Hopp til innhold

Krever 2 milliarder kroner til styrking av psykisk helsetilbud

Wiktoria Rozalia Probola (20) kan oppsøke hjelp på skolen. Nå krever Mental Helse lavterskeltilbudet over hele landet.

Elev, Wiktoria Rozalia Probola sitter i en stoL. på Frederik II videregående skole i Fredrikstad.

BEDRE: Wiktoria Rozalia Probola heier på tilbudet Rask Psykisk Helsehjelp og mener hun har blitt friskere.

Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

– Her får jeg hjelpen jeg trenger.

Inne på et kontor på en videregående skole i Fredrikstad sitter Wiktoria Rozalia Probola og en spesialist på psykisk helse.

De skal snakke om det som er tøft.

– Hjelpen gir meg gode verktøy til å klare utfordringene slik at livet mitt blir bedre. Jeg har blitt mye tryggere og sterkere, sier 20-åringen.

Tilbudet hun bruker kalles Rask Psykisk Helsehjelp (RPH). Et lavterskeltilbud som skal sikre mennesker hjelp, utenfor sykehuset.

– Jeg har fått hjelp til å se at jeg har en egenverdi, at jeg er verdt å kjempe for. Jeg har mange gode sider, sier Probola etter å ha fått hjelp fra tjenesten.

Totalt har over 60 norske kommuner tilbudet i dag.

Les også Slår alarm om spiseforstyrrelser: – De er sykere og yngre enn før

Ragnhild Tranøy, avdelingssjef for barne- og ungdomspsykiatrien på Sykehuset Østfold.

Forventer at det skjer noe

Organisasjonen Mental Helse mener det haster med å hjelpe de som sliter.

Totalt vil de ha 2 milliarder kroner fra statskassen for styrke hele det psykiske helsefeltet.

– Det er litt for mye å be om, men vi har et stort etterslep. Mange avdelinger trenger opprustning. Fikser vi det, så øker kvaliteten i behandlingen, sier landsleder i Mental Helse, Jill Arild.

Landsleder Jill Arild i samtale med Noman Mubashir under Mental Helse konferansen 2022 10. mars 2022

– Får ikke folk hjelp, kan sykdommen bli forverret, sier landsleder i Mental Helse, Jill Arild. Her fra Mental Helse-konferansen i mars 2022.

Foto: Mental Helse

Under koronapandemien har stadig flere nordmenn bedt om hjelp for å håndtere psykiske vansker. Barn ned i ni års-alder har sagt de ikke vil lever mer, mens tallene for innlagte med spiseforstyrrelser har skutt i været.

Mental Helse mener dette har bidratt til de dystre tallene:

 • Ventetid på over 60 dager enkelte steder
 • 1 av 4 blir avvist i Distriktspsykiatrisk senter (DPS)
 • Mange avtalespesialister har over ett år med ventetid
 • Flere spiseforstyrrelser og selvskading

Arild mener det er på tide å trykke på den store røde knappen, og at endringer må skje innen en treårsperiode.

– Myndighetene har gått hardt ut siden valget og sagt at de skal satse. Vi forventer at det skjer noe.

NRK forklarer

Hva er Rask Psykisk Helsehjelp (RPH)?

Hva er Rask Psykisk Helsehjelp (RPH)?
 • Rask psykisk helsehjelp (RPH), startet i 2012 som et pilotprosjekt fra Helsedirektoratet.
 • Et kommunalt behandlingstilbud for personer over 16 år som har behov for å motta profesjonell hjelp.
Hva er Rask Psykisk Helsehjelp (RPH)?
 • Gratis og lett tilgjengelig.
 • Tilbudet innebærer personlige samtaler, kurs, mestringsgrupper og veiledet selvhjelp.
 • Personer med behov for hjelp ringer inn. Den ansatte finner ut hvilket tilbud som passer. 
Hva er Rask Psykisk Helsehjelp (RPH)?
 • Målgruppe: Milde til moderate former for angst, depresjon, søvnvansker og begynnende rusproblematikk.
 • Over 60 kommuner i Norge har tatt i bruk ordningen.

Regjeringen har startet arbeidet

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) lover å gire opp arbeidet med å sikre bedre psykisk helse i befolkningen, men hun vil ikke si hvor mye penger som legges på bordet.

– Vi har startet arbeidet med en opptrappingsplan for psykisk helse med øremerkede midler.

Ingvild Kjerkol

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil ha flere kommuner med på laget.

Foto: Rahand Bazaz / NRK

Nå inviterer hun norske kommuner til å bli med på laget der lavterskeltilbud blir en del av arbeidet.

– Jeg er glad for å høre at Wiktoria opplevde å få hjelp fra RPH, og jeg er bekymret for de som nå opplever psykiske helseutfordringer i kjølvannet av pandemien.

Hun mener Rask Psykisk Helsehjelp sikrer folk hjelp, der de bor.

– Videreutvikling av lavterskeltilbud vil være et tema i den kommende opptrappingsplanen, forsikrer Kjerkol.

– Veldig, veldig, veldig viktig

Hver eneste dag dukker elever som Wiktoria opp på kontoret til Mona Kyvik i Fredrikstad. Kommunen satser på å være ute på videregående skoler for være nær ungdommene.

– Gode relasjoner, respekt og tillit. Det har jeg alltid vært opptatt av i samtale med mange. Det gir meg mye å kunne være der tidlig i et menneskes liv, sånn at det ikke utvikler seg.

Mona Kyvik står utenfor kontoret sitt på Frederik II videregående skole.

Mona Kyvik er kognitiv terapeut og prøver å redde mennesker fra å forverre en psykisk plage.

Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Kyvik er kognitiv terapeut, og kan mye om problemløsning og følelser.

– Mange av de som kommer til meg trenger bare en korrigering og et par verktøy med seg videre i livet.

Hun tror tilbudet Rask Psykisk Helse kan hindre en stor bølge av syke unge mennesker i årene som kommer.

– Det er veldig, veldig, veldig viktig å ha dette tilbudet oppe. Dette sparer samfunnet for enorme kostnader som kanskje ikke er synlige på det store budsjettet, sier Kyvik.

Les også Ingen psykologer med i Koronakommisjonen: – Det er problematisk

Barnetegning