Hopp til innhold

Enorm mangel: Mistet fem jordmødre i sommer

Jordmødre er preget av underbemanning og krevende arbeidsforhold. På en av landets største fødeavdelinger er 13 stillinger utlyst, men det finnes ikke søkere.

Jordmor Carina Borgersen foran fødeavdelingen på Sykehuset Østfold

JORDMORMANGEL: Carina Borgersen må jobbe flere timer overtid på fødeavdelingen i uka.

Foto: Amalie Fagerhaug-Evjen/NRK

– Sommeren har vært veldig hektisk, og det er det fortsatt. Vi vet ikke hvor langt strikken lar seg tøye før den ryker, sier Carina Borgersen.

Hun er jordmor på føde- og barselavdelingen på Sykehuset Østfold. Hun er også tillitsvalgt for Den norske jordmorforeningen.

I løpet av sommeren har sykehuset mistet fem jordmødre. Nå har ytterlige to seksjonsledere og én avdelingssjef sagt opp stillingene sine.

I 2019 kom Riksrevisjonen med en rapport som påviste stor jordmormangel. Borgersen mener ingenting har blitt forandret siden da.

– Vi har en forsvarlig drift, men det er bekymringsfullt at det går på bekostning av oss ansatte, som jobber altfor mye.

Fødeklinikken, Sykehuset Østfold.

Ansatte på fødeklinikken på Sykehuset Østfold er overarbeidet.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Ledige stillinger, ingen søkere

Sykehuset Østfold har en av Norges største fødeavdelinger og tar imot nesten 3000 barn i året. I sommer er det registrert over 108 brudd på arbeidsmiljøloven.

I tilegg har jordmødre jobbet over 10.500 merarbeid- og overtidstimer så langt i år. Det tilsvarer rundt seks årsverk.

Fødeavdelingen ved Sykehuset Østfold

Jordmormangelen er landsomfattende.

Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Ifølge Jordmorforbundet har landets fødeavdelinger 250 ubesatte stillinger. Ved Sykehuset Østfold er det utlyst 13 stillinger.

– På sykehusene har vi faktisk ikke søkere på jordmorstillinger. Den situasjonen har vi aldri vært i tidligere, sier leder i Jordmorforbundet, Charlotte Schjelderup.

Frister med høyere lønn

For å bedre situasjonen i Østfold, har sykehuset iverksatt et strakstiltak. Jordmødre med fem års ansiennitet får høyere lønn. I tillegg skal noen av dagens oppgaver overføres til andre yrkesgrupper.

– Med tiltakene ønsker vi å friste sykepleiere inn i yrket og nye jordmødre hit. Jeg tror tiltakene vil holde, sammen med flere tiltak. Vi ser lyset litt i enden av tunnelen nå, sier sjef for klinikken kvinne-barn, Eirin Paulsen.

Eirin Paulsen

Klinikksjef Eirin Paulsen mener det ikke utdannes nok jordmødre i Norge.

Men tiltakene kommer for sent, mener fagforeningene.

Vi har jordmødre som har jobbet 20 dager i strekk uten pause. En sånn arbeidsbelastning kan vi ikke leve med over tid, derfor må det iverksettes ytterlige tiltak, sier Schjelderup.

– Jeg er glad for at det settes inn tiltak. Samtidig er det viktig at det fortsatt holdes fokus på utfordringen med jordmormangel. Å styrke fødselsomsorgen i sykehusene må komme på den politiske agendaen, sier Borgersen.

På regjeringens agenda

Jordmormangelen har allerede havnet på den nye regjeringens bord. De skal nå starte et arbeid hvor de ser på føde- og barseltilbudet i landet.

– Vi skal se på både bemanning, følgetjenesten, heltidsstillinger og en ny finansieringsmodell på fødeavdelingene som premierer faglig kvalitet. Vi ønsker flest mulig heltidsstillinger i helse- og omsorgstjenesten, ikke minst blant jordmødre, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Ingvild Kjerkol sittende i salen under årsmøtet til Trondheim Ap, mai 2021

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier det er bekymringsfullt å høre om arbeidsbelastningen som oppleves ved enkelte fødeavdelinger.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Regjeringen skal sette ned en kommisjon som skal foreslå tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell.


– Til jordmødrene vil jeg si at de gjør en veldig viktig innsats som er avgjørende for den gode fødselsomsorgen vår. Hvert enkelt helseforetak har ansvaret for forsvarlig drift og bemanning, og jeg forventer at dette følges opp.