Hopp til innhold

Splitter opp fagmiljø som etterforsker alvorlige lovbrudd mot barn

Etterforsker frykter omorganiseringen vil gå utover sårbare unge som blir utsatt for alvorlig kriminalitet.

Etterforsker Øst politidistrikt om omorganisering

Pål Eriksen frykter omorganiseringen vil gå ut over sårbare barn og unge. Han jobber som etterforsker i Øst politidistrikt, og etterforsker saker der barn har blitt utsatt for vold i nære relasjoner.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Pål Eriksen frykter omorganiseringen vil gå ut over sårbare barn og unge. Han jobber som etterforsker i Øst politidistrikt, og etterforsker saker der barn har blitt utsatt for vold i nære relasjoner.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Jeg er redd for at sakene ikke kommer til å få den samme oppmerksomheten som de har fått frem til nå, sier Pål Eriksen.

Han jobber i Øst politidistrikt, og etterforsker saker der barn har blitt utsatt for vold i nære relasjoner.

Sakene er alvorlige og rammer ofte sårbare unge. Voldsutøverne risikerer mange år i fengsel.

Høsten 2022 ble det etablert et sentralt fagmiljø i Sarpsborg som etterforsker seksuallovbrudd og vold mot barn.

Nå blir fagmiljøet splittet opp og fordelt på fire ulike steder.

DSC02577

30. april hadde etterforsker Pål Eriksen sin siste arbeidsdag på politihuset på Grålum i Sarpsborg. Fra og med 2. mai er hans nye faste arbeidsplass på den lokale politistasjonen i samme by.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Det samme skjer i Ski og Lillestrøm, hvor lignende fagmiljøet har eksistert.

Drøyt 80 etterforskere jobber dedikert med disse sakstypene i landets nest største politidistrikt. Rundt 50 av disse blir nå flyttet til lokale politistasjoner.

Eriksen frykter kvaliteten på etterforskningene vil bli dårligere når fagmiljøene nå blir mindre.

I tillegg er han redd for at de som i dag etterforsker disse sakene skal bli brukt til å etterforske helt andre sakstyper.

– Vi har prøvd det før. Det har vært mindre miljøer som har etterforsket disse sakene. Så har man valgt å gå for en sentral enhet og styrke den, slik at den fungerte bra. Når vi nå skal tilbake til mindre enheter, så frykter vi at det blir mer sårbart.

En mann med et alvorlig blikk sitter ved et bord med hendene foldet.

Pål Eriksen frykter at taperen av omorganiseringen blir sårbare barn og unge som blir utsatt for alvorlig kriminalitet.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Et riktig grep nå

– Dette er godt kjente bekymringer, og det er bekymringer som vi på mange måter deler. Derfor setter vi også inn konkrete tiltak for å sørge for at vi ikke mister den gode kompetansen vi har, og for å hindre at vi lager for små kompetansemiljøer som vi ikke klarer å opprettholde over tid.

Det sier Thomas Stærk. Han er fungerende leder for felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE) i Øst politidistrikt.

Thomas Stærk

Det er en åpenbar risiko for at mindre alvorlig kriminalitet blir prioritert ned på grunn av omorganiseringen, sier Thomas Stærk. Han er fungerende leder for felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE) i Øst politidistrikt.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Målet er at omorganiseringen skal slå positivt ut på flere måter, ifølge Stærk:

  • Det skal bli bedre mulighet til å prioritere straffesakene i sammenheng.
  • Spisskompetanse skal i større grad brukes til det som faktisk krever spisskompetanse.
  • Lokale ressurser skal kunne brukes mer og bedre på tvers.

– Dette er noe av det som i sum som gjør at vi mener dette er et riktig grep nå.

Etterforskerne som blir overført fra sentrale til lokale enheter risikerer å bli satt til å jobbe med andre sakstyper.

– Det kommer til å være mer unntaket enn hovedregelen at de må gjøre det. Men det er jo en konsekvens av at vi her prøver å få til en bedre helhetlig prioritering og ressursutnyttelse i politidistriktene, sier Stærk.

Øst politidistrikt

Rundt 50 ansatte får endret arbeidssted som følge av omorganiseringen i landets nest største politidistrikt. Totalt jobber drøyt 80 etterforskere dedikert med saksfeltet.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Les også Anonymt varsel i politiet: Frykter for folks sikkerhet

Operasjonssentralen på Ski

– Ekstremt krevende saker

Etterforsker Pål Eriksen er redd for at sårbare barn og unge som blir utsatt for alvorlig kriminalitet blir taperne når sentrale etterforskningsmiljø nå blir spredt utover politidistriktet.

