Hopp til innhold

– Bedre organisert og har mer ressurser enn tidligere naziorganisasjoner

Seniorforsker Terje Emberland er bekymret for kapasiteten til nazi-aktivistene i Den nordiske motstandsbevegelse.

Nazi-demonstrasjon i Borlänge, Sverige 1. mai 2016

NAZI-DEMO: Den nordiske motstandsbevegelse under en demonstrasjon i Borlänge, Sverige 1. mai 2016.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– De er en trussel mot de gruppene som de peker ut som sine spesielle hatobjekter, sier seniorforsker Terje Emberland ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter til NRK.

NRK har kartlagt den norske delen av nazistorganisasjonen som kaller seg «Den nordiske motstandsbevegelsen», og avdekket hvordan nazister både eier lovlige våpen, og driver aktiv skytetrening

Emberland mener Den nordiske motstandsbevegelse på flere områder skiller seg fra de nynazistmiljøene vi har hatt i Norge tidligere:

  • Bedre organisert
  • Strammere ledelse
  • Tilsynelatende mer ressurser
Terje Emberland

– NEPPE GJENNOMSLAG: Seniorforsker Terje Emberland ved HL-senteret mener ideologien er så ekstrem at den neppe kan få gjennomslag.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– En trussel

– De har tilsynelatende mer ressurser til å gjennomføre aksjoner enn tidligere og sånn sett er det bekymringsfullt. Ikke som en politisk trussel, nynazisme vil aldri bli en politisk trussel i Norge fordi vi har okkupasjonserfaringen. Men det er en trussel mot de gruppene som denne organisasjonen peker ut som sine spesielle hatobjekter. Det kan være jøder, det kan være flyktningmottak, det kan være journalister, homofile og andre grupper, sier Emberland, og legger til:

– Dette håper jeg virkelig og jeg tror også at både PST og politietaten for øvrig tar tak i for å hindre.

Endrer regelverk

NRK kjenner identiteten til 30 norske aktivister og nære støttespillere – inkludert hele ledelsen av organisasjonen her i landet. 17 av disse er dømt i alt 24 ganger i norske domstoler de siste ti årene.

Nazistenes aktivitet i Norge

NRKs gjennomgang av den egenrapporterte aktiviteten til nazistene antyder at det er et lite antall mennesker som står for mye av aktiviteten. Grafikken viser anslag på antall mennesker NRK har klart å se i kamprapportene. Dette er minimumstall da noen rapporter ikke viser bilder av mennesker i det hele tatt. FOTO: ILLUSTRASJON: VIDAR KVIEN / NRK

Foto: Illustrasjon: Vidar Kvien / NRK

Som NRK kunne fortelle i forrige uke, har medlemmer av Den nordiske motstandsbevegelse drevet aktiv skytetrening på norske skytebaner.

Torsdag bestemte Norges Skytterforbund seg for å endre sine regler for at det ikke skal være mulig for en person å drive aktiv trening i deres klubber – samtidig som politiet mener den samme personen er uskikket til å eie våpen.

– Senker terskelen

Emberland ser flere grunner til at nazi-aktivistene kan ha fått høyere selvtillit de siste årene.

– En av grunnene er selvfølgelig at det politiske landskapet i Europa og USA har beveget seg kraftig til høyre. Når man senker terskelen for hva som er tillatt å komme med av hets, rasisme, konspirasjonsforestillinger og falske nyheter og propaganda i det allmenne politiske liv, så vil alltid gruppene på den ytterste fløyen føle at de får en bredere aksept.

– Hvor stor gjennomslagskraft kan en slik organisasjon få, og er dette noe de forsøker å skjule at de står for?

– Nei de prøver ikke å skjule det. De står tvert imot frem og hyller Hitler, benekter holocaust, hetser jøder og så videre. Sånn at sånn sett så er denne organisasjonen så ekstrem og så tydelig i sin gammelnazistiske ideologi på mange måter at den neppe vil få noen form for politisk gjennomslag.

AKTUELT NÅ