Hopp til innhold

Får kritikk i ny rapport: – Situasjonen i Halden fengsel er alvorlig

Halden fengsel har flere ganger blitt omtalt som «verdens mest humane fengsel». Nå kritiseres det av Sivilombudet.

Halden fengsel

Halden fengsel har lenge hatt tilnavnet «verdens mest humane fengsel». Nå har det blitt avdekket flere alvorlige funn.

Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Vi vet mye om hvor helseskadelig isolasjon er. Derfor er det strenge regler for å unngå det. Men situasjonen i Halden er at flere er innelåst store deler av døgnet, sier sivilombud Hanne Harlem til NRK.

Sivilombud Hanne Harlem

Hanne Harlem mener flere av funnene i Halden fengsel er alvorlige.

Foto: Kaspara Stoltze / NRK

I fjor høst var Sivilombudet på besøk i Halden fengsel. I en ny rapport peker de på en rekke alvorlige funn.

Blant annet satt innsatte innelåst på cellen i mer enn 19 timer – og i enkelte tilfeller mer enn 22 timer.

Det er også sånn at når en del flyttes til en avdeling med stor grad av innelåsing, så fattes det heller ikke vedtak slik man er forpliktet til. Det er vi er sterkt kritiske til, sier Harlem.

Fengselet får også kritikk for at de ikke dokumenterte hverken begrunnelsen for, formålet med eller lengden på inngrepene.

Europarådets torturforebyggingskomité anbefaler at innsatte skal tilbringe minst åtte timer utenfor cellen daglig.

Les også Grovere trusler og grupperinger bak murene: – Situasjonen er bekymringsfull

Ronny Nilsen

«Liten forståelse for innsattes behov»

I tillegg til omfattende bruk av isolasjon og innlåsing på cellene, har Sivilombudet pekt på mangler i aktivitetstilbud og helseoppfølging av de innsatte:

  • Det er mangler i kartleggingen av selvmordsrisiko.
  • Mangelfull dokumentasjon av fysiske skader på innsatte ved ankomst.
  • Medisindosetter med innsattes navn og informasjon lå ulåst på de ansattes vaktrom.
  • Rutinesvikt ved oppbevaring og utdeling av medisiner økte risikoen for at innsatte ikke fikk medisinene sine, at de fikk feil dose eller at de fikk medisiner de ikke skulle hatt.
  • Det er et klart behov for å styrke kvaliteten på fengselets interne evalueringer i kjølvannet av dødsfall.
Halden fengsel

Flere Innsatte i Halden fengsler får lite aktivitetstilbud og sitter flere timer innelåst på cella.

Foto: Håkon Hov Martinsen

I rapporten fra Sivilombudet står det også at de har avdekket at fengselet har «liten forståelse for innsattes behov for kontakt med venner og familie.»

I tillegg mener sivilombudet at det er urovekkende manglende bruk av tolk.

Både av hensyn til rehabilitering, minst mulig isolasjon og selvmordsforebygging, så er muligheten til å ha kontakt med omverdenen veldig viktig. Adgangen til kontakt med familie og pårørende oppfatter vi samlet sett som veldig streng i Halden fengsel, sier Harlem.

Les også Forvaringsdømte «Thomas» (27): – Uten behandling, kan jeg ikke bli løslatt

En mann med rutete skjorte ser ut av vinduet på besøksrommet i Halden fengsel.

Halden fengsel: – Vil bli gått grundig gjennom

I 2023 gjennomførte Sivilombudet et uvarslet besøk til Bredtveit fengsel i Oslo. Der ble det avdekket kritiske og livstruende soningsforhold, noe som gjorde at de umiddelbart varslet justisministeren om forholdene.

Det var funnene ved Bredtveit som førte til at det ble gjennomført besøk også i Halden, Bodø og Agder avdeling Froland fengsler.

I Agder ble det avdekket lignende forhold som i Halden.

Les også Sjokkfunn i Bredtveit fengsel – innsatt låst inn på sikkerhetscelle i én uke

Fengselsgangene i Bredtveit fengsel.

I Sivilombudets årsmeldning for 2023 var situasjonen i fengslene et av tre områder Hanne Harlem mente Stortinget burde være særlig oppmerksom på.

«For det andre understreker jeg at kritikkverdige soningsforhold i norske fengsler, slik Sivilombudet har påvist i flere sammenhenger, både er alvorlig for den enkelte, og kan hindre rehabilitering og forebygging av ny kriminalitet», skriver hun i meldingen.

Innen 30. august må Halden fengsel svare på forholdene. Sammen med tillitsvalgte, innsatte, og Kriminalomsorgen skal de gå gjennom rapporten.

– Den vil bli gått grundig gjennom og vi vil vurdere hvordan vi skal følge opp anbefalinger og konklusjoner, sier fengselsleder, Helge Valseth.

Fengselsleder Helge Valseth i Indre Østfold fengsel.

Helge Valseth er fengselsleder i Halden fengsel.

Foto: Christian Nicolai Bjørke / NRK

Mange ansatte sluttet

Høysikkerhetsfengselet i Halden åpnet i 2010 og har 228 plasser.

Flere ganger har fengselet blitt omtalt som «verdens mest humane fengsel». Men de siste årene har overskriftene vært preget av slåsskamper, trusler, mangelfull behandling og lav bemanning.

Les også «Helene» tør ikke å snakke med pressen: – Redd for konsekvenser

fengselbetjent

I fjor høst kunne NRK avsløre at over 80 ansatte ved fengselet hadde sluttet på to år.

Asle Aase er forbundsleder Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. Han sier yrket er belastende. Samtidig har voldsstatistikken blant de innsatte nesten doblet seg det siste året.

– Mange blir syke av å være på jobb. Vi mister faste, kompetente mennesker og sliter knallhardt med å få inn nok ansatte, sier Aase.

39 tiltak for bedring

Sivilombud Hanne Harlem mener lav bemanning er én av årsakene til omfattende innlåsing, mindre aktivitetstilbud og redusert kontakt med andre.

Det fører til at det blir mye mer sårbart for å opprettholde aktiviteter, og ofte til at man må låse inn innsatte istedenfor å la dem være sammen i fellesskap.

Dette er helseskadelig, men også uheldig med tanke på at fengsel er en straff. Du skal helst komme ut og være bedre rustet til å unngå kriminalitet i fremtiden, sier Harlem.

Sivilombudet har anbefalt fengselet å gjennomføre 39 tiltak for å bedre forholdene for de innsatte.

Vi mener at situasjonen i Halden fengsel er alvorlig, og at det er veldig viktig at de følger opp de anbefalingene vi har gitt.

Les også Innsatte brygger alkohol i et av Norges mest moderne fengsler

Klaus Lintho