Hopp til innhold

Grovere trusler og grupperinger bak murene: – Situasjonen er bekymringsfull

Ansatte frykter for sin egen sikkerhet på jobb. Fengselsleder peker på unge, kriminelle fra Oslo-regionen som bakgrunn for endringen.

Ronny Nilsen

REDD PÅ JOBB: Situasjonen innenfor murene har endret seg de siste månedene. Det bekymrer fengselsbetjent Ronny Nilsen.

Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Sammenstøtene inne i flere norske fengsler har blitt råere, viser interne avviksmeldinger.

– Hver gang det dukker opp en alvorlig konflikt må jeg vurdere om jeg klarer å håndtere situasjonen på egen hånd før jeg går inn, sier fengselsbetjent Ronny Nilsen.

Han har over 20 års erfaring fra Kriminalomsorgen. De siste seks årene har han jobbet i Halden fengsel.

Han mener det har skjedd en endring de siste månedene.

– Før blandet ikke innsatte seg inn i situasjoner som ikke handlet om dem, nå støtter de hverandre, sier Nilsen.

– Jeg er bekymret for det psykiske og hvordan det påvirker de unge og ferske kollegaene mine.

Kastet glasskår og stoler

Hver gang det skjer noe kritisk bak murene, skal ansatte skrive et avvik.

NRK har fått innsyn i avviksmeldinger fra Halden fengsel for 2021. Flere av avvikene beskriver alvorlige trusler og voldshendelser:

Halden fengsel

Skjermbilder av avviksmeldinger skrevet av ansatte i Halden fengsel.

Foto: Håkon Hov Martinsen / NRK
Skjermbilder av avviksmeldinger skrevet av ansatte i Halden fengsel i 2021.

En kveld i slutten av november gikk flere innsatte til angrep på ansatte.

Glasskår, stoler og andre gjenstander ble kastet veggimellom. Flere av dem i retning ansatte.

Are Høidal, fengselsdirektør Halden fengsel

Situasjonen innenfor murene har endret seg de siste månedene, sier fengselsdirektør Are Høidal.

Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

– Det er riktig at det skjedde noe i høst. Vi fikk inn en del innsatte fra det unge, kriminelle Oslo-miljøet. Det har gjort noe med situasjonene innenfor murene, sier fengselsleder Are Høidal.

Høidal mener de har mindre respekt for ansatte og at de skjønner at de kan skape uro.

– Det er klart situasjonen er bekymringsfull. Men vi må bare ta imot de personene politiet leverer på døra. Det er derfor vi er til her i fengselet, sier Høidal.

Færre ansatte

Halden fengsel er ett av landets mest moderne fengsler. De innsatte soner under høyt sikkerhetsnivå.

– Vi har færre folk på jobb og dårligere bemanning nå enn for noen år siden, bekrefter fengselslederen og peker særlig på koronapandemien som en ekstra årsak.

Fengselet er bygd for god bemanning og har færre overvåkningskameraer. Løsningen har vakt oppsikt og fått skryt langt utenfor Norges grenser.

– Da vi åpnet i 2010 fikk vi masse ekstra midler fordi vi skulle være et fyrtårn i norsk kriminalomsorg. De pengene er nå borte og vi blir sidestilt med de andre fengslene, sier Høidal.

Nestleder i fagforeningen i Halden er svært kritisk.

Klaus Lintho

Fagforeningen i Halden fengsel, her ved Klaus Lintho, mener fraværet er uforsvarlig høyt.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Det er uheldig at denne utviklingen i større alvorlighetsgrad kommer samtidig som vi har rekordfå folk på jobb, sier Klaus Lintho.

Kriminalomsorgen Øst vil ikke svare på at ansatte sier de er redde på jobb.

– Slik jeg ser det er utfordringen til fengselet et stort fravær i forbindelse med pandemien, fremfor et bemanningsproblem. Det er ikke praktisk mulig å erstatte så mange ansatte hver dag i form av bruk av vikarer eller overtid, sier direktør Stig Storvik.

Trues 10 til 20 ganger hver vakt

Romerike fengsel, Indre Østfold fengsel og Oslo fengsel opplever den samme utviklingen. Unge innsatte går sammen mot de ansatte.

Stig Storvik, regiondirektør i Kriminalomsorgen Region Øst.

Direktør i Kriminalomsorgen Øst, Stig Storvik, mener koronapandemien er grunnen til at det er færre folk på jobb.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Dette går i aller høyeste grad utover sikkerheten, sier Farukh Qureshi, fagforeningsleder i hovedstaden.

Totalt i hele Norge er det i 2021 skrevet 1039 avvik på 659 oppståtte hendelser. Dette er på nivå med normalåret 2019.

Han opplever utviklingen i alvorlighetsgrad som svært bekymringsverdig.

– Vi har flere innsatte som framfører svært grove trusler over en lav sko. Da snakker vi mellom 10 til 20 ganger i løpet av en vakt, sier Qureshi.