Hopp til innhold

– Vil ta en generasjon å rydde opp i norske atomanlegg

Oppryddingen etter atomanleggene i Halden og på Kjeller vil totalt koste rundt tjue milliarder kroner, ifølge en ny rapport.

Atomreaktor

KJELLER: Arbeidet med å rydde opp etter de to norske atomreaktorene er beregnet å ta 20-25 år. Reaktoren på Kjeller ble nedlagt i fjor.

Foto: NRK

– Det vil ta en generasjon å rydde opp, sier næringsminister Iselin Nybø.

Iselin Nybø på pressekoferanse om regjeringsutvidelse, regjeringen solberg

VIL RYDDE OPP: Næringsminister Iselin Nybø (V) har nå begynt å se på hva regningen blir for å rydde opp etter de norske atomreaktorene. Reaktoren på Kjeller ble vedtatt nedlagt i fjor og reaktoren i Halden året før.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Riving og tilbakeføring etter de to atomanleggene kommer til å koste rundt sju milliarder. I tillegg er lagring av atomavfallet beregnet å koste rundt 13 milliarder kroner.

Dette kommer fram i en rapport laget på oppdrag for Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

På grunn av nødvendige forberedelser vil det ifølge Norsk Nukleær Dekommisjonering, ta inntil fem år før rivingen kan starte.

Næringsminister Nybø sier videre:

– Altså, dette reaktorbrenselet er noe av det farligste avfallet vi har. Det skal nå kunne oppbevares i en million år, da sier det seg selv at planleggingen vil ta ganske mange år.

– Må tas tak i øyeblikkelig

Atomreaktoren på Kjeller ble stengt i fjor, etter at det ble avdekket alvorlige skader på reaktoren. Haldenreaktoren som var verdens eldste tungtvannsreaktor ble stengt i 2018.

Oskar Njaa i Bellona sier det er vanskelig å få oversikt over hva som befinner seg inne i de nedlagte atomreaktorene. Han sier at enkelte av lagerrommene inne på anleggene ikke er åpnet på mange år.

Oskar Njaa

HASTER: Oskar Njaa er leder for Russlandsavdelingen i Bellona. Han mener nå det haster å komme i gang med oppryddingen av de to nedlagte atomreaktorene i Norge.

Foto: Maya Boutroue Vedeld / Bellona

– Vi i Bellona mener at vi må ta tak i dette nå. Det finnes kompetanse i dag hos de ansatte i Institutt for Energiteknikk (IFE). Når denne kompetansen blir borte vil det bli langt dyrere og mer komplisert å ta tak i oppryddingen. Vår generasjon må løse dette så det ikke blir enda dyrere for de neste generasjonene, sier Njaa.

– Vil ta svært lang tid

Det er Oslo Economics, i samarbeid med Atkins som har levert to rapporter til Nærings- og fiskeridepartementet om de to nedlagte forskningsreaktorene.

Rapportene tar for seg hvordan opprydningsarbeidet etter nedstengning bør gjennomføres. De behandler også hvordan høyaktivt reaktorbrensel og annet radioaktivt avfall bør håndteres sikkert og hvordan helse og miljø i områdene rundt reaktorene skal sikres.

Haldenreaktoren var en norsk forskingsreaktor som ble satt i drift i juni 1959. Reaktoranlegget ligger inne i Månefjellet, like utenfor Halden sentrum. Atomreaktoren på Kjeller ble åpnet i 1966. Begge har vært regnet som prestisjeprosjekter i norsk atomkrafthistorie.

Haldenreaktor interiør

NEDLAGT: Haldenreaktoren ble lagt ned for to år siden. Nå starter oppryddingen av anlegget i Månefjellet like utenfor sentrum av Østfoldbyen.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

Iselin Nybø sier at hun skal legge fram en stortingsmelding om arbeidet.

Vi snakker om kompliserte anlegg som ble bygd på 50- og 60-tallet, som er til dels dårlige dokumentert. Det er en type avfall der som gjør at vi må være strenge og ha en trygg opprydding, sier Iselin Nybø.

Uviss fremtid for atomavfallet

Det er en lang prosess som nå er innledet for å rydde opp i områdene rundt reaktorene.

Det finnes et atomavfallslager i Norge, men ifølge Bellona er det ikke mer plass der.

Lagret flytende radioaktivt avfall i Himdalen

HIMDALEN: Her er det lagret atomavfall fra både Halden og Kjeller. Anlegget på Romerike ble åpnet i 1998.

Foto: Institutt for energiteknikk

Det nasjonale avfallsdeponiet i Himdalen på Romerike ble åpnet i 1998 og er et anlegg for sluttlagring av radioaktivt lav- og mellomaktivt avfall. Statsbygg eier lageret, mens IFE er ansvarlig for driften av anlegget.

Oskar Njaa i Bellona sier dette anlegget i Himdalen snart er fullt og det er uvisst hvor nytt avfall i oppryddingen fra Kjeller og Halden skal lagres.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