trenger jernbanen

Reportasje om Østfoldbanen desember 2019

Togene på Østfoldbanen fylles daglig av pendlere fra Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss som skal på jobb i Oslo-området. Strekningen er en del av det såkalte Intercitytriangelet som nå bygges ut til dobbeltspor for å øke kapasiteten.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Østfoldbanen går fra Oslo til Moss, videre til de større byene Fredrikstad og Sarpsborg og ender opp i Halden. Herfra går banen videre til Gøteborg og København.

Det er både en travel pendlerstrekning til Oslo, og hovedforbindelsen med passasjertog og godstog til og fra kontinentet.

For øyeblikket bygges det dobbeltspor i tunnel gjennom Moss, med en pris på 12 milliarder.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen fra Sarpsborg, sa i går at prislappen på over 60 milliarder ikke må føre til stans i byggingen.

– Vi står overfor en stor klimatrussel. Hvis alternativet er en bygge på E6 i det uendelige, må vi se dette opp mot hverandre, sier Waagen.

E6 gjennom Østfold sto ferdig som firefelts motorvei i 2005, og har bidratt til at mer gods går på trailere inn i landet fra Europa.

Må lære

Enkelte steder er det beregnet at man må ned på 130 meters dyp for å finne fast fjell.

Reportasje om Østfoldbanen desember 2019

Slik skal det bli, men det vil koste enorme summer å bygge et ekstra spor de 60 kilometrene fra Moss til Halden. Forklaringen er mye kvikkleire i Nedre Glomma-regionen og strengere krav til fundamentering enn før.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Og selv om toglinja ligger der i dag, vil en ny linje måtte fundamenteres bedre for å kunne bære moderne tog i høyere hastigheter.

Samferdselsminister Jon Georg Dale sier man må lære av det som har skjedd med østfoldbaneprosjektet.

– Jeg har stilt spørsmål om vi vet nok i tidlig fase. Det er åpenbart at denne type problemer må avklares før, så det ikke kommer som en hodepine i siste del av prosjektet.

Kan bli enda dyrere

Bane Nor er heller ikke sikre på at taksameteret slutter på 63 milliarder. Prosjektsjef for Østfoldbanen, Elisabeth Nordli, sier at mye er usikkert.

– Vi er i en veldig tidlig fase, så helt sikre kan vi ikke være. Vi opererer innenfor en usikkerhet på pluss-minus 20 til 40 prosent.

Det betyr at sluttregningen for den 60 kilometer lange jernbanestrekningen fra Moss til Halden i verste fall kan koste opp mot 90 milliarder.

Men hvordan kunne anslagene være så gale i utgangspunktet?

– Den gangen anslagene ble laget hadde vi veldig lite erfaring med å bygge jernbane, vi hadde ikke bygget moderne jernbane på veldig lenge. Så vi hadde rett og slett for dårlige erfaringstall, sier Nordli.