Hopp til innhold

Regjeringen anker ulvedommen fra tingretten

Regjeringen anker Oslo tingretts avgjørelse om å stoppe ulvejakta i fire ulike revirer. Dyrevernorganisasjon mener staten kun er opptatt av å skyte ulver.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) er ikke enig i avgjørelsen.

– Jeg har derfor besluttet å anke kjennelsen til Borgarting lagmannsrett, sier han.

Jaktperioden innenfor ulvesonen er mellom 1. januar og 15. februar. Nå håper han på en rask behandling.

– Jeg håper ankesaken kan gjennomføres raskt, slik at vi snart får en endelig avklaring om årets lisensfelling, sier Eide.

Klima- og miljødepartementet vedtok før jul å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i fire revirer.

Kort tid etter kom kravet om en midlertidig stans fra NOAH, Foreningen Våre Rovdyr og WWF. De mente vedtaket fra staten kunne være ulovlig.

NRK forklarer

Hva er lisensfelling?

Hva er lisensfelling?

Spesiell jakttype for de store rovdyrene.

De tre store rovdyrene jerv, ulv og bjørn, kan kun felles via det som heter lisensfelling.

Gaupe er unntaket, den kan jaktes på via ordinær jakt.

Hva er lisensfelling?

Jegere må være registrert

For å kunne drive med lisensfelling må jegere registrere seg som lisensjegere i Jegerregisteret.

Lisensfelling er mulig fordi den er basert på en paragraf i naturmangfoldloven (§18), som åpner for unntak fra vernet ulv, jerv og bjørn i utgangspunktet har.

Hva er lisensfelling?

Forskjellen fra kvotejakt

Den store forskjellen på kvotejakt og lisensfelling er at lisensfelling er ment som skadeforebygging, mens vanlig kvotejakt er helt ordinær jakt som altså har hensikt om å brukes for å høste ressurser.

Dette er også grunnen til at det heter lisensfelling og ikke lisensjakt. Når man ikke skal høste fra fellingen er det en felling, ikke jakt.

Hva er lisensfelling?

Men hva med skadefelling?

Det finnes også en tredje form for lovlig jakt av rovdyr, og dette er noe som heter skadefelling.

Dette er en type jakt hvor man har lov til å drepe et dyr som er til akutt fare for å skade eller drepe husdyr som sau eller tamrein.

Dette er et tiltak som kun brukes i akutte situasjoner for å forebygge skade.

Kilde: Besøkssenter for rovdyr

Overraskende

En av organisasjonene av kravet, Noah, reagerer på at staten nå vil anke til Borgarting lagmannsrett.

– Det er svært betenkelig at staten virker å være innstilt på å skyte flest mulig ulver uansett hvilke signaler de får fra retten, sier leder Siri Martinsen til NRK.

Hun mener kjennelsen fra retten er grundig.

– I ulvesonen skal det være en høy terskel for å gjøre unntak fra strengt vern, men det virker nå som staten nærmest ser bort i fra det og har et enøyd fokus på å skyte ulver, sier hun.

Tingretten mente at det ikke var grunnlag for starte ulvejakta innenfor ulvesonen i revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF.

Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

Verdens naturfond (WWF) var glad for dommen fra Oslo tingrett søndag morgen.

– Dette var det eneste riktige. Vi gikk til tingretten fordi vi mente at vedtaket var ulovlig, fordi staten allerede hadde en dom mot seg i en tidligere ulvesak, sier Karoline Andaur generalsekretær i WWF.

I dommen fra Oslo tingrett står det:

– Tingretten kan ikke se at departementet i tilstrekkelig grad har gjort den nødvendige og rasjonelle vurdering av de helt dominerende.

Klima- og miljødepartementet ble også dømt til å betale sakskostnader på 450.000 kroner til de tre dyrevernsorganisasjonene.

Mener vedtaket er ugyldig

Elisabeth Gjems

Leder i Hedmark bondelag, Elisabeth Gjems.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Leder i Hedmark bondelag, Elisabeth Gjems, reagerer sterkt på dommen fra tingretten.

– Det er helt utrolig. Dette er en ulvestamme som vokser og er nærgående overfor mennesker. Det er et helt klart behov for å begrense veksten av ulvestammen, og så nedlegger de et forbud mot fellling. Det syns jeg er helt merkelig, sier Gjems.

– Hvilken betydning kan dette få for beitesesongen?

– Flere av disse flokkene har jo mange valper som vil legge ut på vandring i mange retninger, og havne i beiteområdene, sier lederen for bondelandet i Hedmark.

Naturbruksalliansen reagerer også kraftig på dommen.

– Dette vil få langtidsvirkende konsekvenser for innbyggere, jegere og næringsdrivende innenfor landbruket ikke bare i ulvesonen, men i store deler av Sør-Norge, sier sekretær Elin Kollerud.

Hun mener ulvesonen blir et ulvereservat, stikk i strid med Stortingets vedtak, hvis dommen blir stående.

Les også Ulvejakta stanses midlertidig i flere områder

Ulv-skutt Rendalen

De tre organisasjonene mente det var kritikkverdig at Klima- og miljødepartementet ikke venter på utfallet av Noah sitt søksmål mot Staten for vedtaket i 2019 om felling av ulv i Letjenna-reviret.

I Oslo tingrett vant Noah, men staten har anket dommen, og den saken skal først i juni opp for lagmannsretten.

Organisasjonene reagerer også på at det samlet skal felles 25 dyr innenfor ulvesona, noe som de mener er en svært stor del av det totale registrerte ulveparet.