Eriksen mener Voldtektsutvalgets rapport, som ble lagt frem i mars i år, underbygger hans kritikk. I rapporten blir politiets håndtering av voldtektssaker kritisert på flere plan.

Stor henleggelsesprosent, manglende ivaretakelse av fornærmede og måten politiet er organisert på er blant momentene som blir trukket frem.

– Det er ingen hemmelighet at mange opplever at sakene deres blir henlagt. Det er ekstremt krevende og vanskelige saker å jobbe med. Da er det viktig at vi er ressurs-satt slik at vi klarer å ivareta de fornærmede på en god måte.

DSC02503

Etterforskningsmiljøene kan bli mer sårbare når det blir flere, mindre enheter, ifølge etterforsker Pål Eriksen.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Mener fagmiljø blir pulverisert

NRK har vært i kontakt med flere av Eriksens kollegaer. De sier det er bred enighet på avdelingen om at oppsplittingen er uheldig.

Ingen av dem ønsker å stå frem med navn i denne saken, fordi de frykter det kan slå negativt ut for dem senere.

– Man har i flere år bygget opp et veldig robust fagmiljø, så skal det bare bli pulverisert. Ingen forstår hvorfor det går i den retningen, sier en av dem.

Fungerende leder for FEFE Thomas Stærk er ikke av samme oppfatning.

– Vi mener at vi har klart å finne en riktig balanse mellom hensynet til robuste kompetansemiljøer og hensynet til å ha fleksibilitet og utnytte ressursene våre riktig i en helhetlig sammenheng for alle straffesakene våre.

Thomas Stærk

Et av målene med omorganiseringen er at spisskompetanse i større grad skal brukes til oppgaver som faktisk krever spesialkompetanse, sier Thomas Stærk i Øst politidistrikt.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Les også Politiet felt for diskriminering: Mannleg tilsett fekk 25.000 kroner meir i løn

En kollasj av et vedtak fra Diskrimineringsnemda og en politimann i sort uniform som står med ryggen til.

Støtter endringen

Frem til nå har de mest alvorlige og komplekse sakene blitt etterforsket sentralt, i tråd med Riksadvokatens anbefaling.

De mindre alvorlige, enklere sakene har blitt etterforsket ved de lokale politistasjonene.

Det har ført til et vakuum, der saker i mellomsjiktet har blitt liggende lenge uten å bli etterforsket, ifølge Espen Orud. Han er lokallagsleder i øst for Politiets Fellesforbund (PF).

Espen Orud

Lokallagsleder i Politiets Fellesforbund Øst Espen Orud.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Med mål om å få bukt med dette problemet, har fagforeningen gitt grønt lys til omorganiseringen.

– Vi så ikke hvordan det kunne løses på andre måter, slik situasjonen er nå, sier Orud, som ikke er udelt positiv til løsningen.

– Vi får ikke noen flere etterforskere, og vi får ikke noen færre saker. Så det vil ikke ha en stor innvirkning på verken restanser eller oppklaringsprosent. Det er de samme folkene som skal etterforske de samme sakene.

Hverdagskriminaliteten kan bli nedprioritert

Fra og med 1. mai blir flere av de alvorlige sakene etterforsket ved de lokale politistasjonene.

De får overført saker og etterforskere fra sentralt hold, men må også regne med å bruke lokale etterforskningsressurser på disse sakene.

Samtidig følger det ikke med mer penger.

– I den endringen her, med de sakene vi får tilført, så er det en bekymring for at hverdags­kriminaliteten kan bli nedprioritert, sier Espen Roen.

Han er hovedtillitsvalgt for de geografiske driftsenhetene i Follo og Østfold, som de lokale politistasjonene er en del av.

Innbrudd, sykkeltyverier og skadeverk er eksempler på lovbrudd som kan bli nedprioritert når seksuelle overgrep og vold mot barn i større grad skal etterforskes lokalt, ifølge Roen.

– Det er en åpenbar risiko for at vi må prioritere ned en del annen, mindre alvorlige kriminalitet. Men ikke bort, tydeliggjør fungerende leder for FEFE Thomas Stærk.

Har du tips om denne saken, eller noe annet jeg burde se nærmere på?

Da vil jeg gjerne høre fra deg.

Du kan kontakte meg kryptert via Signal eller WhatsApp. Du kan også nå meg via e-post. Alle tips blir behandlet konfidensielt.