Hopp til innhold

Avslørte triksing med testresultater ved atomreaktor: – Et enkeltindivid har vært sentral

En granskingsrapport konkluderer med at det har vært mislighold ved flere forskningsprosjekter ved atomreaktoren i Halden. Handlingene skal ha vært «planlagt og godt skjult».

Haldenreaktoren

Haldenreaktoren var i drift i mer enn 60 år før den stengte i 2018.

Foto: IFE

– Granskingen fremhever at et enkeltindivid har vært sentral i dette. Jeg kan ikke gå mer inn i det, sier direktør Nils Morten Huseby i Institutt for Energiteknikk (IFE).

I fjor sommer meldte stiftelsen at de mistenkte mulig vitenskapelig uredelighet i prosjekter ved Haldenreaktoren. Det dreide seg da om mulig endring av forskningsresultater ved reaktoren flere år tilbake i tid.

Det var dette som gjorde at de satte i gang gransking, og nå har rapporten kommet. Den er så alvorlig at IFE selv har sendt den videre til Økokrim.

Gransker periode på 15 år

Haldenreaktoren er en atomreaktor som var i drift fra 1955 til den stengte i 2018. Den har vært brukt til ulike forskningsprosjekter, og ekspertise fra mange ulike land har vært involvert.

Blant annet har reaktoren tatt på seg oppdrag med å teste ulike former for radioaktivt brensel som senere skal tas i kommersiell bruk.

Det er under slike tester resultatene skal ha blitt manipulert.

Nils Morten Huseby

Administrerende direktør Nils Morten Huseby i IFE.

Foto: Anniken Mihle / NRK

– Vi har funnet ut at det er gjort endringer i dataene. Det som er rapportert til kundene er ikke det testen faktisk viste. Det kan potensielt være alvorlig, men vi må vite mer om hvordan kunden har brukt datane, sier Huseby.

Det er prosjekter i tidsrommet 1990 til 2005 som nå er undersøkt. 60 tidligere og nåværende ansatte har blitt intervjuet.

Ifølge IFE har misligholdet ikke hatt noen sikkerhetsmessige konsekvenser for Haldenreaktoren. Men ettersom IFE ikke vet hvordan testresultatene har blitt brukt på reaktorer rundt omkring i verden, er det også for tidlig å si noe om de sikkerhetsmessige konsekvensene.

– Granskingen har avdekket alvorlige forhold med risiko for sikkerhetsmessige og økonomiske konsekvenser. IFE har derfor besluttet å anmelde forholdet til Økokrim, sier Huseby.

– Planlagt og godt skjult

– Vi ser alvorlig på det som har skjedd, sier Kristin Elise Frogg, avdelingsdirektør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Hun forteller at direktoratet ble varslet i fjor sommer. De påla straks IFE å utrede hvilke konsekvenser dette kunne få.

– Den gangen framstilte IFE det som forskningsjuks. Senere har det kommet fram at det har vært planlagt, manipulert og godt skjult. Vi er opptatt av om dette har hatt noe å si for sikkerheten ved Halden-reaktoren og for kundene i andre land som har brukt denne forskningen, sier Frogg.

Fagdirektør Kristin Elise Frogg i Statens strålevern.

Kristin Elise Frogg i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har varslet flere land som er berørt av hendelsene i Halden-reaktoren.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Direktoratet har blitt løpende orientert siden september i fjor, og har informert tilsynsmyndighetene i de landene som de kjenner til er berørt.

– Det er foreløpig litt uklart hvor mange det er, men det kan være snakk om 4-5 land, sier Frogg.

– Har det noe å si for sikkerheten ved Halden-reaktoren?

– IFE sier at den ikke har vært berørt av forskningsprosjektene, og det er sannsynlig. Men vi må gjøre en egen vurdering av det, sier Frogg.

– Hva betyr dette for omdømmet til IFE?

– Det er klart at dette er en veldig uheldig sak for et forskningsinstitutt, sier Frogg.

Fikk internt varsel

I rapporten, som selskapet Kvamme Associaties har skrevet, kommer det fram at minst én person har vært medvirkende i misligholdet. Det er ukjent om vedkommende har jobbet eller jobber ved IFE.

Misligholdet ble oppdaget ved at interne varslere påpekte de mulige feilene. Det skjedde tidlig i 2019.

De som meldte fra, ble behandlet som varslere, og det ble satt i gang interne undersøkelser. I august i fjor meldte selskapet at de hadde satt i gang en ekstern gransking.

De første meldingene handlet blant annet om episoder der data om temperatur og trykk var endret.

Ser på sju prosjekter

Undersøkelsene har vist at endringene i dataene eller forskningsdesignet ser ut til å ha blitt trigget av utfordringer forskerne har støtt på underveis i prosjektene.

Særlig to situasjoner trekkes frem som typiske. Det første er at forskerne ikke lyktes med å oppfylle testkravene. Det andre var situasjoner der de fikk problemer med testingen, og det var en fare for forsinkelser eller at de måtte starte på nytt.

Totalt er det funnet fire internasjonale prosjekter ved Haldenreaktoren som har vært misligholdt, heter det i rapporten. Uavhengige eksperter har vurdert av det ikke er knyttet noen sikkerhetsrisiko til to av prosjektene. De to siste er ikke ferdig vurdert.

Under arbeidet har det dessuten kommet fram at tre andre prosjekter kan også være berørt. Disse er nå under granskning.