Hopp til innhold

Nye opplysninger: Undersøker sikkerheten i norsk atomreaktor

Nye opplysninger gjør at norske strålevernmyndigheter vil forsikre seg om at sikkerheten ved norsk atomreaktor er god nok.

Haldenreaktoren

Resultatet ved flere av eksperimentene som er gjort ved atomreaktoren i Halden viser seg å ha vært manipulert. Nå blir det nytt tilsyn ved reaktoren for å avdekke om det kan ha satt sikkerheten i fare.

Foto: Mick Tully / NTB scanpix

Nå har Strålevernet varslet at det skal gjennomføre et tilsyn med atomreaktoren i Halden neste uke.

– Vi kan ikke utelukke at Haldenreaktoren har sikkerhetsproblemer nå, eller har hatt det tidligere. Det betyr at vi må gå inn og se på dette nærmere, sier direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

I vår ble det avslørt forskningsjuks ved atomanlegget i Halden. Ved minst fire tilfeller på 1990- og tidlig på 2000-tallet hadde forskerne manipulert resultatene da de jobbet for kunder i utlandet.

Ved hjelp av godt skjulte metoder hadde de ansatte ved Institutt for Energiteknikk (IFE) blant annet endret temperatur- og trykkmålinger slik at de fremsto mer gunstige enn de egentlig var.

Avsløringen kom etter at en varsler først hadde kontaktet ledelsen ved IFE. De engasjerte firmaet Kvamme Associates til å gjennomføre en intern gransking. De konkluderte med at manipuleringen ble utført i prosjekter levert til store atomkraftkunder i Japan, Canada, USA og Frankrike.

Nå viser det seg at manipuleringen kan ha vært mer omfattende enn først antatt.

Drar på tilsyn neste uke

Etter det NRK forstår, er det måten enkelte av eksperimentene er gjennomført på som kan ha utgjort en sikkerhetsrisiko.

Strand understreker at det er for tidlig å konkludere, men er opptatt av å få mer informasjon.

– Dataene som ble manipulert kan ha hatt effekt på reaktoren. Men det er fortsatt usikkert. Det betyr at vi blir enda mer opptatt av resultater og funn, og derfor kjører vi tilsyn, sier Strand.

Allerede i fjor sommer åpnet DSA tilsynssak og varslet at DSA ville følge granskingsarbeidet tett gjennom et kontinuerlig tilsyn. De har hele tiden bedt om mer informasjon og spesielt IFE om å fremskaffe opplysninger om manipuleringen hadde påvirket sikkerheten i norske reaktorer eller i utenlandske reaktorer. DSA mener IFE har vært samarbeidsvillige.

Selv om reaktoren er besluttet nedlagt, er den fortsatt definert som aktiv og fullt bemannet. Derfor er ikke DSA bare opptatt av gamle saker, men også situasjonen i dag.

– Vi har en veldig lav terskel før vi går inn og vurderer hvilke konsekvenser slikt har hatt, hvilke tidsrom vi snakker om og om det fortsatt utgjør noen risiko, sier han.

Brev til IFE fra strålevernet

Dette brevet gikk onsdag uken til IFE fra DSA, der IFE varsles om tilsyn.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Kan ha manipulert helt til 2016

Et av de nye tilfellene som nå er under lupen til granskerne, skjedde så sent som i 2015/2016, ifølge DSA.

Mens IFEs egne eksperter tidligere har slått fast at manipuleringen aldri truet sikkerheten ved Haldenreaktoren, er ikke lenger strålevernsjef Per Strand like overbevist.

Per Strand statens strålevern

Direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

– Vi har arbeidet videre med den påstanden og bedt IFE gå i detaljer på det. Vi har ikke gitt oss på en slik påstand tidlig i prosessen. Vi mente det var sviktende datagrunnlag for å gjøre det, sier Strand.

Også Økokrim er varslet, men de har fortsatt ikke avgjort om det skal iverksettes politietterforskning.

Mener reaktoren er trygg i dag

Kommunikasjonsdirektør Silje Hole hos IFE sier de ser varselet om at DSA kommer på et nytt tilsyn som en naturlig fortsettelse av arbeidet som har pågått det siste året.

Hun synes ikke at deres egne eksperter konkluderte for raskt da de utelukket at manipuleringen kan ha hatt sikkerhetsmessige konsekvenser for Haldenreaktoren. Det forklarer hun med at vurderingen handlet om de fire sakene der det var bekreftet manipulering.

Det har imidlertid kommet mer informasjon om nye saker de siste månedene.

– Sent i granskingen kom det informasjon om tre nye forhold. Disse tre forholdene er fremdeles under gransking, herunder vurdering av om de kan ha hatt sikkerhetsmessige konsekvenser for reaktoren, sier Hole.

– Er Haldenreaktoren trygg i dag?

– Ja, vi har ingen grunn til å mene noe annet enn at den er sikker. Den ivaretas i det regimet som kreves for å holde reaktoren i sikker drift, sier hun.