Hopp til innhold

Halden vurderer lagring av atomavfall

Norge trenger et varig sted å lagre høyradioaktivt avfall. Halden kommune kan åpne for å diskutere at det legges dit.

Tønne med atomavfall.

Atomavfall er noe de fleste kommuner vegrer seg for å være vertskap for. Nå skal Haldenpolitikerne diskutere om de kan bli vurdert som permanent lagringssted.

Foto: NRK

Det finnes 17 tonn høyradioaktivt avfall i Norge, som ikke kan kastes på fyllinga. Avfallet stammer fra mange års forskning på atomreaktorer i Halden og på Kjeller.

Det er uenighet om hva som er den beste løsningen for å oppbevare dette avfallet, og i mellomtiden har det blitt værende ved reaktorene.

Nå setter Halden døra på gløtt for å utrede kommunen som permanent lagringssted for det farlige avfallet.

– Vi må vurdere hva vi kan gjøre for å bidra til atomopprydningen, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.

Mye av det aktuelle avfallet oppbevares allerede i Halden, i fjellanlegget til den nå nedlagte forskningsreaktoren, like ved bysentrum.

Et varig lagringsanlegg innebærer blant annet å avdekke om de geologiske forholdene i fjellet i Halden er egnet for å lagre atomavfallet i «all evighet».

– Trenger mer kunnskap

Lagring av atomavfall er det ikke mange kommuner som er veldig åpne for.

Roar Vevelstad mener byen har en historikk som tilsier at de bør være på banen.

Roar Vevelstad

Kommunedirektør i Halden, Roar Vevelstad, mener byen har hatt mange fordeler med å huse en forskningsreaktor, og at de bør diskutere et lagringssted for atomavfallet.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

– Vi har nytt godt av å ha en atomreaktor i byen siden 1950-tallet. Derfor ønsker vi en dialog med staten for å få mer kunnskap om hva det vil innebære å lagre atomavfallet, sier Vevelstad.

Han mener også at et lagringsanlegg kan gi positive ringvirkninger og styrke fagmiljøer på atomfeltet som er viktige for Halden.

Men dere har mange innbyggere, og hva med risikoen ved å ha atomavfall i nærheten?

– Halden er en by med mange mennesker, og det som er viktig er å undersøke hva dette vil bety av muligheter og risikoer. Det er mye arbeid som må gjøres med å avklare det.

Nå skal saken opp i formannskapet 15. oktober. Haldenordfører Anne Kari Holm (Sp), vil ikke røpe hva politikerne tenker.

– Det kan jeg ikke si noe om før dette møtet, det behandles nå i de politiske partiene i Halden.

Skarp kritikk mot dagens lagring

Senest i fjor sa Statens strålevern, som nå heter Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, at det norske atomavfallet ikke lagres på en god nok måte, og presset på for å finne en bedre løsning.

Et deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall finnes i dag i Himdalen, i Aurskog og Høland kommune.

Dette antas å være fullt i 2035, og det er satt i gang et arbeid for å finne et nytt, permanent sted å lagre atomavfall i Norge.

Tidligere i år sa næringsminister Iselin Nybø at det vil ta mange år å rydde opp etter det norske atomeventyret.

IFE logo

Institutt for energiteknikk har hatt to forskningsreaktorer, på Kjeller og i Halden, men begge er nå lagt ned.

Foto: Ola Vatn

I forslaget til statsbudsjett for 2021 er det satt av 691 millioner kroner til opprydding av norsk atomavfall. Av dette skal nesten 250 millioner gå til å planlegge en bedre lagring av avfallet.