Hopp til innhold

Politiet forbyr nazister å demonstrere i Fredrikstad

Politiet forbyr Den nordiske motstandsbevegelsen å demonstrere i Fredrikstad fordi det er fare for «alvorlig forstyrrelse av ro, orden og lovlig ferdsel».

Haakon Forwald lengst fram i demonstrasjonen til Den nordiske motstandsbevegelsen i Falun

Haakon Forwald lengst fram i demonstrasjonen til Den nordiske motstandsbevegelsen i Falun i Sverige.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Den nordiske motstandsbevegelsen ble i slutten av mai gitt muntlig tillatelse til å avholde en demonstrasjon i Fredrikstad 29. juli – med begrunnelse i at ytringsfriheten står sterkt i Norge.

Men etter å ha hentet inn mer informasjon, har politiet nå valgt å snu i saken.

– Vi hadde i utgangspunktet sagt ja til denne demonstrasjonen, men vi har jobbet i lang tid med å se på sikkerheten rundt arrangementet. Det har vært en utvikling som gjør at demonstrasjonen, og særlig de varslede motdemonstrasjonene, ser ut til å bli av et helt annet omfang enn vi antok tidligere. Det er grunn til å tro at motdemonstrasjonene vil være organiserte og potensielt voldelige. Vi velger derfor å si nei til søknaden, sier politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt til NRK.

Politiet begrunner blant annet avslaget med hensynet til sikkerheten til personer i Fredrikstad.

– Gitt det store antall mennesker som er ventet å oppholde seg i sentrum medfører arrangementet en uakseptabel skaderisiko for publikum, bygninger, kjøretøy og gjenstander, sier Hasseldal.

Ikke generelt avslag

Politimester Steven Hasseldal

Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt forsvarer politiets avgjørelse om å først si ja til demonstrasjonen i mai.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Politimesteren mener likevel avgjørelsen om å gi et muntlig ja til demonstrasjonen i slutten av mai var riktig.

– Vi skal ivareta ytringsfriheten og det skal mye til før vi sier nei. På det tidspunktet vi sa ja, så bildet annerledes ut. Så har bildet utviklet seg over tid og har nå blitt så omfattende, med så mange varslede motdemonstranter, at nå mener vi at det er riktig å si nei, sier han.

At politiet nå velger å nekte nazistene å marsjere i Fredrikstad 29. juli, betyr ikke at de har gitt et generelt avslag.

– Vi må i så fall foreta en ny, selvstendig vurdering av en eventuell ny søknad. Denne lørdagen i slutten av juli er en dag hvor byen er stappfull av mennesker. Det er sommerferie, mye turister og andre store arrangementer, sier Hasseldal.

Politimesteren legger til at politiet vil gå i dialog med arrangøren av demonstrasjonen for å forsøke å finne en løsning.

– Det er sikkerhet og fremkommelig som er vårt anliggende. Vi gjør ikke dette fordi vi ikke liker denne marsjen. Vi skal sørge for at ytringsfriheten ivaretas, men det må være forsvarlig sikkerhetsmessig.

Fornøyd ordfører

Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) i Fredrikstad er glad for at politiet har avslått søknaden.

Torsdag vedtok bystyret i Fredrikstad å ikke stille offentlige arealer til disposisjon for demonstrasjonen.

– Vi er tilfreds med avgjørelsen politiet har tatt, men det er en selvstendig avgjørelse de har tatt på bakgrunn av trusselsituasjonen, sier ordføreren.

Nygård er klar på at han heller ikke på et senere tidspunkt ønsker en slik demonstrasjon til byen.

– Vi som lokalsamfunn vil sterkt ønske at en slik demonstrasjon ikke vil finne sted. Vi må bare markere at vi står for andre verdier, uavhengig av om demonstrasjonen finner sted eller ikke.