Hopp til innhold

Historisk jaktsamarbeid – grenseulv skal skytes

For første gang kan det bli lisensjakt på ulv i ett norsk-svensk revir. – Et historisk vedtak, sier lederen i rovviltnemnda.

Ulv i Marker kommune, Østfold

For første gang i historien er Norge og Sverige enige om å ta ut et grenserevir under ulvejakta.

Foto: NRK

Det er første gang norske og svenske myndigheter er enige om å skyte ulver i et felles grenserevir.

Det betyr at hele Rømskogflokken i Østfold og Akershus på grensa til Sverige skal tas ut.

Vedtaket i dag er historisk, sier leder i rovviltnemnda, Stein Tronsmoen.

– Det har vært noen møter for å prøve å komme fram til en felles forståelse for hvordan vi skal gjøre dette, og det har vi da klart nå, sier Stein Tronsmoen.

Rovviltnemnda for Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold måtte utsette vedtaket om lisensjakt i forrige møte for å avvente hva svenskene bestemte seg for.

Nå har Länsstyrelsen i Värmland gått inn for å ta ut tre ulver i det svensk-norske Rømskog-reviret. Så vil jegerne i Norge ta ut resten av flokken.

  • Det var trolig ulver fra Rømskog-flokken som angrep sauer i Marker i Østfold tidligere denne uka:

Vil skyte 28 ulver i ulvesona

I dagens møte vedtok rovviltnemnda også å ta ut ulvene i Hornmoen-reviret i Elverum, Mangen i Aurskog-Høland/Eidskog og Bograngen-reviret i Grue/Åsnes under lisensjakta.

Det vil si til sammen rundt 28 ulver innenfor ulvesona.

Lisensjakta skal starte i januar. Men lederen i nemnda, Stein Tronsmoen regner med at vedtaket deres blir klaget på.

– Vi må da behandle det på nytt i november og så blir det klima- og miljøministeren som tar den endelige avgjørelsen opp mot jul, sier Tronsmoen.

Inntil regjeringsforhandlingene mellom Ap og Sp er ferdige, er det uklart hvem som kommer til å være klima- og miljøminister når saken skal avgjøres.

Ikke avgjort

Rømskog-flokken ble vedtatt skutt også i fjor og i forfjor, men begge gangene fjernet Klima- og miljødepartementet, som er klageinstans, flokken fra det endelige vedtaket.

Det kan de gjøre også i år. Stein Tronsmoen viser imidlertid til at flokken for første gang også er vedtatt skutt i Sverige.

  • Det genetisk viktige ulveparet som ble flyttet til Østfold har fått valper:

Flere saker fra Innlandet