Hopp til innhold

Kjemper for aktiv dødshjelp

AUF i Østfold mener at personer med uhelbredelig sykdom skal få muligheten til å velge å avslutte livet.

Petra Brinch

Fylkesleder for AUF i Østfold, Petra Brinch, sier at de ønsker å kjempe for at det skal bli lov med aktiv dødshjelp.

Både AUF Fredrikstad, Moss og Østfold har vedtatt dette på sine årsmøter. Fylkesleder Petra Brinch sier det er en vanskelig sak, og ikke noe man kan innføre over natten.

– Vi ønsker at det skal komme på plass et godt regelverk rundt dette. Det vi er opptatt av, er at ønsket om aktiv dødshjelp skal komme fra pasienten selv, det skal ikke komme fra andre personer. Vi ønsker også å involvere uavhengige fagpersoner som kan undersøke om pasienten er tilregnelig og i stand til å ta et slik valg, sier hun.

Mener det ikke blir et press

Brinch sier at dette er en sak som mange i AUF Østfold brenner for, og det er et bredt flertall som vedtok dette.

I 2015 utførte Nordiske mediedager en undersøkelse som viste at hver fjerde lege og hver tredje sykepleier synes aktiv dødshjelp bør tillates. Blant den øvrige befolkningen var over halvparten positive til aktiv dødshjelp. Flere av dem som er imot aktiv dødshjelp mener at pasienter kan føle seg presset til å ta valget. Overlege Stein Husebø har tidligere uttalt til NRK at det er et stort problem at mange gamle føler seg som en byrde for samfunnet.

Brinch sier at de har tatt hensyn til nettopp det å føle seg presset.

– Vi mener ikke at det er et press selv om en pasient har et valg. Vi mener dette er et godt tilbud til de som lider og lever i smerter. Det er viktig at de får et selvstendig valg om å kunne avslutte livet sitt på en verdig måte, sier hun.

Vil bli avvist

Fylkeslederen sier at det er for tidlig å si noe om hvordan den aktive dødshjelpen skal skje.

– Det er ikke noe vi har tatt stilling til helt ennå. Dette er ikke noe vi kan innføre over natten. Vi må ha gode løsninger og et godt regelverk. Dette er noe vi må jobbe mer med for å finne den best mulige løsningen, men vi ønsker å jobbe for at muligheten skal være der i fremtiden, sier hun.

Forslaget blir lagt frem på årsmøtet til Fredrikstad Ap neste lørdag. Styret har innstilt på at forslaget blir avvist.