Hopp til innhold

Her har over 80 ansatte sluttet på to år

Lav bemanning går utover både innsatte og ansatte i Halden fengsel. Fagforening kaller dagens situasjon for en soningsmaskin uten innhold.

Halden fengsel

Svært mange ansatte har sagt opp jobben i Halden fengsel de siste årene. Ifølge fagforeningen har ingen av dem blitt fast erstattet.

Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

– Det er bare et tidsspørsmål før det skjer en hendelse som medfører alvorlig skade på ansatte eller innsatte, sier Ronny Nilsen.

Han er nestleder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY).

Nestleder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) Ronny Nilsen har jobbet som fengselsbetjent i over 25 år. Aldri før har han opplevd dårligere bemanning i Halden fengsel.

Nestleder Ronny Nilsen i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) er bekymret.

Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

De siste to årene har det sluttet 83 ansatte i høysikkerhetsfengslet i Halden. De fleste av dem er fengselsbetjenter.

Ifølge Nilsen har det ikke blitt ansatt én eneste fengselsbetjent for å dekke opp strømmen av de som har sluttet.

– Fengselsbetjentenes helse og sikkerhet er overhodet ikke i fokus på vår arbeidsplass, dessverre. Vi er så få personer på jobb i forhold til aktivitetsnivået. Det er rett og slett er en trussel for sikkerheten.

– Sagt opp og valgt å bli arbeidsledig

Senest i fjor varslet de ansatte om at de fryktet for sin egen sikkerhet på jobb. Blant annet fordi de opplevde grove trusler fra de innsatte, og fordi det har blitt en økning av innsatte som sliter med psykiatri.

Fengselsleder Helge Valseth sier de har ansatt fire fengselsbetjenter siden 2020 og syv betjenter i ett årsvikariat. Men han deler fagforeningens bekymring og forteller at det er krevende tider i høysikkerhetsfengslet.

– Rammene er for stramme og jeg er bekymret for hvordan det blir i 2024 og årene etter, sier Valseth.

Den lave bemanning har ført til at de har tatt bort sikkerhetstiltak og rutiner.

– Enkelte har sagt opp og valgt å bli arbeidsledig fordi de orker ikke stå i fortvilelsen og det alvoret det er å være for lite folk i et høysikkerhetsfengsel, sier Nilsen.

I mars i år ble flere innsatte og ansette vitne til at en innsatt tok livet sitt i Bredtveit kvinnefengsel. Uken etter selvmordet var Sivilombudet på et uanmeldt tilsyn i fengslet. Da ble det avdekket bekymringsfull bruk av isolasjon og belteseng på sårbare innsatte.

Kort tid etter sendte de et hastebrev til justisministeren og krevde akutte grep.

Justisministeren varslet at de vil iverksette strakstiltak. Blant annet at det skulle bli flere ansatte og færre innsatte.

Ronny Nilsen

Nestleder i KY, Ronny Nilsen har jobbet som fengselsbetjent i over 25 år. Aldri før har han opplevd dårligere bemanning i Halden fengsel.

Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Nå frykter nestlederen i KY at en lignende alvorlig hendelse vil skje i Halden fengsel.

– Vi lurer på om det faktisk må skje en grov skade for at vi skal bli tatt på alvor, sier Nilsen.

Mener det må tas grep

Planen er at Halden fengsel skal ansatte flere i høst. Men KY tviler på at det vil skje.

– Det har blitt sagt før at det skal ansettes nye. Men det spås at det skal strammes inn enda mer i 2024 og 2025. Det gjør det umulig å møte vårt samfunnsoppdrag, sier nestlederen.

Den dårlige bemanningen går ikke kun utover de ansatte, men også de innsatte. Norge er kritisert for overdreven bruk av isolasjon. Nilsen tror at det vil bli mer isolasjon og mindre aktiviteter for innsatte framover.

Han kaller dagens situasjonen som en soningsmaskin uten innhold.

Halden fengsel

De siste årene har de innsatte tilbragt mer tid bak låse dører.

Foto: Håkon Hov Martinsen / NRK

Ansatte i kriminalomsorgen blir utsatt for vold og trusler som kan medføre psykiske belastningsskader. Det viser en fersk undersøkelse fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

De som jobber i region Øst, deriblant Oslo og Viken, har større sannsynlighet for å oppleve vold, trusler og sjikane enn i de andre regionene.

Ifølge fengselsleder Valseth har de vært tydelig til politikerne om at rammene må bedres. Dersom ingen tar grep, kan det bli vanskeligere å forvalte samfunnsoppdraget på en god måte, understreker han.

– Vi vil fortsette å uttrykke vår bekymring, men til syvende og sist er det Stortinget som bevilger midlene.

Bemanningstid Halden fengsel

Bilde viser en oversikt over bemanningen i Halden fengsel fra februar til april i år. 90 prosent av mars måned var grunnbemanningen i Halden fengsel ikke dekket. Grønn rute viser at dagen er dekket, mens gul rute viser at dagen er delvis dekket.

Foto: Amalie Fagerhaug Evjen

Regjeringen: – Krever arbeid over tid

Regjeringen har de siste to årene bevilget rundt 145 millioner til Kriminalomsorgen som skulle gå til å styrke grunnbemanningen og begrense isolasjon i fengslene.

Men fagforeningen har ikke sett noe til pengene. Midlene har ifølge KY blitt brukt til å dekke opp underskudd fra tidligere år.

Justis- og beredskapsdepartementet har ikke svar på enkeltspørsmålene NRK har stilt om bemanningsproblemene eller soningsforholdene til de innsatte i Halden fengsel. De henviser til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Statssekretær John-Erik Vika (Sp) i justisdepartementet skriver i en e-post at det ikke er tvil om at kriminalomsorgen er i en krevende økonomisk situasjon.

– Denne regjeringen satser på kriminalomsorgen. Vi ønsker å snu utviklingen og bedre den økonomiske situasjonen. Men det krever arbeid over tid, skriver Vika.

Les også Innsatte brygger alkohol i et av Norges mest moderne fengsler

Klaus Lintho

Les også Nå får innsatte i hele Norge tilbud om å leve som munker

Retreat i Halden fengsel