Hopp til innhold

Ulvejakta stanses midlertidig i flere områder

Oslo tingrett kom torsdag morgen med en kjennelse som forbyr igangsettelse av lisensfelling i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

Ulv-skutt Rendalen

SKUTT: Denne hannulven ble den første ulven som ble skutt da lisensjakta utenfor ulvesonen startet 1. desember. Nå har Oslo tingrett midlertidig stanset jakta i fire revirer.

Foto: Knut Røsrud / NRK

– En veldig bra kjennelse, sier generalsekretær i Verdens naturfond (WWF), Karoline Andaur til NRK.

Oslo tingrett har bestemt seg for å stanse jakten «inntil annerledes avgjørelse måtte bli fastsatt gjennom rettsapparatet», opplyser Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Klima- og miljødepartementet vedtok før jul å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i fire revirer.

Kravet om en midlertidig stans kom fra NOAH, Foreningen Våre Rovdyr og WWF. De mente vedtaket fra staten kunne være ulovlig. Nå har de fått medhold.

– Det er staten sitt ansvar å fatte vedtak. Men tidligere i år sa tingretten at et lignende vedtak gjort i 2019 var nettopp ulovlig, sier Andaur.

Klima- og miljødepartementet skriver i en pressemelding at de vil be om at retten avholder et rettsmøte der partene får anledning til å uttale seg.

– Jeg tar tingrettens beslutning om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen til etterretning. Tingretten har av tidshensyn ikke gjort en nærmere vurdering av gyldigheten av departementets vedtak, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Departementet mener vedtaket om lisensfelling innenfor ulvesonen er lovlig.

NRK forklarer

Hva er lisensfelling?

Hva er lisensfelling?

Spesiell jakttype for de store rovdyrene.

De tre store rovdyrene jerv, ulv og bjørn, kan kun felles via det som heter lisensfelling.

Gaupe er unntaket, den kan jaktes på via ordinær jakt.

Hva er lisensfelling?

Jegere må være registrert

For å kunne drive med lisensfelling må jegere registrere seg som lisensjegere i Jegerregisteret.

Lisensfelling er mulig fordi den er basert på en paragraf i naturmangfoldloven (§18), som åpner for unntak fra vernet ulv, jerv og bjørn i utgangspunktet har.

Hva er lisensfelling?

Forskjellen fra kvotejakt

Den store forskjellen på kvotejakt og lisensfelling er at lisensfelling er ment som skadeforebygging, mens vanlig kvotejakt er helt ordinær jakt som altså har hensikt om å brukes for å høste ressurser.

Dette er også grunnen til at det heter lisensfelling og ikke lisensjakt. Når man ikke skal høste fra fellingen er det en felling, ikke jakt.

Hva er lisensfelling?

Men hva med skadefelling?

Det finnes også en tredje form for lovlig jakt av rovdyr, og dette er noe som heter skadefelling.

Dette er en type jakt hvor man har lov til å drepe et dyr som er til akutt fare for å skade eller drepe husdyr som sau eller tamrein.

Dette er et tiltak som kun brukes i akutte situasjoner for å forebygge skade.

Kilde: Besøkssenter for rovdyr

– Utrolig trist

Leder i Norges jeger- og fiskerforbund, Knut Arne Gjems, er skuffet over at retten nå har stanset jakta midlertidig.

Dette er en fortvilende situasjon, og uventet. Det er utrolig trist at en skulle havne i en situasjon hvor Oslo tingrett går inn og stopper jakta på det juridiske grunnlaget, sier han til NRK.

Knut Arne Gjems

Knut Arne Gjems er leder i Norges jeger- og fiskerforbund.

Foto: Mats Sparby / NRK

Oslo tingrett understreker at beslutningen er tatt ut fra ren tidsnød hvor staten som saksøkt ikke får kommet til orde før en mer veloverveid rettsavgjørelse fattes.

«Retten har forstått det slik at en eventuell forbudskjennelse vil bli bestridt av staten og bli møtt med krav om etterfølgende muntlige forhandlinger.» heter det i kjennelsen.

– Vi må bare vente og se hva de kommer frem til. Men vi håper at de får behandlet dette juridisk og at jakta blir satt i gang igjen så snart som mulig, sier Gjems.

Vil ta ut hele flokken

Rømskogflokken har revir i Østfold, Akershus og Värmland i Sverige. Flokken består av minst av ti dyr.

Svenskene har bestemt seg for å ta ut tre av dyrene. Samtidig har rovviltnemnda for Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold gått inn for å åpne lisensjakt på hele flokken.

Vedtaket på tvers av grensa er historisk.

– ​​​​​​Innbyggerne som bor i dette området har vært svært berørt av ulv i veldig mange år, så uavhengig hvor mange dyr det er i et revir, skal alle tas ut. Det er det beste for ulvene, sier leder i rovviltnemnda, Lise Hagen Rebbestad.

Regjeringen åpnet før jul opp for å skyte 25 ulver innenfor ulvesona. Jakten på to helnorske og to grenserevir skulle startet 1. januar.

– Regjeringen har i denne saken lagt stor vekt på å følge rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) da vedtaket ble kjent.

– Staten må nå se på samspillet

Karoline Andaur i WWF forstår at vedtaket er midlertidig, og at det nå er statens tur til å undersøkelse grunnlaget for vedtaket ytterligere.

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond

Generalsekretær i Verdens naturfond (WWF), Karoline Andaur.

Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

– Vi risikerte at 25 ulver ble skutt innenfor ulvesonen. Hele poenget med sonen er at ulven skal ha beskyttelse, og da må det en særlig grunn for å ta dem ut derifra, sier Andaur.

Kjennelsen fra Oslo tingrett kommer nå på grunn av tidmessige utfordringer før 1.januar. Faglig leder i NOAH, Siri Martinsen er glad for beslutningen.

– Det er svært viktig å merke seg at flertallet i områdene med ulv setter pris på ulven, og mange i lokalbefolkningen opplever en stor sorg over at kritisk truede dyr skytes ned innenfor det området de skulle være beskyttet, sier Martinsen til NRK.