Hopp til innhold

Regjeringen vedtar felling av 25 ulver

Regjeringen åpner opp for å skyte 25 ulver innenfor ulvesona. Jakten på to helnorske og to grenserevir starter 1. januar.

Ulv-skutt Rendalen

SKUTT: Hannulven ble den første ulven som ble skutt da lisensjakta utenfor ulvesonen startet 1. desember.

Foto: Knut Røsrud / NRK

– Regjeringen har i denne saken lagt stor vekt på å følge rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Departementet har behandlet klagene på rovviltnemndene sitt vedtak om lisensfelling innenfor ulvesona denne vinteren.

Det betyr at det åpnes opp for jakt på to helnorske og to grenserevir. Det er snakk om ulverevirene Hornmoen, Bograngen og Rømskog.

I tillegg åpner regjeringen opp for felling av de gjenværende dyrene i Slettåsreviret.

– Dette vedtaket er med på å bringe bestanden til et nivå som samsvarer med Stortingets bestandsmål, og det er i tråd med handlingsrommet som naturmangfoldloven, sier Eide.

Videoen viser deler av ulveflokken som nå skal skytes.

Ulv i Rømskog fanget på viltkamera.Foto: André Holm.

Ulv i Rømskog fanget på viltkamera. Foto: André Holm.

Dyrevernere ber om midlertidig stans

NOAH, WWF og Foreningen Våre Rovdyr ber om en midlertidig forføyning for å få stanset fellingen av ulvene.

Organisasjonene reagerer på at det samlede tallet ulver innenfor sonen er 25 dyr – og mener det er en svært stor andel av det totale registrerte ulvetallet.

Statsforvalteren kan endre kvoten, dersom det er flere eller færre ulver i revirene.

Hovedregelen er at alle individene i de aktuelle revirene skal tas ut.

– ​​​​​​Uavhengig hvor mange dyr det er i et revir, skal alle tas ut. Det er det beste for ulvene, sier leder i rovviltnemnda, Lise Hagen Rebbestad.

NRK forklarer

Hva er lisensfelling?

Hva er lisensfelling?

Spesiell jakttype for de store rovdyrene.

De tre store rovdyrene jerv, ulv og bjørn, kan kun felles via det som heter lisensfelling.

Gaupe er unntaket, den kan jaktes på via ordinær jakt.

Hva er lisensfelling?

Jegere må være registrert

For å kunne drive med lisensfelling må jegere registrere seg som lisensjegere i Jegerregisteret.

Lisensfelling er mulig fordi den er basert på en paragraf i naturmangfoldloven (§18), som åpner for unntak fra vernet ulv, jerv og bjørn i utgangspunktet har.

Hva er lisensfelling?

Forskjellen fra kvotejakt

Den store forskjellen på kvotejakt og lisensfelling er at lisensfelling er ment som skadeforebygging, mens vanlig kvotejakt er helt ordinær jakt som altså har hensikt om å brukes for å høste ressurser.

Dette er også grunnen til at det heter lisensfelling og ikke lisensjakt. Når man ikke skal høste fra fellingen er det en felling, ikke jakt.

Hva er lisensfelling?

Men hva med skadefelling?

Det finnes også en tredje form for lovlig jakt av rovdyr, og dette er noe som heter skadefelling.

Dette er en type jakt hvor man har lov til å drepe et dyr som er til akutt fare for å skade eller drepe husdyr som sau eller tamrein.

Dette er et tiltak som kun brukes i akutte situasjoner for å forebygge skade.

Kilde: Besøkssenter for rovdyr

Historisk jaktsamarbeid

Rømskogflokken ble også vedtatt skutt i fjor og i forfjor, men begge gangene fjernet Klima- og miljødepartementet flokken fra vedtaket.

Ulveflokken har revir i Østfold, Akershus og Värmland i Sverige. Flokken består av minst av ti dyr.

Rovviltnemnda for Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold har gått inn for å åpne lisensjakt på hele flokken. Mens Länsstyrelsen i Värmland har gått inn for å ta ut tre ulver.

Vedtaket på tvers av grensen er historisk.

Vil ta vare på genetisk viktig ulv

I Settenreviret holder den genetisk viktige ulven til sammen med sin make. Paret fikk valper i vår.

Ifølge Rovviltnemda er det viktig at ulveparet befinner seg i områder uten andre flokker i nærheten.

– Det er for å skape ro til å formere seg og skape ulver som ikke er så befestet av innavl som mange av de andre flokkene er, sier Rebbestad.

Perioden for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona er fra 1. januar til og med 15. februar.