Hopp til innhold

Psykiatriske pasienter må sove på kontorer

Sykehuset Østfold har kronisk overbelegg på psykiatrisk avdeling og må ta i bruk kontorlokaler som sengerom. – Ikke uforsvarlig, sier sykehusledelsen.

Psykiatrisk akuttmottak ved Sykehuset Østfold Kalnes tar i mot flere pasienter enn det er rom til.

Sykehuset Østfold har tatt i mot ti prosent flere pasienter enn det er pasientrom til i psykiatrien så langt i januar.

Foto: Petter Larsson / NRK

– De ansatte opplever arbeidssituasjonen i psykiatrien som særdeles krevende. Mange slutter, de orker ikke lenger. Folk går omtrent gråtende hjem fra jobb, sier foretakstillitsvalgt Marius Bjørndalen ved Sykehuset Østfold Kalnes.

Da Sykehuset Østfold åpnet i 2015 var det første gang psykiatri og somatikk ble samlet under samme tak i et norsk sykehus. Men antall senger i psykiatrien ble kraftig redusert, fra 200 til 90.

Tillitsvalgt for Fagforbundet ved Sykehuset Østfold, Marius Bjørndalen.

– Sykehusledelsen gjør det de kan, men det går hardt ut over de ansatte når kapasiteten er for liten i den akutte psykiatrien, sier foretakstillitsvalgt Marius Bjørndalen.

Foto: Petter Larsson / NRK

Målet var at pasientene skulle merke at det ble jobbet tverrfaglig på en helt ny måte, men kommunene skulle også bidra mer enn før.

Fem år senere må pasientene på psykiatrisk avdeling blant annet sove i stuer og på kontorer.

– Man bruker de mulighetene man har tilgjengelig og bruker uegnede rom, kontorrom, som pasientrom. Der teiper man igjen vinduene med søppelsekker for å minimere lys, sier Bjørndalen.

Han mener sykehuset gjør mye for å bøte på situasjonen, men at det er et paradoks at et så nytt sykehus som Kalnes sliter med for få pasientrom.

– Men med over 70 millioner minus på budsjettene, er det klart man jobber mot sparekniven. Det er regjeringen og statsråd Bent Høie som har det overordna ansvaret her, sier Bjørndalen.

Har vedvart lenge

De to siste åra har belegget på psykiatrisk avdeling på Kalnes vært på103 prosent i snitt, mens det nå i januar har ligget på 110 prosent av kapasiteten, ifølge tillitsvalgte ved sykehuset. Overbelegg er nå normalen, sier fungerende klinikksjef for psykisk helsevern ved Sykehuset Østfold, Kari Gjelstad.

Fungerende klinikksjef psykisk helsevern ved Sykehuset Østfold, Kari Gjelstad.

– Vi driver forsvarlig, selv om noen pasienter må ligge på kontorer og møterom, sier fungerende klinikksjef for psykisk helsevern ved Sykehuset Østfold, Kari Gjelstad.

Foto: Petter Larsson / NRK

– Vi er vant til at det går opp og ned fordi det handler om hvor mange pasienter som kommer inn og hvor lenge de blir, men nå har vi over tid hatt jevnt flere pasienter enn det vi har pasientrom til, bekrefter hun.

Derfor er det tatt i bruk møterom, besøksrom og kontorer som pasientrom, som naturligvis ikke er beregnet på pasienter.

I en tidligere fase var det også mangel på senger, slik at pasienter ble tilbudt luftmadrasser på rom som ikke var beregnet å bo på.

Luftegård

LUFTEGÅRD: Sykehuset på Kalnes i Sarpsborg er utstyrt med flere uteområder hvor pasientene kan trekke frisk luft. Her fra luftegården til seksjon for psykisk helsevern.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Men tross en situasjon med overbelegg og manglende rom til pasienter, mener Gjelstad at de ikke driver uforsvarlig.

– Vi mener vi har en forsvarlig behandling, vi kan se at noe burde vært bedre og at noe kunne vært annerledes, men med dyktige fagfolk i møte med pasientene så er det forsvarlig.

Overbelegg og provisoriske løsninger

Tillitsvalgt Rene Utgaard i Fagforbundet på Kalnes sier på at pasienter lett kommer tilbake igjen fordi de skrives ut raskt som en følge av kapasitetsproblemene.

Rene Utgaard, tilllitsvalgt i Fagforbundet ved Sykehuset Østfold.

Tillitsvalgt Rene Utgaard i Fagforbundet mener det økende presset og overbelegget også fører til flere voldsepisoder på psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Østfold.

Foto: Petter Larsson / NRK

– De skrives ut for tidlig, og noen kan komme tilbake igjen allerede dagen etter. Vi sender ikke hjem pasienter som er syke, men til andre institusjoner i kommunene. Det skaper mye uro når vi har pasienter som ikke blir ferdigbehandlet på rett sted, og kan bli sykere av det.

Han mener løsningen ligger i å reversere nedskjæringene i psykiatrien.

– Det er sammensatt, men nedskjæringer er en del av forklaringen, vi har halvert antall døgnsenger i psykiatrien, men liggetiden har ikke gått ned. Dermed er tilbudet redusert kraftig, sier Utgaard.