Hopp til innhold

Taushetsbelagte opplysninger om pasienter ble lagt ut etter tastefeil

Det var menneskelig svikt som var årsaken til at sensitiv informasjon om flere pasienter og ansatte havnet åpent på nettsidene til Sykehuset Østfold.

NRK har sladda personsensitive opplysningar, namn og personnummer.

SLIK LÅ DET UTE: NRK har sladdet personsensitiv informasjon som navn og personnummer fra sykehuset i Østfold. Vi har også sladdet konkrete datoer.

Foto: Hans Ivar Moss Kolseth / NRK

Det var i juli at NRK avslørte at Sykehuset Østfold hadde lagt navnet og personnummeret til flere titalls ansatte, og taushetsbelagt informasjon om flere pasienter lett tilgjengelig på sine nettsider.

Informasjonen hadde vært offentlig tilgjengelig i over ett år da NRK varslet sykehuset.

I en redegjørelse til Fylkesmannen i Oslo og Viken kommer det frem at det var en tastefeil hos en ansatt som førte til at opplysningene ble offentliggjort.

– Her ble det lagt ut en liste, som ikke var tilstrekkelig sladdet, ved en ren feiltakelse, sier leder for juridisk avdeling på Sykehuset Østfold, Jostein Vist til NRK.

– Det er igjen bare en ting å si om det – dette er veldig beklagelig. Det er veldig kjedelig at dette skjer, legger han til.

Sykehuset vet ikke hvor mange som har sett opplysningene.

La ut opplysninger om barnevern og psykiatri

Opplysningene ble publisert i et dokument i sykehusets offentlige postjournal. Dokumentet inneholdt informasjon om blant annet pasient- og klientforhold innen psykiatri og barnevern.

Også personer i familie med pasienter ble rammet av lekkasjen.

Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, reagerte kraftig da saken ble kjent.

– Dette er taushetsbelagt opplysninger. Det er opplysninger om psykiatri og om barnevernssaker. Det er en fæl situasjon å havne i, at andre kan lese slikt om en. Det er klart at det er en alvorlig sak, sa Thon til NRK.

Saken er enda ikke ferdigbehandlet hos Datatilsynet.

Sykehuset Østfold, Kalnes

Juridisk leder ved Sykehuset Østfold, Jostein Vist, sier at situasjonen er beklagelig.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Tidligere i år innrømmet Oslo universitetssykehus at de hadde brutt taushetsplikten ved flere anledninger. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) la ved en feil ut personopplysninger i 95 taushetsbelagte saker på internett i mai.

Feilene førte til at Kjersti Toppe (Sp), Åshild Bruun-Gundersen (Frp), Nicholas Wilkinson (SV) og Tellef Inge Mørland (Ap) sendte et brev til helseminister Bent Høie der de ba om et møte.

– Det er helt uakseptabelt. Også er det ganske pinlig for helseministeren at NRK avdekker dette, og ikke interne kontrollsystemer, sa Mørland til NRK i juli.

Sykehuset har endret rutiner

Den juridiske lederen hos Sykehuset Østfold mener sykehuset har hatt gode rutiner for å hindre slike uhell tidligere. Likevel har de nå innført enda et kontrolledd.

Jostein Vist, leder for juridisk seksjon ved Sykehuset Østfold.

Jostein Vist er leder for juridisk avdeling på Sykehuset Østfold.

Foto: Derek Bateman

Alle dokumenter som skal offentliggjøres skal nå ses gjennom og manuelt sikres av en ekstra person.

– Sykehuset Østfold er hele tiden veldig opptatt av å ivareta pasienters og andres personvern på en skikkelig måte og er selvsagt veldig lei seg for at denne feilen skulle skje. I ettertid kan vi ikke annet enn å gjøre det som er mulig i å rydde opp i det og hindre at dette skal kunne skje igjen, sier Vist.