Hopp til innhold

Enda et prishopp for dobbeltspor på Østfoldbanen

Jernbanedirektoratet fikk i oppdrag å finne steder å spare penger på bygging av nye Østfoldbanen. Tilbake kom et anslag som er ti milliarder kroner høyere.

Reportasje om Østfoldbanen desember 2019

Østfoldbanen blir langt dyrere enn antatt, og Bane Nor har ikke funnet steder å spare vesentlige beløp. Her fra Halden stasjon.

Foto: Christian Nicolai Bjørke / NRK

Jernbanestrekningen fra Moss til Halden er nå beregnet å koste minst 63 milliarder kroner.

Den største prisøkningen kommer på den delen som går mellom Råde og Fredrikstad. Der har Bane Nor tidligere oppgitt summen til 4,9 milliarder kroner. Men det var før de fant ut hvor komplisert det var å bygge på leirgrunnen i området.

I en ny rapport fra Jernbanedirektoratet skriver de at den 16 kilometer lange strekningen nå er beregnet å koste mellom 12 og 17 milliarder kroner.

Ba om ny vurdering

De siste årene har det gradvis blitt kjent at Bane Nor først undervurderte hvor dårlig grunnforholdene i Nedre Glomma-regionen var. Da dette ble kjent og estimatene gikk opp, dro samferdselsdepartementet i nødbremsen.

De ga Jernbanedirektoratet og Bane Nor i oppdrag å se etter måter å bygge banen billigere på. I svaret, som kom i dag, går det frem at Bane Nor ikke har greid det i særlig grad.

De konkluderer også med at dobbeltsporet bør gå gjennom både Fredrikstad og Sarpsborg for å oppnå god pålitelighet, reisetid, kapasitet og frekvens.

Nå ber stortingspolitiker Elise Bjørnebekk-Waagen regjeringen om ikke å bruke kostnadsbildet som en unnskyldning for å stoppe utbyggingen.

– Dette har en høy prislapp, og det er nok flere enn meg som hadde håpet at prislappen skulle bli mindre og at de skulle finne noen kloke løsninger, sier Waagen.

Elise Bjørnebekk-Waagen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Østfold.

Stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen mener det er viktig å holde fremgangen i planleggingen av ny Østfoldbane.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Har sett på 50 tiltak

Kommunikasjonssjef i Jernbanedirekoratet, Svein Horrisland, sier man har lett med lys og lykte etter mulige steder å spare penger, slik at de ti ekstra milliardene kanskje kunne bli noen færre.

– Bane Nor har sett på femti ulike tiltak for å få ned kostnadene, og her er det lite å hente, selv om man har sett på å redusere hastigheten. Opp mot 500 millioner er det mulig å spare, og det er relativt lite i sammenheng med byggekostnadene, sier Horrisland.

De anbefaler også å bygge strekningen etappevis fra Moss og sydover.

– På den måten blir det mulig å ta ut gode effekter av dobbeltsporet når den første strekningen til Fredrikstad er klar, sier han.

Også strekningen fra Fredrikstad til Sarpsborg har blitt veldig mye dyrere enn antatt, som følge av de dårlige grunnforholdene, med opptil 130 meter ned til fast fjell. De nye kostnadsoverslagene på denne strekningen ble kjent i fjor.

Samferdselsminister Jon Georg Dale sier til NRK at han må se på rapporten før han kan kommentere den.

Ikke rett linje

Et alternativ med en rettere toglinje som går mellom de to tvillingbyene i Nedre Glomma-regionen har vært vurdert på nytt i arbeidet som er gjort nå.

Men alle andre alternativer enn dobbeltsport gjennom Fredrikstad og Sarpsborg gir dårligere regionalt togtilbud i Nedre Glomma-regionen, og alle alternativer er betydelig dyrere enn først antatt, slår Bane Nor fast i sin rapport.

– Det er ikke noe å spare på andre alternativer. Selv om de andre strekningene vil være kortere, må den eksisterende banen opprettholdes, og det vil derfor være billigere å bygge på den eksisterende banen, sier Horrisland.

Rapporten sier også at lavere hastighet på togene kan gi noe innsparinger, fordi man da kan senke kravene til kurvatur og fundamentering.

Bane Nor konkluderer med at det uansett er store usikkerheter knyttet til kostnadsanslagene på Østfoldbanen.

Stortingspolitiker Elise Bjørnebekk-Waagen mener imidlertid det er viktig ikke å stoppe opp planleggingen.

– Vi står overfor en stor klimatrussel. Hvis alternativet er en bygge på E6 i det uendelige, må vi se dette opp mot hverandre. Det er ingen tvil om at Østfold trenger jernbanen, sier Waagen.